Linux’ta Sabit Diski Ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmenin 12 Yöntemi

Genellikle Linux yöneticileri, yeni bir disk veya ek bölüm (partition) eklemek istediklerinde mevcut sabit diski kontrol ederler .

Bu, diskte kaç bölüm (partition) oluşturulduğunu görmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, boş yerimiz olup olmadığını doğrulamamızı sağlar.

Genel olarak sabit diskler, bölüm(partition) adı verilen bir veya daha fazla mantıksal diske bölünebilir.

Her bölüm(partition) kendi dosya sistemine sahip ayrı bir disk olarak kullanılabilir ve bölüm(partition) bilgileri bir bölüm (partition) tablosunda saklanır.

Bölüm (partition) tablosu, bir bilgisayar önyüklendiğinde yürütülen küçük bir program olan ana önyükleme kaydının (MBR) bir parçasıdır.

Bölüm (partition) bilgisi, 0. disk bölümüne kaydedilir. Dosyalar yazılmadan önce tüm bölümlerin (partition) uygun bir dosya sistemi ile biçimlendirilmesi gerektiğini unutmayın.

Diskleri aşağıdaki yöntemlerden kolayınıza gelen herhangi bir tanesi ile düzenleyebilirsiniz.

 • fdisk: disk bölümleme(partition) tablosunu
 • sfdisk: disk bölümleme(partition) tablosunu görüntüleme veya düzenleme
 • cfdisk: disk bölümleme(partition) tablosunu görüntüleme veya düzenleme
 • parted: bir bölüm(partition) manipülasyon programı
 • lsblk: lsblk mevcut tüm veya belirtilen blok cihazlar hakkında bilgi listeler.
 • blkid: blok aygıt özniteliklerini blkid: / yazdır.
 • hwinfo: hwinfo, donanım bilgisi aracı anlamına gelir ve sistemde mevcut donanımı araştırmak için kullanılan büyük bir yardımcı programdır.
 • lshw: lshw, makinenin donanım yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi almak için kullanılan küçük bir araçtır.
 • inxi: inxi, konsol ve IRC için oluşturulmuş bir komut satırı sistemi bilgi komut dosyasıdır.
 • lsscsi: SCSI aygıtlarını (veya ana bilgisayarları) ve özniteliklerini listeler
 • cat /proc/partitions:
 • ls -lh /dev/disk/: Dizin, Disk üreticisi adını, seri numarasını, bölüm kimliğini ve gerçek blok aygıt dosyalarını içerir. Bunlar gerçek blok aygıt dosyaları ile sembolik bağlantı oluşturmaktadır.

Fdisk Komutunu Kullanarak Linux’ta Sabit Disk ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

fdisk , sabit disk veya format disk anlamına gelir, kullanıcıların disklerde aşağıdaki işlemleri yapmalarını sağlayan bir komut satırı yardımcı programıdır. Bölümleri(partition) görüntülememizi, oluşturmamızı, yeniden boyutlandırmamızı, silmemizi, taşımamızı ve kopyalamamızı sağlar.

# fdisk -l

Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeab59449

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 *  20973568 62914559 41940992 20G 83 Linux


Disk /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdc: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8cc8f9e5

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1     2048 2099199 2097152  1G 83 Linux
/dev/sdc3    4196352 6293503 2097152  1G 83 Linux
/dev/sdc4    6293504 20971519 14678016  7G 5 Extended
/dev/sdc5    6295552 8392703 2097152  1G 83 Linux


Disk /dev/sdd: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sde: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Linux’ta Sabit Disk ve Sabit Sürücü Bölümünü sfdisk Komutunu Kullanarak Kontrol Etmek

sfdisk, herhangi bir blok cihazını bölümlemek (partition) için komut satırı tabanlı bir araçtır. sfdisk MBR (DOS), GPT, SUN ve SGI disk etiketlerini destekler, ancak CHS (Silindir Başı Sektörü) adreslemesi için artık destek vermemektedir.

