Belge

Tarayıcıdan Linux Sunucunuzu İzleyin

Linux sistemlerinin performansını izlemek için Top , Htop , Atop, Glances gibi komut satırı araçları olduğu gibi cockpit , pydash gibi web tabanlı yazılımlarda mevcut olduğunu bilmeyenimiz yok. Ancak tüm bunlar bir yana, Scout_Realtime adında başka bir sunucu izleme aracından bahsedeceğiz.

Scout_Realtime , Linux sunucu ölçümlerini gerçek zamanlı olarak en iyi şekilde izlemek için kullanılan sade ve kullanımı kolay web tabanlı bir araçtır. CPU, bellek, disk, ağ ve işlemlerden (ilk 10) toplanan ölçümler hakkında gerçek zamanlı olarak sorunsuz akış çizelgeleri gösterir .

Scout_Realtime İzleme Aracını Kurmak

1. Scout_realtime’ı Linux sunucunuza kurmak için sunucunuzda Ruby 1.9.3+kurulu olmalıdır. Sunucuda kurulu değil ise aşağıdaki komut yardımı ile kurulumu yapabilirsiniz:

$ sudo apt-get install rubygems [ Debian / Ubuntu'da ]
$ sudo yum -y install rubygems-devel [ RHEL / CentOS'ta ]
$ sudo dnf -y install rubygems-devel [ Fedora 22+ üzerinde ]

2. Ruby Linux sunucunuza kurulduktan sonra aşağıdaki komuta yardımı ile scout_realtime yükleyebilirsiniz:

$ sudo gem install scout_realtime

3. scout_realtime paketini başarıyla kurduktan sonra , sunucu ölçümlerini gerçek zamanlı olarak toplayacak olan scout_realtime daemon’u başlatmanız gerekir .

$ scout_realtime

4. Artık scout_realtime daemon’u, 5555 numaralı bağlantı noktasında Linux sunucunuzda çalışıyor . Eğer bir güvenlik duvarı çalıştırıyorsanız, 5555 bağlantı noktasına erişim izini vermeniz gerekir.

---------- Debian / Ubuntu'da ----------
$ sudo ufw allow 27017  
$ sudo ufw reload

---------- RHEL / CentOS 6.x'te ----------
$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 5555 -j ACCEPT    
$ sudo service iptables restart

---------- RHEL / CentOS 7.x'te ----------
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port = 5555 / tcp       
$ sudo firewall-cmd reload

5. Şimd bir web tarayıcısı açarak, Linux sunucu performansınızı izlemek üzere scout_realtime'a erişmek için aşağıdaki URL'yi kullanabilirsiniz:
.
http: // localhost: 5555 

 VEYA

 http://ip-address-or-domain.com:5555 
 
ScoutRealtime Linux Sunucu İşlem İzleme

6. scout_realtime arka plan programını durdurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ scout_realtime stop

7. scout_realtime’ı sistemden kaldırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

$ gem uninstall scout_realtime

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.