Prometheus’a Sunucu Ekleme

Bu yazıda, Prometheus node exporter kullanarak Linux sunucusunu izleme adımlarını bulacaksınız.

Node Exporter Nedir

Tüm donanım ve çekirdekle ilgili ölçümleri toplamak veya basit tanımıyla Linux sunucuyu izlemek için istatistikleri ve ilgili ölçümleri toplamak için kullanılır.

Prometheus – Node Exporter kullanarak Linux Sunucusunu İzleme Adımları

1. Adım : Node Exporter paketini indirin.

Resmi İndirme Sayfası : https://prometheus.io/download/#node_exporter

Bu yazı hazırlanırken en son versiyon ” node_exporter-0.18.1.linux-amd64.tar.gz ” idi

cd / tmp

curl -LO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v0.18.1/node_exporter-0.18.1.linux-amd64.tar.gz
2. Adım : Node Exporter’ı arşivden çıkarın
tar xvfz node_exporter - *. * - amd64.tar.gz
3. Adım: Çıkarılan dosyayı /usr/local/bin konumuna taşıyın
sudo mv node_exporter-0.18.1.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/

Hedef Sunucuda Node Exporter Hizmeti Oluşturma Adımı

1. Adım: Bir node exporter kullanıcısı oluşturun

Bu kullanıcı, node exporter hizmetini çalıştırmak için kullanılacak

sudo useradd -rs /bin/false node_exporter
2. Adım: Bir node exporter hizmet dosyası oluşturun
sudo vi /etc/systemd/system/node_exporter.service
3. Adım: Aşağıdaki içeriği servis dosyasına kopyalayın
[Unit]

Description=Node Exporter

After=network.target[Service]

User=node_exporter

Group=node_exporter

Type=simple

ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter[Install]

WantedBy=multi-user.target
4. Adım: Node exporter hizmetini başlatın
sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start node_exporter
5. Adım : Node exporter durumunu kontrol edin
sudo systemctl status node_exporter
6. Adım: Sistem başlangıcında düğüm dışa aktarıcı hizmetini etkinleştirin
sudo systemctl enable node_exporter

İzlenecek Sunucuyu Prometheus Sunucusuna Ekleme

Şimdiye kadar, node exporter’ı kurup yapılandırdık. Şimdi bu Linux sunucusunu Prometheus sunucusuna ekleyelim.

1. Adım : Prometheus sunucusuna SSH Girişi

ssh prometheus-sunucu-ip

2. Adım : prometheus.yml dosyasını düzenleyin
sudo vi /etc/prometheus/prometheus.yml
3. Adım : Aşağıdaki içeriği yapılandırma dosyasında “scrape config” başlığı altına ekleyin.
- job_name: 'node_exporter_metrics'

    scrape_interval: 5s

    static_configs:

      - targets: ['your-target-server-ip:9100']
4. Adım : Dosyayı güncelledikten sonra Prometheus hizmetini yeniden başlatın
sudo systemctl restart prometheus

Şimdi Prometheus web arayüzünden bağlanarak , aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi hedef sunucunuzun eklenip eklenmediğini kontrol edin.

http: // <prometheus-IP>: 9090/targets

Yazının orijinalime buradan ulaşabilirsiniz.