 # sfdisk -l

Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xeab59449

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 *  20973568 62914559 41940992 20G 83 Linux


Disk /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sdc: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8cc8f9e5

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1     2048 2099199 2097152  1G 83 Linux
/dev/sdc3    4196352 6293503 2097152  1G 83 Linux
/dev/sdc4    6293504 20971519 14678016  7G 5 Extended
/dev/sdc5    6295552 8392703 2097152  1G 83 Linux


Disk /dev/sdd: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/sde: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Linux’ta Sabit Disk ve Sabit Disk Bölümünü Nasıl Kontrol Edebilirim?

cfdisk, herhangi bir blok cihazını bölümlemek(partition) için kullanılan konsol arabirim programıdır. Varsayılan cihaz: / dev / sda. Kullanıcı dostu bir arayüz ile temel bölümleme işlerini yerine getirmenizi sağlar.

# cfdisk /dev/sdc
                 Disk: /dev/sdc
         Size: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
            Label: dos, identifier: 0x8cc8f9e5

  Device     Boot     Start    End  Sectors  Size  Id Type
>> /dev/sdc1           2048  2099199  2097152   1G  83 Linux   
  Free space         2099200  4196351  2097152   1G
  /dev/sdc3         4196352  6293503  2097152   1G  83 Linux
  /dev/sdc4         6293504  20971519  14678016   7G  5 Extended
  ├─/dev/sdc5        6295552  8392703  2097152   1G  83 Linux
  └─Free space        8394752  20971519  12576768   6G ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Partition type: Linux (83)                         │
 │Filesystem UUID: d17e3c31-e2c9-4f11-809c-94a549bc43b7            │
 │   Filesystem: ext2                            │
 │   Mountpoint: /part1 (mounted)                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   [Bootable] [ Delete ] [ Quit ] [ Type ] [ Help ] [ Write ]
   [ Dump ]

            Quit program without writing changes

Parted Komutu Kullanarak Linux’ta Sabit Diski Ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

Parted, disk bölümlerini(partition) işlemek için bir programdır. MS-DOS ve GPT dahil olmak üzere birden fazla bölüm(partition) tablosu formatını destekler. Yeni işletim sistemleri için alan oluşturmak, disk kullanımını yeniden düzenlemek ve verileri yeni sabit disklere kopyalamak için kullanışlıdır.

# parted -l

Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 32.2GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   10.7GB 32.2GB 21.5GB primary ext4     boot


Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)                      
Disk /dev/sdb: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdc: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 1075MB 1074MB primary  ext2
 3   2149MB 3222MB 1074MB primary  ext4
 4   3222MB 10.7GB 7515MB extended
 5   3223MB 4297MB 1074MB logical


Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)                      
Disk /dev/sdd: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)                      
Disk /dev/sde: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

lsblk Komutunu Kullanarak Linux’ta Sabit Disk ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

lsblk mevcut tüm veya belirtilen blok cihazlarla ilgili bilgileri listeler. Lsblk komutu bilgi toplamak için sysfs dosya sistemini ve udev db’yi okur.

Eğer udev db kullanılamıyorsa veya lsblk, udev desteği olmadan derlenmişse LABEL’leri, UUID’leri ve dosya sistemi tiplerini blok cihazdan okumaya çalışır. Bu durumda kök (root) izinleri gereklidir. Komut, varsayılan olarak tüm blok aygıtlarını (RAM diskleri hariç) ağaç benzeri bir biçimde yazdırır.

 # lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0  30G 0 disk 
└─sda1  8:1  0  20G 0 part /
sdb   8:16  0  10G 0 disk 
sdc   8:32  0  10G 0 disk 
├─sdc1  8:33  0  1G 0 part /part1
├─sdc3  8:35  0  1G 0 part /part2
├─sdc4  8:36  0  1K 0 part 
└─sdc5  8:37  0  1G 0 part 
sdd   8:48  0  10G 0 disk 
sde   8:64  0  10G 0 disk 
sr0   11:0  1 1024M 0 rom 

blkid Komutunu Kullanarak Linux’ta Sabit Diski Ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

blkid, blok aygıtı özniteliklerini bulmak / yazdırmak için kullanılan bir komut satırı yardımcı programıdır. Linux sisteminde UUID disk bölümünü(partition) almak için libblkid kütüphanesini kullanır.

