Belge

Linux’ta Dosya Sistemi Bölüm Türü Kodları Nasıl Listelenir

Bir Linux sistemindeki dosya sistemi bölüm türü kodlarını anlamak, diskleri ve bölümleri etkili bir şekilde yönetmek için çok önemlidir.  Bu kodlar, dosya sisteminin türünü ve bölümlerin sistem içindeki rolünü tanımlamaya yardımcı olur.  Bu kılavuz, Linux’taki çeşitli komut satırı araçlarını kullanarak bu bölüm türü kodlarını listeleme adımlarında size yol gösterecektir.

 

Dosya Sistemi Bölüm Türü Kodlarını Listeleme

Linux’ta dosya sistemi bölüm türü kodlarını listelemek için parted, lsblk ve blkid gibi çeşitli araçları kullanabilirsiniz.  Her araç farklı düzeyde ayrıntı ve fayda sağlar.

 1. Dosya Sistemi Bölüm Türlerini Listelemek için parted’ı kullanma:Parted aracı, bölümleri yönetmek için çok yönlü bir yardımcı programdır.  Türleri de dahil olmak üzere bölümlerin ayrıntılarını listelemek için bunu kullanabilirsiniz.  /dev/vda’yı kontrol etmek istediğiniz diskle değiştirdiğinizden emin olun.
  $ sudo parted /dev/vda print

  Bu komutu çalıştırmak, belirtilen diskteki bölümler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.  Örneğin:

  Model: Virtio Block Device (virtblk)
  Disk /dev/vda: 21.5GB
  Sector size (logical/physical): 512B/512B
  Partition Table: msdos
  Disk Flags: 
  
  Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
   1   1049kB 20.5GB 20.4GB primary  ext4      boot
   2   20.5GB 21.5GB 1022MB extended
   5   20.5GB 21.5GB 1022MB logical  linux-swap(v1) swap

  Bu çıktı, sayıları, başlangıç ​​ve bitiş noktaları, boyutları, türleri, dosya sistemi ve bayrakları da dahil olmak üzere bölümlere ilişkin net bir genel bakış sağlar. 2. lsblk ile Dosya Sistemi Türlerini Kontrol Etme: lsblk komutu, mevcut veya belirtilen tüm blok cihazlar hakkındaki bilgileri listelemek için kullanılır.  Mevcut bölümler için dosya sistemi türlerini gösterebilir.
  $ lsblk -f

  Bu komutu çalıştırmak, aygıt adı, dosya sistemi türü, etiket, UUID ve bağlama noktası gibi ayrıntılı bilgiler sağlar.  Örneğin:

  NAME  FSTYPE FSVER LABEL UUID                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
  sr0                                      
  vda                                      
  |-vda1 ext4  1.0     afe6ae42-efc9-4744-a89a-f67fdede384f  11.2G  34% /
  |-vda2                                    
  `-vda5 swap  1      611bdcaa-fbaa-4512-8173-396efe9a67bf        [SWAP]
  

  Bu çıktı, sistemdeki her bölümün dosya sistemi türlerinin anlaşılmasına yardımcı olur.

 3. Blkid ile Dosya Sistemi Türlerini Tanımlama: Blkid komutu, blok aygıtlardaki dosya sistemi türlerini tanımlamak için başka bir yararlı araçtır.
  $ sudo blkid

  Bu komutun yürütülmesi, mevcut tüm blok aygıtların UUID’sini ve türünü görüntüler.  Örneğin:

  /dev/vda5: UUID="611bdcaa-fbaa-4512-8173-396efe9a67bf" TYPE="swap" PARTUUID="53855f89-05"
  /dev/vda1: UUID="afe6ae42-efc9-4744-a89a-f67fdede384f" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="53855f89-01"
  Listing Filesystem Partition Type Codes with parted, lsblk and blkid Linux commands
  Parted, lsblk ve blkid Linux komutlarıyla Dosya Sistemi Bölüm Türü Kodlarını Listeleme

  Bu bilgi, bölümlerinizdeki dosya sistemi türlerini tanımlamak ve yönetmek için kullanışlıdır.

