Doküman

Linux’ta USB sürücüsü nasıl bağlanır

Bu yazıda, USB sürücülerinin bir Linux sistemine terminal ve kabuk komut satırını kullanarak nasıl bağlanacağını okuyacaksınız. Bu, herhangi bir dosya sisteminin USB sürücüsünü sisteminizdeki bir bağlama noktasına bağlamanıza olanak tanır. USB sürücüsünün takılması, USB çubuğunun veya normal bir SATA sürücüsünün takılmasından farklı değildir.

USB sabit sürücüyü algılama

USB aygıtınızı USB bağlantı noktasına taktıktan sonra Linux sistemi /dev/dizine yeni bir blok aygıtı ekler. Bu aşamada, herhangi bir veriyi almadan veya saklamadan önce USB dosya sisteminin bağlanması gerektiğinden bu cihazı kullanamazsınız. Blok cihaz dosyanızın hangi ada sahip olduğunu öğrenmek için fdisk -l komutunu çalıştırabilirsiniz .

NOT
fdisk komutu, gerekli bilgilere erişmek için yönetici ayrıcalıkları gerektirir, bu nedenle komutların bir root kullanıcı veya sudo komutu ile yürütülmesi gerekir.

#fdisk -l


$ sudo fdisk -l

Yukarıdaki komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdakine benzer bir çıktı alacaksınız:

Disk /dev/sdc: 7.4 GiB, 7948206080 bytes, 15523840 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 *   8192 15523839 15515648 7.4G b W95 FAT32

Yukarıdaki çıktı, büyük olasılıkla sisteminize bağlı birden çok diski listeleyecektir. Boyutuna ve dosya sistemine göre USB sürücünüzü arayın. Hazır olduğunda, takmayı düşündüğünüz bölümün blok aygıt adını not alın. Örneğin bizim durumumuzda FAT32 dosya sistemi ile /dev/sdc1 olacaktır.

Bağlantı noktası oluştur

USB bölümünü bağlamak için mount komutunu kullanmadan önce bir bağlama noktası oluşturmamız gerekiyor. Bağlama noktası, ana bilgisayar dosya sisteminizdeki herhangi bir yeni veya mevcut dizin olabilir. USB cihazınızı bağlamak istediğiniz yeni bir bağlama noktası dizini oluşturmak için mkdir komutunu kullanın:

# mkdir /media/usb-drive

USB Sürücüsünü Takın

Bu aşamada, USB’mizin /dev/sdc1 bölümünü /media/usb-drive bağlama noktasına bağlamaya hazırız:

# mount /dev/sdc1 /media/usb-drive/

To check whether your USB drive has been mounted correctly execute mount command again without any arguments and use grep to search for USB block device name:

# mount | grep sdc1
/dev/sdc1 on /media/usb-drive type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro

Yukarıdaki mount komutu tarafından herhangi bir çıktı üretilmediyse, USB bölümünüz takılı değildir. Alternatif olarak, yukarıdaki komutta doğru bir blok cihaz adı kullanıp kullanmadığınızı tekrar kontrol edin.

USB Verilerine Erişim

Her şey yolunda giderse, USB verilerimize önceden oluşturulmuş bağlama noktamıza /media/usb-drive’a giderek erişebiliriz:

# cd /media/usb-drive

USB Bağlantısını Kaldır

USB bölümümüzün bağlantısını kesmeden önce, hiçbir işlemin bağlama noktası dizinimizi kullanmadığından veya erişmediğinden emin olmamız gerekir, aksi takdirde aşağıdakine benzer bir hata mesajı alırız:

umount: /media/usb-drive: target is busy
(In some cases useful info about processes that
use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)

Kabuğunuzu kapatın veya USB bağlantı noktasından uzaklaşın ve USB sürücünüzün bağlantısını kesmek için aşağıdaki linux komutunu yürütün:

# umount /media/usb-drive

Linux’ta Kalıcı USB Bağlantısı

Yeniden başlattıktan sonra USB’nizi Linux’a kalıcı olarak takmak için /etc/fstab yapılandırma dosyanıza aşağıdaki satırı ekleyin:

/dev/sdc1 /media/usb-drive vfat varsayılanları 0 0

Diğer herhangi bir dosya sistemi türü için doğru türü ayarlamanız yeterlidir. Örneğin aşağıdaki komut, USB sürücüsünü NTFS dosya sistemiyle bağlayacaktır:

/dev/sdc1 /media/usb-drive ntfs varsayılanları 0 0

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.