Pardus Göçü Eyüpsultan’da Nasıl Başarılı Oldu?

Merhaba,

Eyüpsultan Belediyesi Özgür/Açık Kaynak Kodlu uygulamaları kullanmaya 2015 Ocak ayında LibreOffice yazılımı ile başlamıştır. Öncesinde kurum personeline LibreOffice yazılımı ile ilgili temel eğitimler verilmiştir.

Daha sonra kullanılmakta olan bilgisayarlardaki tüm ofis yazılımları LibreOffice yazılımı ile değiştirilmiştir. Böylelikle kullanıcılar Özgür/Açık Kaynaklı sistemlere yavaşça ve tepki toplamadan yönlendirilmiştir.

LibreOffice eğitimleri sonrasında Pardus eğitimleri verilmeye devam edilmiştir. Teknik personel ise hem masaüstü hem de sistem yönetimi eğitimlerini alarak kendi bilgi becerilerini arttırmakla birlikte karşılaşılacak sorunlara hızlı çözümler üreterek gerek vatandaşın gerekse kurum personelinin sıkıntı çekmesinin önüne geçmiştir.

Eğer teknik personel sayınız yeterli değil ise dışarıdan destek almanız hem iş yükünüzü hafifletecek hem de Pardus İşletim Sistemi göçünüzün başarısının artamasını sağlayacaktır.

Göç Projesi Uygulama Adımları

– Analiz

Kurumun kullandığı tüm yazılım ve donanım ürünlerinin detaylı bir envanteri oluşturularak, kurumda kullanılabilecek Özgür/Açık Kaynak sistemlerin belirlenmesi elzemdir. Analiz bölüm, birim ve personel detayına kadar inmelidir.

Bilişim maliyetin en önemli kalemlerinden birisi olan lisanslama ücretlerinin Özgür/Açık Kaynak yazılım kullanımıyla düşeceği ancak başka maliyetleri eklenip eklenmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ek olarak Özgür/Açık Kaynak yazılım kullanımına ve özellikle Pardus’a geçişin arkasında yatan temel öğenin yönetim desteği olduğunu göstermektedir. Yöneticilerin yavaş davranması, inançlı olmaması, projeyi sonuna kadar desteklememesi durumunda göç çalışmalarının başarılı olmasından söz etmek de mümkün olamamaktadır.

– Planlama

Gerekli kararların yöneticiler tarafından zamanında alınarak göç planlarının doğru uygulanması önemlidir. Göç planının uygulanmasına başlanmadan önce, geçişin gerçekten ne amaçlarla yapıldığının belirlenmesi, sonucunda ulaşılması hedef lenen nokta, planın uygulanma süresi, planı uygulayacakların belirlenmesi gereklidir.

– Üretim

Pardus dağıtımı, tamamı Türk geliştiricilerin Linux işletim sistemi çekirdeği üzerine geliştirdikleri bir Özgür/Açık Kaynak yazılım projesidir. Proje, tamamen GPL lisanslı bir özgür yazılım projesidir. Lisans kullanıcıyı kısıtlamaz ve kullanıcı haklarını korur. Özgür yazılım felsefesine uygun olarak kamuya açık olarak yürütülür ve katılımcıların yardımlarını kullanır. Kullanıcı sistemi, hem görünüş, hem de davranış açısından kendi ihtiyaçlarına ve beğenisine göre değiştirebilir. Dolayısı ile kurumunuza uygun bir yükleme kalıbı oluşturup bunu kullanabilirsiniz.

– Test

Üretilen medyanın canlı sistemi oluşturacak bir laboratuvar ortamında kurulum ve kullanım testlerinin yapılması ve karşılaşılan sorunların çözümlenerek gerekirse yükleme kalıbının revize edilmesi sağlanmalıdır.

Mümkün olduğunca canlı sistemlerdeki donanımlardan birer örnek ile denenmesi sahada karşılaşılabilecek sorunların minimize edilmesini sağlayacaktır.

– Pilot

Göçü yapılacak tüm zincirler için personel grupları oluşturulmalıdır. Bu gruplar bu göçten etkilenecek tüm birimlerden kişileri içermelidir. Yeni platformda eğitimsiz olmaları nedeniyle destek personellerinin yetersizliğinin bilişim hizmetlerinin sunulmasına yansıması en aza indirilmelidir.

Göç sırasında tüm kullanıcılardan gelen olumlu ve olumsuz tepkiler değerlendirilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.

– Canlıya Geçiş

Tüm sistemlerle ilgili gerekli görülen eğitimler mutlaka daha öncesinde edinilmelidir.

Kurum genelinde tüm kullanıcılara açık kaynak kodlu sistemlere geçişin önemi anlatılmalı ve yeni sistemler için ilgi, merak ve hayranlık uyandırılmalıdır.

Tüm personelin kendi kendini de eğitebilmesi için gerekli belgeler toplanmalı ya da belgelere kullanıcıların ulaşımı sağlanmalıdır

Sonuç

2018 yılı itibari ile Eyüpsultan Belediyesinde 350’ye yakın istemcide Pardus İşletim Sistemi çalışmakta ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmaya devam etmektedir. Ayrıca tüm bilgisayarlarda LibreOffice yazılımı kullanılmaktadır.

Sunucularımızda Linux işletim sistemi yüklü olup, veritabanı seçimimiz Mariadb ve Postgresql şeklindedir. Eposta sunucusu olarak Açık Kaynaklı Eposta sunucu yazılımını kullanmaya devam etmekteyiz.

Son dönemde hem savunma sanayinde hem de teknolojik alanlarda milli ve yerli ürünlerin geliştirilmesi konusunda ciddi çalışmalar başlamıştır. Bizler de elimizden geldiğince bu tür çalışmalara destek olmaya çalışmaktayız.

Bu açıdan biz bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesi olarakta değerlendiriyoruz. Kamuda pardus işletim sisteminin kullanılması konusunda öncülük ederek bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim.

Hüseyin GÜÇ
Pardus Takım Lideri

https://www.eyupsultan.bel.tr

Bir yorum

Yorumlar kapalı.