Linux sistemlerinde disk bölümlerini yönetmek, depolamayı optimize etmek ve verimli sistem çalışmasını sağlamak için çok önemli bir görevdir.  Her bölüm, amacını ve desteklediği dosya sistemini tanımlayan benzersiz bir tür kimliğiyle tanımlanır.  Bu bölüm türlerini anlamak, sistem kurulumu, veri organizasyonu ve çoklu önyükleme yapılandırmaları gibi görevler için çok önemlidir.  Aşağıda çeşitli bölüm kimlik türlerini, adlarını ve ayrıntılı açıklamalarını listeleyen ve Linux kullanıcılarına disk bölümlerini etkili bir şekilde yönetmeleri için gerekli bilgileri sağlayan kapsamlı bir tablo bulunmaktadır.

Partition ID Types

IDNameDescription
00EmptyKullanılmayan alanı belirtmek için kullanılan bölüm yok.
01FAT12Dosya Ayırma Tablosu (12 bit), DOS ve Windows’un çok eski sürümlerinde küçük disketler için kullanılır.
02XENIX rootXenix kök dosya sistemi, Microsoft tarafından lisanslanan bir Unix sürümü olan Xenix işletim sistemi tarafından kullanılır.
03XENIX usrXenix /usr dosya sistemi, Xenix işletim sistemi tarafından kullanılan başka bir bölüm türüdür.
04FAT16 <32MDosya Ayırma Tablosu (16 bit), DOS’ta ve Windows’un ilk sürümlerinde 32 MB’tan küçük bölümler için kullanılır.
05ExtendedMantıksal bölümler oluşturarak MBR’deki dört birincil bölüm sınırını aşmak için kullanılan genişletilmiş bölüm.
06FAT16Dosya Ayırma Tablosu (16 bit), DOS’ta ve Windows’un ilk sürümlerinde 32 MB’tan büyük bölümler için kullanılır.
07HPFS/NTFS/exFATYüksek Performanslı Dosya Sistemi (OS/2), Yeni Teknoloji Dosya Sistemi (Windows NT ve üstü) veya Genişletilmiş Dosya Ayırma Tablosu (büyük dosya desteği, USB sürücüler).
08AIXIBM’in Advanced Interactive eXecutive Unix tabanlı işletim sistemi tarafından kullanılan IBM AIX dosya sistemi.
09AIX bootableAIX işletim sistemini başlatmak için kullanılan IBM AIX önyüklenebilir bölümü.
0aOS/2 Boot ManagerOS/2 Önyükleme Yöneticisi, IBM’in OS/2 sistemlerinde birden çok işletim sisteminin önyüklemesini yönetmek için kullanılır.
0bW95 FAT32Dosya Ayırma Tablosu (32 bit), Windows 95 OSR2 ve sonraki sürümlerde daha büyük bölümler için kullanılır.
0cW95 FAT32 (LBA)Mantıksal Blok Adreslemeli Dosya Ayırma Tablosu (32 bit), Windows 95 OSR2 ve sonrasında gelişmiş BIOS desteğiyle büyük bölümler için kullanılır.
0eW95 FAT16 (LBA)Gelişmiş BIOS desteği için Windows 95 ve sonrasında kullanılan Mantıksal Blok Adreslemeli Dosya Ayırma Tablosu (16 bit).
0fW95 Ext’d (LBA)Mantıksal Blok Adreslemeli genişletilmiş bölüm, Windows 95 ve sonraki sürümlerde mantıksal bölümler oluşturmak için kullanılır.
10OPUSOPUS, günümüzde yaygın olarak bilinmeyen ve kullanılmayan OPUS işletim sistemi tarafından kullanılmaktadır.
11Hidden FAT12Gizli Dosya Ayırma Tablosu (12 bit), FAT12’ye benzer ancak verileri korumak için işletim sisteminden gizlenir.
12Compaq diagnosticsCompaq tanılama bölümü, tanılama araçlarını ve yardımcı programları Compaq bilgisayarlarında depolamak için kullanılır.