# blkid
/dev/sda1: UUID="d92fa769-e00f-4fd7-b6ed-ecf7224af7fa" TYPE="ext4" PARTUUID="eab59449-01"
/dev/sdc1: UUID="d17e3c31-e2c9-4f11-809c-94a549bc43b7" TYPE="ext2" PARTUUID="8cc8f9e5-01"
/dev/sdc3: UUID="ca307aa4-0866-49b1-8184-004025789e63" TYPE="ext4" PARTUUID="8cc8f9e5-03"
/dev/sdc5: PARTUUID="8cc8f9e5-05"

hwinfo Komutunu Kullanarak Linux’ta Sabit Diski ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

hwinfo , donanım bilgisi aracı anlamına gelir ve sistemde mevcut donanımı araştırmak için kullanılan ve donanım bileşenlerini okunaklı şekilde listeler.

# hwinfo --block --short
disk:                              
 /dev/sdd       VBOX HARDDISK
 /dev/sdb       VBOX HARDDISK
 /dev/sde       VBOX HARDDISK
 /dev/sdc       VBOX HARDDISK
 /dev/sda       VBOX HARDDISK
partition:
 /dev/sdc1      Partition
 /dev/sdc3      Partition
 /dev/sdc4      Partition
 /dev/sdc5      Partition
 /dev/sda1      Partition
cdrom:
 /dev/sr0       VBOX CD-ROM

lshw Komutunu Kullanarak Linux’ta Sabit Diski ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

lshw (Hardware Lister anlamına gelir), makinedeki bellek yapılandırması, anakart yapılandırması, CPU sürümü ve hızı, önbellek yapılandırması, usb, ağ kartı, grafik kartları gibi çeşitli donanım bileşenleri hakkında ayrıntılı raporlar üreten küçük bir araçtır.

 # lshw -short -class disk -class volume
H/W path    Device   Class    Description
===================================================
/0/3/0.0.0   /dev/cdrom disk    CD-ROM
/0/4/0.0.0   /dev/sda  disk    32GB VBOX HARDDISK
/0/4/0.0.0/1  /dev/sda1  volume   19GiB EXT4 volume
/0/5/0.0.0   /dev/sdb  disk    10GB VBOX HARDDISK
/0/6/0.0.0   /dev/sdc  disk    10GB VBOX HARDDISK
/0/6/0.0.0/1  /dev/sdc1  volume   1GiB Linux filesystem partition
/0/6/0.0.0/3  /dev/sdc3  volume   1GiB EXT4 volume
/0/6/0.0.0/4  /dev/sdc4  volume   7167MiB Extended partition
/0/6/0.0.0/4/5 /dev/sdc5  volume   1GiB Linux filesystem partition
/0/7/0.0.0   /dev/sdd  disk    10GB VBOX HARDDISK
/0/8/0.0.0   /dev/sde  disk    10GB VBOX HARDDISK

inxi Komutunu Kullanarak Linux’ta Sabit Diski Ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

inxi , Linux’taki donanım bilgilerini kontrol etmek için oldukça elverişli bir araçtır ve Linux’ta bulunan ve diğer herhangi bir yardımcı programda bulamadığım tüm donanım bilgilerini almak için geniş seçenek sunar.

# inxi -Dp
Drives:  HDD Total Size: 75.2GB (22.3% used)
      ID-1: /dev/sda model: VBOX_HARDDISK size: 32.2GB
      ID-2: /dev/sdb model: VBOX_HARDDISK size: 10.7GB
      ID-3: /dev/sdc model: VBOX_HARDDISK size: 10.7GB
      ID-4: /dev/sdd model: VBOX_HARDDISK size: 10.7GB
      ID-5: /dev/sde model: VBOX_HARDDISK size: 10.7GB
Partition: ID-1: / size: 20G used: 16G (85%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
      ID-3: /part1 size: 1008M used: 1.3M (1%) fs: ext2 dev: /dev/sdc1
      ID-4: /part2 size: 976M used: 2.6M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sdc3

lsscsi Komutunu Kullanarak Linux’ta Sabit Disk ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

Şu anda sisteme bağlı SCSI aygıtlarını (veya ana bilgisayarlarını) listelemek için sysfs’teki (Linux çekirdeği 2.6 ve sonraki sürümler) bilgileri kullanır. Seçenekler, her cihaz için sağlanan bilgi miktarını ve biçimini kontrol etmek için kullanılabilir.

