Doküman

Tmux Panel Geçmişi Nasıl Yakalanır

Tmux oturumları kalıcıdır. Bu, programdan çıktıktan sonra oturumların çalışmaya devam edeceği anlamına gelir. Ctrl + b, Tmux’ta kullanılan varsayılan önektir. Tmux’daki tüm komutlar bu varsayılan önekle başlar ve ardından komutu Tmux uygulamanıza çağırmak için bir anahtar gelir.

Tmux kullanıyorsanız ve bölme geçmişini yakalamak için nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doğru noktaya geldiniz. Tmux bölmesi geçmişini yakalamak için gerekli prosedürleri öğrenmek için bu makaledeki yönergeleri kullanabilirsiniz.

Tmux panel geçmişini yakalama

Tmux bölmesi geçmişini yakalamak için kullanılabilecek çok sayıda yaklaşım vardır:

  1. Tmux komutlarını kullanarak Tmux panel geçmişini yakalayın
  2. Terminal kullanarak Tmux panel geçmişini yakalayın
  3. Tmux günlüğü eklentisini kullanarak Tmux panel geçmişini yakalayın

Yöntem 1: Tmux komutlarını kullanarak Tmux panel geçmişini yakalayın

Tmux, tüm bölmeler için komut ve komut dosyası geçmişini kaydetmek için kullanılabilecek bir komut sunar. Önceki talimatların aksine, sonsuz sayıda komut dosyası satırı ve geçmişi saklayabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

tmux capture-pane -pS N > ./<filename>

Komuttaki N, daha önce yazılmış kod satırı sayısı anlamına gelir. Ne kadar geriye gitmek istediğinize bağlı olarak, bu herhangi bir sayı olabilir. Komutun varsayılan değeri 2000’dir. N sayısı sağlanmadığında, varsayılan değer kullanılır.

Bu komut ayrıca bir takma ad olarak da kaydedilebilir. Linux terminalinde takma ad, bir komutu veya bir kod koleksiyonunu ifade etmenin bir yoludur. Geleneksel programlama dillerinde “fonksiyonlar” ile aynı amaca hizmet ederler. Bir takma adı kaydetmek için aşağıdaki kod satırı kullanılabilir:

alias command name = 'command or set of code.'

Takma adı kaydettikten sonra, burada görüntülenen biçimde kullanılabilir:

command name > ./filename

Alternatif olarak, bu komutları eklemek için Tmux yapılandırma dosyanızı kullanabilirsiniz. Tmux yapılandırma dosyanıza aşağıdaki satırları ekleyin:

bind-key S capture-pane -b temp-capture-buffer -S - \; save-buffer -b temp-capture-buffer ~/tmux.log \; delete-buffer -b capture-buffer
append the following lines to the configuration file
Yapılandırma dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin

Komutları ekledikten sonra, yapılan değişiklikleri kaydetmek ve uygulamak için Tmux’u yeniden yükleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki komutu kullanarak uygulamayı yeniden yükleyin:

tmux source-file ~/.tmux.conf
reload tmux config file
Tmux yapılandırma dosyasını yeniden yükleyin

Yöntem 2: Terminal kullanarak Tmux panel geçmişini yakalayın

Terminali kullanmak, mevcut bölme içeriğini bir yakalama arabelleğinde saklamanın en kolay yollarından biridir. Yakalama arabelleğinin ne olduğunu merak ediyorsanız, gelen verileri depolayan bir bellektir.

tmux capture-pane -b temp-capture-buffer -S -
capture pane history using terminal
Terminal kullanarak bölme geçmişini yakalayın

Yakalama arabelleğinin içeriğini kaydettikten sonra, bunları /tmux.log dosyasına kaydedin. Bu, bilgilerin tutulduğu dosyadır. Bu komut yakalama arabelleğini kaydedecektir.

tmux save-buffer -b temp-capture-buffer ~/tmux.log
save the captured content
Yakalanan içeriği kaydedin

Ana dizininize gidip Tmux.log dosyasını kontrol ederek arabelleği kontrol edebilirsiniz. Örneğin, yakalanan içeriklerim aşağıda gösterilmiştir:

tmux log file
Tmux günlük dosyası

İşiniz bittiğinde, aşağıdaki kod satırını yürüterek yakalama arabelleğini silin:

tmux delete-buffer -b capture-buffer

Bölmelerin tüm geri kaydırma geçmişini yakalayamasanız da, yukarıda belirtilen talimatları çalıştırarak her bölmeyi sürekli olarak kaydetmek için terminali kullanabilirsiniz. Ancak bu zaman alıcı olabilir.

Bu kadar. Terminalinizi kullanarak Tmux bölmesi geçmişini yakaladınız.

Yöntem 3: Tmux günlüğü eklentisini kullanarak Tmux panel geçmişini yakalayın

GitHub deposunda bulunan “tmux Logging” eklentisini kullanmak, emrinizde olan başka bir seçenektir. Eklenti, tmux yapılandırma dosyasına eklenmeden önce kurulmalıdır. Yüklemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

Komut terminalini başlatın.

Açıldıktan sonra, sonraki komutu girin:

git clone https://github.com/tmux-plugins/tmux-logging ~/.tmux/tmux-logging
clone plugin
Klon eklentisi

Bu komut, eklentiyi Linux işletim sisteminize klonlayacak veya kopyalayacaktır. Klonlama işlemi tamamlandığında, bu satırı yapılandırma dosyasına eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

run-shell ~/.tmux/tmux-logging/logging.tmux
append the line to the tmux.conf file
Satırı tmux.conf dosyasına ekleyin

Not: Yukarıdaki satırı eklemek için şu komut satırını kullanarak Tmux yapılandırma dosyasını başlatmanız gerekir:

sudo nano ~/.tmux.conf

Dosyayı ekledikten sonra, şu kod satırını yürüterek yeniden yükleyin:

tmux source-file ~/.tmux.conf
reload tmux config file
Tmux yapılandırma dosyasını yeniden yükleyin

Eklentiyi eklediğinize göre şimdi geçmişi yakalamak için ihtiyaç duyacağınız komutlara bakalım. Tmux ekranının içeriğini yakalamak için “(Ctrl+b) ve ardından +(Alt+p)” varsayılan önekine basın.type default prefix followed by alt + p to save content

İçeriği kaydetmek için varsayılan öneki ve ardından Alt + p’yi yazın. Bu, içeriği ana dizinde metin olarak saklayacaktır.

tmux screen captures
Tmux ekran görüntüleri

Oturum boyunca çalışmanızın tüm geçmişini yakalamak için “Ctrl+b+Alt+Shift+P” tuşlarına basın. Ek olarak, öğelerin metin versiyonu ana dizine kaydedilecektir.

Not: Kayıt özelliğini etkinleştirmek için “(Ctrl+b) ve ardından (Shift+p)” tuşlarına basmalısınız. Bu komutu çalıştırdığınızda, şu anda terminale girdiğiniz komut dosyalarının tümü kaydedilecektir.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.