Lüksemburg Kamu Hizmetlerinde Açık Kaynak Kullanımı

“Açık kaynak yazılımları, özellikle kamu idarelerinde kullanılmaya teşvik edilecektir.” İlk defa bir Lüksemburg hükümeti açık kaynaklı sistemleri koalisyon anlaşmasına dahil etti.5 Aralık’ta yemin eden yeni hükümet, açık kaynağın hükümet dijitalleşmesi için önemli bir araç olduğunu düşünüyor.

Lüksemburg ayrıca açık veri formatlarının kullanımının kendilerini güçlendireceğine inanmakta. Açık kaynaklı yazılımlar, açık belge standartları ve açık veri sistemleri, koalisyon anlaşmasının, devletin dijitalleşmesi bölümünde yer alan birinci paragrafında ele alınmaktadır. Buna ek olarak bürokrasiyi azaltmanın ve verimliliği artırmanın bir yolu olarak görüldüğü de belirtilmekte. Yeni hükümet, ‘Kamu hizmetlerinin sayısallaştırılması ve sadeleştirmenin el ele gitmesi gerekiyor’ diye yazıyor. İçerik tüm vatandaşların kullanıma sunulacak ve e-Devlet hizmetleri herkes için kullanımı kolay ve erişilebilir olacaktır.

Yeni hükümet, dijitalleşmeyi ülkenin proaktif bir yaklaşımla ayırt edilebilmesi için bir fırsat olarak görüyor.

Peki Ya Bizde

Pardus işletim sistemi dönüşümü bir takım milliyetçi duygularıda arkasına alarak halen devam etmekte ama bu durumun sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bunun içinde kamu da açık kaynak belge standartlarının yaygınlaşması ile ilgili kanunların çıkarılarak, uygulamaya konulması ile gerçekleşecektir.

Aksi takdirde Pardus dönüşümlerini yapan kurumlar cezalı öğrenci misali kara tahtanın yanında tek ayak üzerinde duran bir duruma düşmüş olacaktır. En büyük arzumuz açık kaynaklı standartların sürdürülebilir politikalar eşliğinde yaygınlaştırılmasıdır. Böylelikle yapılan Pardus dönüşümleri ivme kazanacak ve açık kaynağın yaygınlaşması kolaylaşacaktır.