# lsscsi
[0:0:0:0]  cd/dvd VBOX   CD-ROM      1.0  /dev/sr0 
[2:0:0:0]  disk  ATA   VBOX HARDDISK  1.0  /dev/sda 
[3:0:0:0]  disk  ATA   VBOX HARDDISK  1.0  /dev/sdb 
[4:0:0:0]  disk  ATA   VBOX HARDDISK  1.0  /dev/sdc 
[5:0:0:0]  disk  ATA   VBOX HARDDISK  1.0  /dev/sdd 
[6:0:0:0]  disk  ATA   VBOX HARDDISK  1.0  /dev/sde 
 

ProcFS Kullanarak Linux’ta Sabit Disk ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

Proc dosya sistemi (procfs), Unix benzeri işletim sistemlerinde, işlemler ve diğer sistem bilgileri hakkında bilgi sunan özel bir dosya sistemidir.

Bazen bir işlem bilgisi sözde dosya sistemi olarak adlandırılır. ‘Gerçek’ dosyalar içermez ancak gerçek sistem bilgilerini içerir (örn. Sistem belleği, takılı cihazlar, donanım yapılandırması vb.).

# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 11    0  1048575 sr0
  8    0  31457280 sda
  8    1  20970496 sda1
  8    16  10485760 sdb
  8    32  10485760 sdc
  8    33  1048576 sdc1
  8    35  1048576 sdc3
  8    36     1 sdc4
  8    37  1048576 sdc5
  8    48  10485760 sdd
  8    64  10485760 sde

/ dev/disk Yolunu Kullanarak Linux’ta Sabit Disk ve Sabit Disk Bölümünü Kontrol Etmek

Bu dizin dört alt dizin içerir, bunlar by-id, by-uuid, by-path ve by-partuuid dizinleridir . Her bir dizin bazı yararlı bilgiler içerir ve gerçek blok cihaz dosyalarını temsil (symlink) eder.

# ls -lh /dev/disk/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:08 ata-VBOX_CD-ROM_VB0-01f003f6 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 3 00:14 ata-VBOX_HARDDISK_VB26e827b5-668ab9f4 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 3 00:14 ata-VBOX_HARDDISK_VB26e827b5-668ab9f4-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VB3774c742-fb2b3e4e -> ../../sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VBe72672e5-029a918e -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VBe72672e5-029a918e-part1 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VBe72672e5-029a918e-part3 -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VBe72672e5-029a918e-part4 -> ../../sdc4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VBe72672e5-029a918e-part5 -> ../../sdc5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VBed1cf451-9f51c5f6 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 ata-VBOX_HARDDISK_VBf242dbdd-49a982eb -> ../../sde

Byuuid çıktısı

# ls -lh /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 ca307aa4-0866-49b1-8184-004025789e63 -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 d17e3c31-e2c9-4f11-809c-94a549bc43b7 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 3 00:14 d92fa769-e00f-4fd7-b6ed-ecf7224af7fa -> ../../sda1

By-path çıktısı

# ls -lh /dev/disk/by-path
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:08 pci-0000:00:01.1-ata-1 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 3 00:14 pci-0000:00:0d.0-ata-1 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 3 00:14 pci-0000:00:0d.0-ata-1-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-2 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-3 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-3-part1 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-3-part3 -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-3-part4 -> ../../sdc4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-3-part5 -> ../../sdc5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-4 -> ../../sdd
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 2 23:39 pci-0000:00:0d.0-ata-5 -> ../../sde

by-partuuid çıktısı

# ls -lh /dev/disk/by-partuuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 8cc8f9e5-01 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 8cc8f9e5-03 -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 8cc8f9e5-04 -> ../../sdc4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 2 23:39 8cc8f9e5-05 -> ../../sdc5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 3 00:14 eab59449-01 -> ../../sda1Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz: https://www.2daygeek.com/linux-command-check-hard-disks-partitions/#