Linux’ta Jenkins Kurulumu: Ücretsiz ve Açık Kaynaklı Bir Otomasyon Sunucusu

Linux’ta Jenkins Kurulumu: Ücretsiz ve Açık Kaynaklı Bir Otomasyon Sunucusu

Jenkins, Apache veya Nginx gibi sıradan bir sunucu değil;  geliştiriciler, programcılar, kodlayıcılar ve denetleyiciler için ücretsiz ve açık kaynaklı bir sunucudur.  GitHub kavramına aşina olanlar Jenkins sunucusunu biliyor olabilir.  Jenkins sunucusu, geliştiricilerin kodları kod deposunda oluşturmasına, derlemesine, test etmesine ve saklamasına yardımcı olabilecek bir sürekli entegrasyon sunucusudur.  Linux kullanıcıları, diğerlerinin yanı sıra kendi kodlarını da Jenkins sunucusu aracılığıyla merkezi olmayan hale getirebilirler.  Jenkins sunucusu, kod içinde herhangi bir hata bulduğunda geliştiriciye bildirimde bulunabilir.

Geçmişte, geliştiricilerin kodu kod deposunda depolaması gerekiyordu; uzaktan konumlanan geliştiricilerin ise kodları depolaması, birleştirmesi ve değerlendirmesi gerekiyordu.  Bu uzun süreç ilerlemede gecikmeye neden olabilir.  Ayrıca yeni hatalar da yaratabilir.  Daha önce geliştiriciler yeni bir projeye başlamak için önceki test sonucu çıkana kadar uzun süre beklemek zorunda kalıyordu.  Artık bir görev tamamlandıktan sonra hemen başka bir projeye başlayabilirler.  Jenkins sunucusunu Linux’a kurmak, geliştiricilerin zamandan büyük ölçüde tasarruf etmesini sağlayabilir.

Jenkins Sunucusunun Özellikleri


Jenkins sunucusunun kaynak kodunda herhangi bir hata bulduğunda kodun tamamını kaldırmanıza gerek yoktur;  kodun belirli hatalarını düzeltebilirsiniz.  Jenkins, kullanıcıların aynı anda birden fazla kod geliştirmesine olanak tanır.  Jenkins sunucusunda kaynak kodlarını düzenleyebilirsiniz.

Birden fazla geliştiricinin kodunu tek bir havuza göndermek, Jenkins’ten önce hiç bu kadar rahat ve güvenilir olmamıştı.  Jenkins sunucusu yalnızca doğrulanmış kodları iletir.  Yanlış kodları Jenkins deposuna yükleyemezsiniz.  Jenkins sunucusuna herhangi bir hatalı kod yüklediğinizde geliştiriciye otomatik olarak geri bildirim gönderilir.

jenkins server diagram

Jenkins’in öncelikli hedefi, geliştiricilerin istedikleri zaman kodları gönderebilmeleri için platformu daha kullanıcı dostu hale getirecek daha fazla özellik ve işlev sunmaktır.  İşlerinizi kolaylaştırmak için Jenkins sunucusunda bulunan birçok eklentiyi kullanabilirsiniz.  Jenkins GIT, Maven, Nagios, Selenium, Puppet ve Ansible’ı destekler.

Belirli bir aracı entegre etmek istiyorsanız ilgili eklentinin kurulu olduğundan emin olmanız gerekir.  İlgili eklenti seçeneklerinden eklentileri bulabilir ve kurabilirsiniz.  Ayrıca eklentileri manuel olarak bulabilir ve yükleyebilirsiniz.  Jenkins sunucusunun birkaç özelliği aşağıda listelenmiştir.

  • Kurulumu Kolay
  • Birçok Eklenti
  • Dağıtık sistem
  • Jenkins Kontrol Paneli
  • Kod Hatalarını Dilediğiniz Zaman Düzeltme
  • Yapı Geçmişi
  • Görünümlerimi Yönetme
  • Kimlik bilgileri
  • HTML Yayımcısı
  • Bildirim Eklentileri

Jenkins Sunucusunu Linux’a Kurun


Linux’taki Jenkins sunucusundan sistem günlüklerini, sistem bilgilerini, yük istatistiklerini, CLI arayüzünü yönetebilir, hedef belirleyebilir ve diğer görevleri yönetebilirsiniz.  Jenkins sunucusunda projeyi test etmek için kodun tamamını oluşturmanıza gerek yoktur;  kodunuzun küçük parçalarının doğru çalıştığından emin olmak için kodun herhangi bir bölümünü test edebilirsiniz.  Jenkins, diğer sunucularla iletişim kurmak için TCP/IP protokolünü kullanır.