14Hidden FAT16 <32MGizli Dosya Ayırma Tablosu (16 bit), 32 MB’tan küçük bölümler için kullanılır ve işletim sisteminden gizlenir.
16Hidden FAT16Daha büyük bölümler için kullanılan ve işletim sisteminden gizlenen Gizli Dosya Ayırma Tablosu (16 bit).
17Hidden HPFS/NTFSGizli Yüksek Performanslı Dosya Sistemi veya Yeni Teknoloji Dosya Sistemi, bölümü işletim sisteminden gizleyerek verileri korumak için kullanılır.
18AST SmartSleepAST’nin SmartSleep özelliği tarafından bilgisayarlarındaki güç ve uyku modlarını yönetmek için kullanılır.
1bHidden W95 FAT32Gizli Dosya Ayırma Tablosu (32 bit), bölümü işletim sisteminden gizleyerek verileri korumak için kullanılır.
1cHidden W95 FAT32 (LBA)Gelişmiş BIOS desteği ve veri koruması için Mantıksal Blok Adreslemeli Gizli Dosya Ayırma Tablosu (32 bit).
1eHidden W95 FAT16 (LBA)Gelişmiş BIOS desteği ve veri koruması için Mantıksal Blok Adreslemeli Gizli Dosya Ayırma Tablosu (16 bit).
24NEC DOSNEC tarafından geliştirilen bir Disk İşletim Sistemi çeşidi olan NEC DOS tarafından kullanılır.
27Hidden NTFS WinWindows için Gizli Yeni Teknoloji Dosya Sistemi, bölümü işletim sisteminden gizleyerek verileri korumak için kullanılır.
39Plan 9Unix’in halefi olarak tasarlanmış dağıtılmış bir işletim sistemi olan Bell Labs işletim sisteminden Plan 9 tarafından kullanılır.
3cPartitionMagicSabit sürücüleri bölümlemek, bölümleri oluşturmak, yeniden boyutlandırmak ve yönetmek için kullanılan bir yardımcı program olan PartitionMagic tarafından kullanılır.
40Venix 80286Intel 80286 işlemci için Unix benzeri bir işletim sistemi olan Venix tarafından kullanılır.
41PPC PReP BootPowerPC Referans Platformu Önyükleme bölümü, PowerPC tabanlı sistemleri başlatmak için kullanılır.
42SFSGelişmiş dosya güvenliği ve şifreleme için kullanılan Güvenli Dosya Sistemi.
4dQNX4.xGerçek zamanlı bir işletim sistemi olan QNX 4.x tarafından kullanılır.
4eQNX4.x 2nd partQNX 4.x tarafından kullanılan ikinci bölüm.
4fQNX4.x 3rd partQNX 4.x tarafından kullanılan üçüncü bölüm.
50OnTrack DMDisk sürücülerini yönetmeye ve optimize etmeye yönelik bir yardımcı program olan OnTrack Disk Manager tarafından kullanılır.
51OnTrack DM6 AuxOnTrack Disk Manager 6 tarafından kullanılan yardımcı bölüm.
52CP/MMikrobilgisayarlara yönelik ilk işletim sistemi olan CP/M (Mikrobilgisayarlar için Kontrol Programı) tarafından kullanılır.
53OnTrack DM6 AuxOnTrack Disk Manager 6 tarafından kullanılan başka bir yardımcı bölüm.
54OnTrackDM6OnTrack Disk Manager 6 tarafından kullanılan birincil bölüm.
55EZ-DriveDisk sürücülerini yönetmeye ve optimize etmeye yönelik bir yardımcı program olan EZ-Drive tarafından kullanılır ve genellikle BIOS sınırlamalarının üstesinden gelmek için kullanılır.
56Golden BowBir disk optimizasyon ve yönetim aracı olan Golden Bow tarafından kullanılan bölüm.
