Belge

Bash : Parantez, Köşeli Parantez ve Küme Parantezlerinin Kullanımı

Bu derste, BASH betiğinde parantezlerin, köşeli parantezlerin ve küme parantezlerinin çeşitli kullanımlarını inceleyeceğiz.  Bu sembollerin farklı işlevleri vardır ve etkili senaryolar yazmak için çok önemlidir.  Kullanımlarını anlamak aritmetik işlemler, test yapıları ve parametre genişletmeleri gibi görevlerde size yardımcı olabilir.

 

BASH’ta Parantez, Köşeli Parantezler ve Küme Parantezleri Kullanma

BASH komut dosyası oluşturmada parantezler, köşeli parantezler ve küme parantezleri farklı amaçlar için kullanılır.  Aşağıda kullanımlarını göstermek için bazı örnekler verilmiştir:

 1. Aritmetik İçin Çift Parantez Kullanımı: BASH’de aritmetik işlemler için çift parantez kullanılır.
  ((var++))
  ((var = 3))
  for ((i = 0; i < VAL; i++))
  echo $((var + 2))
  

  Bu örnekte, ((var++)) var değişkenini artırır, ((var = 3)) var’a 3 değerini atar ve for döngüsü, başlatma, koşul ve artış için çift parantez kullanır.

 2. Test Yapıları için Köşeli Parantezlerin Kullanımı: BASH’de test yapıları için köşeli parantezler kullanılır.
  $ VAR=2
  $ if [ $VAR -eq 2 ]
  > then
  > echo 'yes'
  > fi
  yes
  

  Bu örnekte, VAR değişkeninin 2’ye eşit olup olmadığını test etmek için köşeli parantezler kullanılmıştır. 3. Normal İfadeler İçin Çift Köşeli Parantez Kullanımı: Çift köşeli parantez, normal ifadeler için genişletilmiş işlevsellik sunar.
  $ VAR='some string'
  $ if [[ $VAR =~ [a-z] ]]; then
  > echo 'is alphabetic'
  > fi
  is alphabetic
  

  Bu örnekte, VAR değişkeninin [az] normal ifadesini kullanarak alfabetik karakterler içerip içermediğini kontrol etmek için çift köşeli parantez kullanılmıştır.

 4. Değişken Sınırlandırma için Küme Parantez Kullanımı: Bir değişkeni sınırlamak için küme parantezleri kullanılır.
  $ foo='stage'
  $ echo $fooone
        ... returns empty line
  $ echo ${foo}one
  stageone
  

  Bu örnekte, foo değişkeninin değerini one dizesiyle doğru bir şekilde birleştirmek için küme parantezleri kullanıldı.

 5. Parametre Genişletme için Kıvrımlı Parantez Kullanımı: Parametre genişletme için küme parantezleri de kullanılır.
  $ var="abcdefg"; echo ${var%d*}
  abc
  

  Bu örnekte, ${var%d*} parametre genişletmesi, var değişkeninin sonundaki d*’nin en kısa eşleşmesini kaldırır ve abc ile sonuçlanır.

 

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.