Kodunuzu Jenkins sunucusu aracılığıyla oluşturabilir, test edebilir, yayınlayabilir ve dağıtabilirsiniz.  Sürekli entegrasyon yöntemini tamamlamak için barındırılan ve barındırılmayan çözümleri kullanabilirsiniz.  Yüklü ve mevcut eklentileri kontrol panelinde bulabilirsiniz.  Jenkins sunucusunda serbest stil projeleri, Maven projeleri, Pipeline projeleri, harici projeler, çoklu konfigürasyonlu projeler ve diğer proje türlerini bulabilirsiniz.

Kodunuzu yazmayı bitirdikten sonra onu inceleyebilir, test edebilir ve depoya yükleyebilirsiniz.  Kodunuzun yeterince iyi olmadığını düşünüyorsanız değişiklik yapabilir, derleme bilgilerini düzenleyebilir ve derlemeyi silebilirsiniz.

1. Ubuntu Linux’ta Jenkins Sunucusu


Jenkins sunucusunu Ubuntu ve diğer Debian Linux dağıtımlarına kurmak en basit işlemdir.  Öncelikle Ubuntu makinenize Java paketlerini kurmanız gerekmektedir.  Daha sonra Jenkins paketlerini sisteminize indirip terminal komut kabuğu aracılığıyla kurmanız gerekiyor.

1. Adım: Java Paketlerini yükleyin


Jenkins sunucusunu kurmak için öncelikle Ubuntu makinemize Java paketlerini yükleyelim.  Java’yı Ubuntu’ya yüklemek için verilen terminal komut satırlarını takip edebilirsiniz.

sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jre
sudo apt install openjdk-8-jre-headless

Artık Java’yı doğru yüklediğinizden emin olmak için Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.

java -version

Adım 2: Jenkins Sunucusunu Ubuntu’ya indirin


Artık Jenkins sunucusunu Ubuntu Linux’unuza indirmek için aşağıdaki wget komutunu kullanabilirsiniz.

wget -q -O - https://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | sudo apt-key add -

Şimdi, Jenkins sunucusunu paket listesine eklemek için Ubuntu sisteminizdeki paket kaynak listesini açın.  Komut dosyasını düzenlemek için aşağıda verilen komut satırını kullanın.

sudo nano /etc/apt/sources.list

Daha sonra Debian paketini depo dosyasının içine ekleyin.

deb https://pkg.jenkins.io/debian binary/

nano edit on linux

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra sisteminizi güncellemek ve Jenkins sunucusunu Ubuntu Linux’a kurmak için aşağıda verilen aptitude komut satırlarını çalıştırın.

sudo apt update
sudo apt install jenkins

install jenkins server on linux

Jenkins sunucusu kurulduktan sonra artık Linux sisteminizde Jenkins sunucusunu başlatabilirsiniz.

sudo systemctl start jenkins

3. Adım: Jenkins Sunucusu için Güvenlik Duvarı Ayarlarına İzin Verin


Jenkins sunucusu Ubuntu sisteminize başarıyla kurulduktan sonra Jenkins sunucusunun güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekir.  Ubuntu Linux kullandığımız için UFW güvenlik duvarını kullanacağız.  Jenkins sunucusu, bağlantıyı kurmak için varsayılan olarak 8080 numaralı bağlantı noktasını kullanır.  UFW güvenlik duvarının kuralları belirlemesine izin vermek için aşağıdaki komut satırlarını kullanabilirsiniz.

sudo ufw allow 8080
sudo ufw status

Jenkins sunucusu için OpenSSH ağ oluşturma aracına da izin verebilirsiniz.

sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable

Jenkins sunucusu için localhost’unuza veya diğer IP adresinize izin verdiğinizden emin olun.

https://your_server_ip_or_domain:8080

Kişisel kodlarınızı güvenli ve emniyetli hale getirmek için Jenkins yapılandırma komut dosyasını düzenleyerek bir şifre belirleyebilirsiniz.  Yapılandırma komut dosyasını var/lib/jenkins/secrets/ dizininde bulacaksınız.