5cPriam EdiskEski bir disk yönetimi yardımcı programı olan Priam’ın EDISK’i tarafından kullanılır.
61SpeedStorSabit sürücüleri yönetmek ve optimize etmek için kullanılan bir yardımcı program olan SpeedStor tarafından kullanılan bölüm.
63GNU HURD or SysVGNU HURD işletim sistemi veya System V Unix tarafından kullanılan bölüm.
64Novell NetwareBir ağ işletim sistemi olan Novell Netware tarafından kullanılan bölüm.
65Novell NetwareNovell Netware tarafından kullanılan başka bir bölüm.
70DiskSecure MultTek bir diskte birden fazla işletim sistemini yönetmeye yönelik bir yardımcı program olan DiskSecure Multi-Boot tarafından kullanılan bölüm.
75PC/IXIBM PC’leri için ilk Unix benzeri işletim sistemi olan PC/IX tarafından kullanılan bölüm.
80Old MinixUnix benzeri bir işletim sistemi olan Minix’in ilk sürümleri tarafından kullanılan bölüm.
81Minix / old LinuxMinix veya Linux işletim sisteminin önceki sürümleri tarafından kullanılan bölüm.
82Linux swap / SolarisLinux veya Solaris işletim sistemleri tarafından kullanılan bölümü değiştirin.
83LinuxLinux işletim sistemi tarafından kullanılan birincil bölüm.
84OS/2 hidden orIBM’in OS/2 işletim sistemi tarafından kullanılan gizli bölüm veya muhtemelen başka kullanımlar.
85Linux extendedLinux tarafından birincil bölüm sınırını aşmak için kullanılan genişletilmiş bölüm.
86NTFS volume setBirden fazla diski yaymak için NTFS birim kümeleri tarafından kullanılan bölüm.
87NTFS volume setNTFS birim kümeleri tarafından kullanılan başka bir bölüm.
88Linux plaintextLinux tarafından düz metin veri depolaması için kullanılan bölüm.
8eLinux LVMDisk birimlerini yönetmek için Linux Mantıksal Birim Yöneticisi tarafından kullanılan bölüm.
93AmoebaAmoeba dağıtılmış işletim sistemi tarafından kullanılan bölüm.
94Amoeba BBTAmoeba dağıtılmış işletim sistemi tarafından kullanılan Bozuk Blok Tablosu.
9fBSD/OSBerkeley Software Distribution Unix işletim sisteminin ticari bir sürümü olan BSD/OS tarafından kullanılan bölüm.
a0IBM Thinkpad hiddenKurtarma ve sistem yönetimi için IBM ThinkPad dizüstü bilgisayarlar tarafından kullanılan gizli bölüm.
a5FreeBSDAçık kaynaklı Unix benzeri bir işletim sistemi olan FreeBSD tarafından kullanılan bölüm.
a6OpenBSDGüvenlik odaklı Unix benzeri bir işletim sistemi olan OpenBSD tarafından kullanılan bölüm.
a7NeXTSTEPNeXT tarafından geliştirilen bir işletim sistemi olan NeXTSTEP tarafından kullanılan bölüm.
a8Darwin UFSUFS (Unix Dosya Sistemi) ile macOS’un açık kaynaklı Unix benzeri temeli olan Darwin tarafından kullanılan bölüm.
a9NetBSDTaşınabilirliğiyle bilinen açık kaynaklı Unix benzeri bir işletim sistemi olan NetBSD tarafından kullanılan bölüm.
abDarwin bootDarwin tarafından kullanılan önyükleme bölümü.
afHFS / HFS+Apple’ın Hiyerarşik Dosya Sistemi ve macOS’ta kullanılan HFS Plus tarafından kullanılan bölüm.
b7BSDI fsTicari bir BSD Unix işletim sistemi olan BSDI tarafından kullanılan dosya sistemi bölümü.
