Certbot kullanarak Let’s Encrypt SSL Nasıl Oluşturulur

Let’s Encrypt ücretsiz, otomatik ve açık bir sertifika yetkilisidir: birkaç komut satırı argümanıyla web sunucunuzda ücretsiz TLS sertifikaları oluşturmanıza ve yüklemenize olanak tanır. Let’s Encrypt ile web sitenizde her kullanıcı için para harcamadan veya yenileme tarihleri ​​endişesi duymadan HTTPS sağlayabilirsiniz.

Certbot, HTTP’yi destekleyen ve içeriklerini HTTPS üzerinden sunan tüm web siteleri için Let’s Encrypt ücretsiz sertifikaları oluşturmanın kolay bir yolunu sağlar. Bu yazıda, Let’s Encrypt sertifikaları oluşturma sürecini otomatikleştirmek için Certbot’un nasıl kullanılacağını göreceğiz.

Adım 1 – Certbot’u Yükleme

Çoğu Linux sistemi, varsayılan paket havuzları altında certbot paketine sahiptir. Let’s Encrypt’ten sertifika almak ve bunları web sunucunuzda yapılandırmak için bir araçtır. Snap paketi, certbot’u Ubuntu sistemine kurmanın en kolay yoludur.

Bir terminal açın ve certbot’u kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo snap install --classic certbot 

Yeni bir sertifika robotu sürümü mevcut olduğunda, Snap paketi otomatik olarak güncelleyecektir.

Adım 2 – Certbot ile SSL Sertifikası Oluşturun

Artık Let’s encrypt’ten web sunucusu bazında SSL sertifikaları talep edebilirsiniz. Sisteminizde hangi web sunucusunun çalıştığına bağlı olarak yeni bir SSL sertifikası almanın 4 yöntemini tartıştık. Sistemde çalışan bir web sunucusu olmayabilir.

Bu nedenle, ortama göre doğru yöntemi seçin:

Çalışan Web Sunucusu Yok

Bu durumda, sisteminizde çalışan herhangi bir web sunucunuz yok. Sahte bir web sunucusu belirterek etki alanı doğrulamasını tamamlamak için –standalone seçeneğini kullanabilirsiniz. Etki alanı doğrulamasını gerçekleştirmek için bu seçeneğin 80 numaralı bağlantı noktasına bağlanması gerekir.

$ sudo certbot certonly --standalone 

Sertifika botunu ilk kez çalıştırıyorsanız, koşulları kabul etmenizi ve bildirim göndermek için bir e-posta adresi sağlamanızı isteyecektir.

Girişleri komut satırında da sağlayabilirsiniz, Örneğin:

$ sudo certbot certonly --standalone -d example.com --staple-ocsp -m [email protected] --agree-tos  

Apache ile Certbot

Apache web sunucusunu çalıştıran sistemler aşağıdaki komutu yürütür. Bu, web sunucunuzda yapılandırılan tüm etki alanlarını/alt etki alanlarını listeleyecektir. Sertifika istemek için uygun numaraları seçin.

$ sudo certbot --apache 

Bu, Apache yapılandırma dosyalarını okuyacak ve yapılandırılmış tüm alan adlarını listeleyecektir. Sertifika vermek istediğiniz alan adının numarasını girin. Birden çok virgülle ayrılmış sayı girebilirsiniz.

Etki alanı sahipliği doğrulandıktan sonra sertifika verilecek ve SSL ayarlarıyla Apache yapılandırma dosyası oluşturulacaktır.

Nginx ile Certbot

Nginx web sunucusunu çalıştıran sistemler için, SSL sertifikalarını istemek için aşağıdaki komutu kullanın.

$ sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com 

Diğer Web Sunucuları

Apache veya Nginx dışında çalışan diğer web sunucularına sahip sistem için. Ardından yalnızca sertifikayı alabilir ve bunları manuel olarak yapılandırabilirsiniz.

Bu komut, sizden etki alanı adı ve etki alanı için belge kök dizinini soracaktır.

$ sudo certbot certonly --webroot 

Ayrıca alan adını ve/veya belge kök dizinini komut satırına iletebilirsiniz.

sudo certbot certonly --webroot -w /var/www/html -d example.com -d www.example.com 

Yukarıdaki komutlar kullanılırken DNS’de domainin sunucuya yönlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, /.well-known/acme-challenge’ın web sunucusu tarafından sunulduğundan emin olun.

Adım 3 – Sertifika Dosyalarını Görüntüle

Lets Encrypt yetkilisi tarafından bir sertifika verildiğinde. Tüm sertifika dosyaları /etc/letsencrypt dizini altında oluşturulur. Alan adınız example.com ise, dosyalar aşağıdaki konumda oluşturulacaktır.

ls -l /etc/letsencrypt/live/example.com/ 
-rw-r--r-- 1 root root 692 Mar  9 06:59 README
lrwxrwxrwx 1 root root  37 Sep  6 09:56 cert.pem -> ../../archive/example.com/cert1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root  38 Sep  6 09:56 chain.pem -> ../../archive/example.com/chain1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root  42 Sep  6 09:56 fullchain.pem -> ../../archive/example.com/fullchain1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root  40 Sep  6 09:56 privkey.pem -> ../../archive/example.com/privkey1.pem

Doğru dosyaları almak için example.com’u alan adınızla değiştirin.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.