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

2. Jenkins’i Fedora Linux’a yükleyin


Fedora Linux’ta, Jenkins paketlerini ve depolarını sisteminize indirerek Jenkins sunucusunu kurabilirsiniz.  Daha sonra paketi Fedora Linux’unuza yüklemeniz gerekir.  Jenkins sunucusunu Fedora Linux üzerine kurmak için DNF komut aracını kullanacağız.

Step 1: Install Java on Fedora Linux


Java, Jenkins sunucusunu kurmak için bir ön koşul hizmeti olduğundan, önce Java’yı edinmeniz gerekir.  Eğer makinenizde Java kurulu değilse lütfen öncelikle Java servislerini sisteminize kurunuz.

sudo dnf install java-11-openjdk-devel.x86_64

Step 2: Install Jenkins Server


Java başarıyla yüklendikten sonra, Jenkins deposunu sisteminize indirmek ve içe aktarmak için artık aşağıdaki wget komutlarını kullanabilirsiniz.

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo
sudo rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key
sudo dnf upgrade
sudo dnf install jenkins java-devel.

jenkins server on fedora linux

Artık Linux makinenizde Jenkins sunucusunun hizmet durumunu başlatmak ve kontrol etmek için aşağıdaki sistem kontrol komutlarını çalıştırabilirsiniz.

sudo systemctl start jenkins
sudo systemctl status jenkins

Adım 3: Jenkins Sunucusu için Güvenlik Duvarı Ayarları


Bildiğimiz gibi Jenkins sunucusu varsayılan olarak 8080 numaralı bağlantı noktasını kullanıyor. Bu nedenle Linux’ta Jenkins sunucusu için 8080 numaralı bağlantı noktasını atamamız gerekiyor.  Ayrıca 8080’i Jenkins sunucusu için kalıcı bir bağlantı noktası olarak da yapabilirsiniz.

YOURPORT=8080
PERM="--permanent"
SERV="$PERM --service=jenkins"

Şimdi Fedora Linux’ta Jenkins sunucusuna yönelik güvenlik duvarı kurallarını eklemek için aşağıdaki komut satırlarını kullanın.

firewall-cmd $PERM --new-service=jenkins
firewall-cmd $SERV --set-short="Jenkins ports"
firewall-cmd $SERV --set-description="Jenkins port exceptions"
firewall-cmd $SERV --add-port=$YOURPORT/tcp
firewall-cmd $PERM --add-service=jenkins
firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
firewall-cmd --reload

Her şey doğru şekilde yapıldıktan sonra, gitmeye hazırsınız.  Son olarak Jenkins sunucusunun web adresi your_localhost:8080 olmalıdır.

https://localhost:8080

3. CentOS’ta Jenkins Sunucusu


Jenkins Server, CentOS için Red Hat paket depolarını kullanıyor.  Ancak bazen yüklemeye çalışırken bazı hatalara neden olabilir.  Hatalardan nasıl kaçınabileceğinizi ve Jenkins sunucusunu CentOS’unuza nasıl kurabileceğinizi göreceğiz.

1. Adım: Java Paketlerini yükleyin


Öncelikle CentOS kullanıcılarının Jenkins sunucusunu kurmak için Java hizmetlerini Linux sistemlerine kurmaları gerekiyor.  Java servislerini sisteminize kurmak için aşağıdaki komut satırlarını kullanabilirsiniz.

yum -y update
yum install java-1.8.0-openjdk

Artık Java’nın sisteminize başarıyla yüklendiğinden emin olmak için Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.

java -version

Adım 2: Jenkins Server’ı yükleyin


Bu adımda Jenkins sunucusunu ve CentOS üzerindeki paket bağımlılıklarını indirmek için aşağıdaki wget komutunu kullanmamız gerekiyor.

wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo

Şimdi, Java’yı Jenkins sunucusuyla etkileşime sokacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki yum komutunu çalıştırın.

yum install jenkins java-1.8.0-openjdk –y

Java’yı Jenkins sunucusuyla yapılandırırken herhangi bir hatayla karşılaşırsanız yapılandırmaları manuel olarak ayarlayabilirsiniz.  Yapılandırma komut dosyasını düzenlemek için dosyayı açmak ve düzenlemek üzere aşağıdaki nano komutunu kullanın.

sudo nano /etc/yum.repos.d/jenkins.repo

Şimdi aşağıdaki script kodlarını kopyalayıp konfigürasyon dosyasının içine yapıştırın.  Yapılandırma tamamlandıktan sonra dosyayı kaydedip çıkın.

