Belge

Linux’ta Screen Oturumu Nasıl Sonlandırılır?

Linux’ta oturumlar, kullanıcının sistemle etkileşimini sağlayan, dolayısıyla kullanıcı ile sistemin çekirdeği arasında köprü görevi gören kabuklardır.  Kabukta, çalışan ve süreç grubu olarak adlandırılan birden çok süreç vardır.  Linux ekran oturumları, kullanıcıların çoklu görev yapmaya yardımcı olan birden fazla terminal oturumu açabilmesi nedeniyle bir tür çoklayıcı terminallerdir.  Ayrıca bu terminaller tek bir terminal penceresinde açılabilir ve yardımcı programa bağlı olarak ayrılabilir.

Ekran penceresindeki işlemler, pencere kapatılsa bile arka planda çalışmaya devam edecek ve bu da çok fazla sistem kaynağı tüketerek sistemin kararsızlığına yol açacaktır.  Bu nedenle ekran oturumunu kapattıktan sonra sonlandırmanız gerekir.

Bir Screen Oturumu Nasıl Sonlandırılır?

Linux’taki her işlemin, tanımlanabileceği ve ilgili işlemi sonlandırmak için kullanılabilecek bir işlem kimliği vardır.  Üstelik, süreç kimliği gibi, Linux’ta çalışan her oturum için bir oturum kimliği vardır ve ekran oturumunu sonlandırmanın birçok yolu vardır:

Yöntem 1: Kill Komutu Yoluyla

Kill komutu, Linux’taki işlemleri ve oturumları ilgili kimliklerini kullanarak sonlandırmak için kullanılan yerleşik komuttur.    Varsayılan olarak bu komut, belirtilmemişse işlemin sonlandırıldığının sinyali olan -15 seçeneğini alır.  kill komutunu kullanarak Linux’ta ekran oturumunu sonlandırmak için izlenmesi gereken bazı adımlar şunlardır:

1. Adım: Oturum kimliğini öğrenin

Linux’ta herhangi bir ekran oturumunu sonlandırmak veya sonlandırmak için ilgili oturumun oturum kimliğinin alınması gerekir ve bunun için aşağıdaki komut kullanılır:

ps -ef | grep <screen-session-name>

Açıklama,

  • PS, çalışan ekran oturumlarının bilgilerini görüntülemek içindir.
  • e bayrağı, o anda çalışan veya arka planda çalışan tüm ekran oturumlarını listelemek içindir.
  • f bayrağı, çalışan tüm işlemlere ilişkin tüm bilgileri görüntülemek için kullanılır.
  • Grep, verilen ada sahip oturumları aramak için kullanılır.

Şimdi gösterim amacıyla, yukarıda verilen komutu kullanarak ekran oturumunu listeledik:

ps -ef | grep screen

Adım 2: Oturum kimliğini kullanarak oturumu sonlandırın

Oturum kimliğini aldıktan sonra, oturum sürecini sonlandırmak için kill komutunu yürütün; bunun sözdizimi aşağıda verilmiştir:

Kill [option] <session-id>

Burada seçenek, oturuma gönderilecek sinyalin türünü tanımlar ve kill komutuyla kullanılabilecek üç seçenek vardır ve bunlar:

Sinyalin AdıSinyal NoTanım
SIGTERM15Oturumu veya süreci sonlandırarak alt süreçleri bırakır.
SIGKILL9Oturumu veya süreci alt süreçle birlikte anında öldürür.
SIGHUP1Seri hat bırakma işlemini bildirir.
SIGINT2Süreci yorumlar

Varsayılan olarak yukarıda da belirtildiği gibi seçenek 15’e ayarlıdır, bu da ekran oturumunun veya işleminin sonlandırılması anlamına gelir.  Şimdi ekran oturumunu sonlandırmak için yukarıdaki sözdizimini kullanın:

Kill -15 2884

Tüm Screen Oturumlarını sonlandır

Tüm ekranları aynı anda kapatmak istiyorsanız bu yöntem uygundur, bu nedenle killall komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

killall -15 screen

Yöntem 2: Screen Komutu aracılığıyla

Screen komutunun birincil işlevi Linux’ta birden fazla ekran görüntülemektir ve Linux’ta screen oturumunu sonlandırmak için de kullanılabilir.  Linux’ta bir screen oturumunu sonlandırmak için,  screen komutunu kullanmak adına izlenmesi gereken bazı adımlar vardır:

1. Adım: Oturum Kimliğini Öğrenin

Herhangi bir screen oturumunu sonlandırmak, Linux’ta screen eklemek veya çıkarmak için kimliği gereklidir; bu durumda, çalışan tüm screen oturumlarını listelemek için screen komutu ls bayrağıyla birlikte kullanılabilir:

screen -ls

Adım 2: Screen Komutunu kullanarak Screen Oturumunu sonlandırın

Oturum kimliği bilindikten sonra, Linux’ta screen oturumunu sonlandırmak için screen komutunu kullanan aşağıda verilen sözdiziminde çalıştırın:

screen -X -S [session ID] quit

Açıklama

  • X bayrağı, belirtilen oturum kimliği için ekran komutunu yürütmek için kullanılır.
  • S bayrağı verilen kimliğe göre oturumu belirtir.

Şimdi, screen oturumunu sonlandırmak için yukarıda verilen sözdizimini kullanarak komutu çalıştıralım

screen -X -S 2959 quit

Adını Eklemeden ve Kullanmadan Bir Screen Oturumunu Sonlandırmak

Screen oturumu eklenmemişse, screen oturumlarının listelenmesinden sonra aşağıdaki sözdizimini yürütün:

screen -S <screen-name> -X quit

A screenshot of a computer Description automatically generated

Not: Screen komutunu kullanmak için önce onu yüklemeniz gerekir, böylece bu yürütme işlemi gerçekleşir:

sudo apt install screen

Yöntem 3: pkill Komutu aracılığıyla

pkill, Linux’ta screen oturumunu oturumun tam veya kısmi adını kullanarak sonlandırmak  için kullanılabilecek başka bir yardımcı programdır.  Kill komutuna oldukça benzer, pkill kullanarak ekran oturumunu sonlandırmak için izlenmesi gereken iki adım aşağıda verilmiştir:

1. Adım: Oturum Kimliğini Öğrenin

Herhangi bir screen oturumunu sonlandırmak,  eklemek veya çıkarmak için kimliği gereklidir; bu durumda, çalışan tüm ekran oturumlarını listelemek için screen komutu ls bayrağıyla birlikte kullanılabilir:

screen -ls

Adım 2: pkill Komutunu Kullanarak Screen Oturumunu Sonlandırın

Önceki adımda adlarını görüntüleyen screen oturumlarını da listeledik; şimdi ilgili screen oturumunu sonlandırmak için oturum kimliğiyle birlikte pkill komutunu kullanın:

pkill -s <sessionID>

Şimdi gösterim amacıyla, yukarıdaki sözdizimini kullanarak 5140 kimliğine sahip ekran oturumunu sonlandıralım:

pkill -s 5140

Yöntem 4: Ekranı Ekle ve Çık

Linux’ta screen oturumu sadece çıkılarak sonlandırılabilir ve bunun için öncelikle ekran oturumunun eklenmesi gerekir.  İşte bu konuda izlemeniz gereken iki adım:

1. Adım: screen Oturumunu Ekleyin

Screen oturumunu eklemek için r bayrağını screen komutu ve screen adıyla birlikte kullanın, bağlı ve ayrılmış screen listesini almak için ls komutunu kullanın:

screen -r <screen-session-name>

2. Adım: Screen Oturumundan Çıkın

Screen oturumunu ekledikten sonra çıkış komutunu uygulamanız yeterlidir; oturum sonlandırılacaktır:

exit

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.