b8BSDI swapBSDI tarafından kullanılan takas bölümü
bbBoot Wizard hiddenÖnyükleme yönetimi ve kurtarma için Önyükleme Sihirbazı tarafından kullanılan gizli bölüm.
bcAcronis FAT32 LAcronis tarafından FAT32 büyük hacimleri için kullanılan bölüm.
beSolaris bootSolaris işletim sistemi tarafından kullanılan önyükleme bölümü.
bfSolarisSolaris işletim sistemi tarafından kullanılan birincil bölüm.
c1DRDOS/sec (FAT-)DR-DOS tarafından kullanılan ikincil FAT bölümü.
c4DRDOS/sec (FAT-)DR-DOS tarafından kullanılan başka bir ikincil FAT bölümü.
c6DRDOS/sec (FAT-)Yet another secondary FAT partition used by DR-DOS.
c7SyrinxAraştırma amaçlı bir dosya sistemi olan Syrinx tarafından kullanılan bölüm.
daNon-FS dataGenellikle özel formatlar veya özel amaçlar için kullanılan, dosya sistemi dışı verileri içeren bölüm.
dbCP/M / CTOS / …CP/M, CTOS ve diğer eski işletim sistemleri tarafından kullanılan bölüm.
deDell UtilityTanılama ve kurtarma araçları için Dell bilgisayarları tarafından kullanılan yardımcı program bölümü.
dfBootItBir önyükleme yöneticisi ve bölümleme yardımcı programı olan BootIt tarafından kullanılan bölüm.
e1DOS accessDOS tarafından erişim kontrolü veya özel amaçlar için kullanılan bölüm.
e3DOS R/OKorumalı veriler için DOS tarafından kullanılan salt okunur bölüm.
e4SpeedStorSabit sürücüleri yönetmek ve optimize etmek için kullanılan bir yardımcı program olan SpeedStor tarafından kullanılan bölüm.
eaLinux extendedLinux tarafından kullanılan genişletilmiş bölüm, standart genişletilmiş bölüme benzer ancak özellikle Linux sistemleri için kullanılır.
ebBeOS fsBeOS işletim sistemi tarafından kullanılan dosya sistemi bölümü.
eeGPTGUID Bölümleme Tablosu, büyük disk desteği ve yedeklilik ile modern bölümleme için kullanılır.
efEFI (FAT-12/16/32)İşletim sistemini önyüklemek için UEFI ürün yazılımı tarafından kullanılan EFI Sistem Bölümü.
f0Linux/PA-RISC bootPA-RISC sistemlerinde Linux tarafından kullanılan önyükleme bölümü.
f1SpeedStorSpeedStor tarafından kullanılan başka bir bölüm.
f2DOS secondaryDOS tarafından ek veri depolama veya özel amaçlar için kullanılan ikincil bölüm.
f4SpeedStorSpeedStor tarafından kullanılan başka bir bölüm daha.
f8EBBR protectiveEBBR koruyucu bölümü, eski BIOS araçlarının diskin üzerine yazılmasını önlemek için kullanılır.
fbVMware VMFSSanal makine disk görüntülerini depolamak için VMware’in Sanal Makine Dosya Sistemi tarafından kullanılan bölüm.
fcVMware VMKCOREVMware tarafından VMkernel çekirdek dökümleri için kullanılan bölüm.
fdLinux raid autoOtomatik RAID algılama ve yapılandırması için Linux tarafından kullanılan bölüm.
feLANstepDOS için bir ağ yardımcı programı olan LANstep tarafından kullanılan bölüm.
ffBBTBozuk Blok Tablosu, diskteki bozuk sektörleri izlemek için kullanılır.

 

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.