[jenkins]
name=Jenkins-stable
baseurl=https://pkg.jenkins.io/redhat
gpgcheck=1

Linux sisteminizde Jenkins sunucusunu başlatmak ve etkinleştirmek için aşağıdaki sistem kontrolü komut satırlarını kullanın.

systemctl start jenkins
systemctl enable jenkins

3. CentOS için Güvenlik Duvarı Ayarları


CentOS kullanıcıları, Jenkins sunucusunun 8080/TCP bağlantı noktasına izin vermek için aşağıdaki Firewalld komut satırlarını kullanabilir.  Aşağıdaki güvenlik duvarı komutu hem bölge hem de bağlantı noktası parametrelerini içerir.  Güvenlik duvarı yapılandırma ayarı yapıldıktan sonra artık güvenlik duvarı ayarlarını yeniden yükleyebilirsiniz.  CentOS sisteminizde 8080 bağlantı noktasına izin vermek için aşağıdaki Firewalld komut satırlarını kullanın.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Ek olarak, daha güvenli hale getirmek için GNU Privacy Guard’ı Jenkins sunucunuza da ekleyebilirsiniz.  Jenkins sunucunuza bir GNU anahtarı eklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

4. OpenSUSE’deki Jenkins Sunucusu


Jenkins sunucusunun SuSE ve OpenSuSE Linux’a kurulması, Java paketlerinin sisteme önceden yüklenmiş olmasını gerektirir.  Öncelikle Java’yı daha sonra kuracağız;  SuSE Linux’umuza Jenkins sunucusunu kuracağız ve güvenlik duvarı ayarlarını yapılandıracağız.

Adım 1: Java’yı SUSE Linux’a yükleyin


SUSE ve OpenSUSE Linux kullanıcıları Java’yı almak için aşağıdaki kurulum ayrıntılı karma (IVH) komutunu çalıştırabilir.  Java hizmetlerini kurmadan önce sistem depolarınızı ve sistem veritabanınızı güncellemelisiniz.

sudo zypper ref
sudo zypper update
rpm -ivh jre-8u251-linux-i586.rpm

Adım 2: Jenkins Server’ı SUSE Linux’a yükleyin


SUSE ve OpenSUSE Linux üzerinde Jenkins sunucusunu indirmek için aşağıda verilen zypper komutlarını kullanın.  Daha sonra Jenkins sunucusunu SUSE Linux’unuza kurmak için aşağıdaki zypper komut satırını kullanın.

sudo zypper addrepo -f https://pkg.jenkins.io/opensuse-stable/ jenkins
zypper install jenkins

Jenkins sunucusu Linux sisteminize kurulduktan sonra artık Jenkins servislerini başlatabilirsiniz.  Jenkins sunucusunun durumunu izlemek için aşağıdaki sistem kontrol komutunu da çalıştırabilirsiniz.

sudo systemctl start jenkins
sudo systemctl status jenkins

Adım 3: SUSE Linux’ta Jenkins için Güvenlik Duvarı Hizmetleri


SuSE ve OpenSuSE Linux kullanıcıları, 8080 numaralı bağlantı noktasını ağ yapılandırma listelerine eklemek için aşağıdaki Firewalld komutlarını kullanabilirler.  Ağa Jenkins sunucunuza izin vermesini söyleyecektir.  Güvenlik duvarı servislerini yapılandırdıktan sonra güvenlik duvarı servislerini yeniden yüklemeyi unutmayın.

firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
firewall-cmd --reload

Jenkins sunucusunun yapılandırma komut dosyasını düzenleyerek de Jenkins sunucunuz için bir yetkilendirme kullanıcı adı ve parolası belirleyebilirsiniz.  Komut dosyasını Linux dosya sisteminizin /var/lib/jenkins/secrets/ dizininde bulacaksınız.

sudo more /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

5. Jenkins Server’ı Red Hat Linux’a yükleyin


Red Hat Linux kullanıcılarının sistemlerine Java ve Jenkins sunucusunu kurmak için YUM komutunu kullanmaları gerekiyor.  Daha sonra Firewalld aracı üzerinden güvenlik duvarı ayarlarını yapılandıracağız.

Adım 1: Java’yı Red Hat Linux’a yükleyin


Jenkins sunucusu Java paketini ve bağımlılıklarını gerektirdiğinden, Java paketlerini Red Hat Linux’umuza indirmemiz gerekiyor.  Red Hat Linux’ta Java’yı edinmek için aşağıda verilen terminal komut satırını izleyin.  Debian tabanlı bir paket olan devel paketini kullandığımızı fark edebilirsiniz.

sudo yum install java-11-openjdk-devel

Adım 2: Jenkins Server’ı Red Hat Linux’a İndirin ve Kurun


Red Hat Linux kullanıcıları, Jenkins deposunu indirerek sisteme Jenkins sunucusunu kurabilirler.  Öncelikle Jenkins deposunu resmi mağazadan indirmeniz gerekiyor.  Daha sonra depoları paket listesine aktarmanız gerekir.  Paket deposunu indirmek, depolamak ve içe aktarmak için aşağıda verilen terminal kabuğu komut satırlarını kullanabilirsiniz.

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo
sudo rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

Şimdi Jenkins sunucusunu Red Hat Linux kuruluşunuz üzerine kurmak için aşağıdaki yum komutunu çalıştırın.

yum install jenkins

Adım 3: Jenkins Sunucusu için Güvenlik Duvarı Ayarları


Red Hat Linux kullanıcıları, Jenkins sunucusuna izin vermek amacıyla 8080 numaralı bağlantı noktasını kalıcı olarak eklemek için aşağıdaki Firewalld komutunu kullanabilir.  Ardından güvenlik duvarı ayarlarını yeniden yükleyin.

firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --reload

6. Jenkins Server’ı Arch Linux’a yükleyin


Jenkins sunucusunun Arch Linux’a kurulumunu göstermek için Manjaro Linux’u kullanacağız.  Öncelikle Java servislerini kuracağız, ardından Jenkins sunucusunu Manjaro Linux üzerine kuracağız.

Adım 1: Java’yı Manjaro’ya yükleyin


Java hizmetlerini Manjaro Linux’a kurmak için terminal kabuğunuzun altında aşağıdaki Pacman komutunu çalıştırmamız gerekiyor.  Kurulum tamamlandıktan sonra Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.

sudo pacman -S jre11-openjdk-headless jre11-openjdk jdk11-openjdk openjdk11-doc openjdk11-src
java -version

Adım 2: Jenkins Server’ı yükleyin


Bu adımda Jenkins sunucusunu Jenkins’in resmi sitesinden indireceğiz.  Manjaro veya Arch Linux için Jenkins sunucusunu buradan indirebilirsiniz.

download jenkins server on arch linux

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra İndirilenler dizinini açın ve aşağıdaki Pacman komutunu kullanarak yükleyin.

cd Downloads/
ls
sudo pacman -U jenkins-2.263-1-any.pkg.tar.zst

Adım 3: Manjaro Linux’ta Güvenlik Duvarı Ayarları


Burada Arch Linux’umuzdaki güvenlik duvarı kurallarını yönetmek için UFW güvenlik duvarı aracını kuracağız.  Öncelikle UFW aracını Manjaro Linux’unuza kurmak için aşağıdaki paket yöneticisi komutlarını kullanın.

sudo pamac install ufw

Şimdi UFW aracını etkinleştirin ve çalıştırın.

sudo systemctl enable ufw.service
sudo ufw enable

Son olarak, Manjaro Linux’taki Jenkins sunucusu için tüm 8080/TCP bağlantı noktası.

sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow in 8080/tcp

Ekstra İpuçları: Doğru Java’yı Kullanın ve Docker’da Jenkins’in Keyfini Çıkarın


Jenkins sunucusunu kullanmak, Linux ve Jenkins’te tamamen yeni olan onlar için zorlayıcı olabilir.  Ancak bu adımda, Linux sisteminizde Jenkins sunucusunu kullanırken karşılaşabileceğiniz birkaç genel sorunu anlatacağım.

1. Erişim İznini Verdiğinizden Emin Olun


Bazı programları veya kodları Jenkins sunucunuza yüklemezseniz, lütfen Linux sisteminizdeki Jenkins sunucusu için söz konusu dosyaya erişim izni verdiğinizden emin olun.  Dosyalara erişim iznini değiştirmek için aşağıdaki mod değiştirme komutunu kullanabilirsiniz.

chmod 755 /home/UbuntuPIT/New_TES//code/SG_V1.0/Voice-data.pl

Jenkins sunucusuna bir dizinin tamamını eklemek için aşağıdaki terminal komutunu da kullanabilirsiniz.

mkdir -p /srv/UbuntuPIT/jenkins/jobs/project/workspace

2. Java’nın Doğru Sürümünü Kullanın


Jenkins sunucusunu Linux sisteminizde çalıştırırken herhangi bir hata bulursanız, lütfen doğru Java sürümünü yüklediğinizden emin olun.  Jenkins, Java 8 ve 11 sürümünü gerektirir.  Maalesef Jenkins sunucusu Java 9, 10 ve 12’yi desteklemiyor.

3. Docker’da Jenkins’i kullanın


Docker Hub, açık kaynak topluluğu için mükemmel bir yazılım deposu olduğundan, neden Docker kullanıcıları için Jenkins sunucusunun bir docker görüntüsü olmasın?  Evet, Jenkins sunucusunu Docker motorunuza yüklemek için artık bir Docker görüntüsü çekebilirsiniz.  Jenkins sunucusunun LTS sürümünü çekmek için aşağıdaki komutu kullanın.

docker pull jenkins/jenkins:lts

Ayrıca Jenkins sunucusunun en son ve son derece güncellenmiş sürümünü Docker Hub’dan da alabilirsiniz.

docker pull jenkins/jenkins

Jenkins Sunucusunu Linux’tan Kaldırma


Yanlış Java sürümü, bozuk paketler, Jenkins’in bozuk sürümü nedeniyle Jenkins sunucusunu Linux sisteminizden kaldırmanız gerekebilir.  Jenkins sunucusunun Linux dağıtımlarından kaldırılması, işletim sistemine göre paket komutları gerektirir.

Jenkins sunucusunu kaldırmak için öncelikle Linux sisteminizde çalışan tüm Jenkins hizmetlerini durdurmanız gerekir.

sudo service jenkins stop

Eğer Debian ve Ubuntu Linux kullanıcısıysanız, Jenkins sunucusunu Ubuntu makinenizden kaldırmak için aşağıda verilen aptitude komut satırlarını çalıştırabilirsiniz.

sudo apt-get remove jenkins
sudo apt-get remove --auto-remove jenkins
sudo apt-get purge jenkins

Arch ve Arch tabanlı Linux kullanıcıları Jenkins sunucusunu kaldırmak için aşağıdaki Pacman komutunu kullanabilirler.

pamac remove jenkins
pacman -R jenkins

Red Hat, CentOS veya Fedora Linux kullanarak Jenkins sunucusunu Linux makinenizden kaldırmak için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

sudo service jenkins stop
sudo yum remove jenkins

Jenkins Sunucusuna Başlarken


İşte Jenkins sunucusunu çeşitli Linux dağıtımlarına kurmanın sonucu.  Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra web tarayıcınızı açıp aşağıdaki localhost adresini yazıp 8080 portunu kullanarak Jenkins sunucusunu yükleyebilirsiniz.

localhost:8080

jenkins server linux dashboard

Kodlarınızı Jenkins sunucusu üzerinden Git kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz.  Bir kodu oluşturmak, yapılandırmak, derlemek ve test etmek için ardışık düzen özelliğini de kullanabilirsiniz.

jenkins pipeline configure

 

Kodlarınız her adımda geçildiğinde her adımda yeşil rengi göreceksiniz.  Ayrıca Linux’taki Jenkins sunucunuzda aynı anda birden fazla işlem hattı çalıştırabilirsiniz.

jenkins pipeline run

 

 

 

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.