Hangi Shell ‘i Kullandığınızı Nasıl Bulursunuz?

Bildiğiniz gibi Linux, her açıdan özgürlük ve çeşitlilik sağlayan bir işletim sistemidir. Birçok Linux dağıtımında öntanımlı olarak gelen bash (Bourne Again shell) komut satırı vardır. Ayrıca sh (Bourne Shell), tcsh (TC shell), csh (C shell), Zsh (Z shell) ve ksh (Korn Shell) gibi komut satırları da vardır.

Peki Linux sisteminizde hangi komut satırını kullandığınızı merak mı ediyorsunuz? Bu yazıda, Linux’ta hangi komut satırını kullandığınızı kontrol etmek için bir kaç farklı yolu bulacaksınız.

1) echo komutunu kullanma

Linux echo komutu, argüman olarak iletilen bir dizenin çıktısını yazdırmak için kullanılan yerleşik bir komuttur. Ek olarak, komutları çalıştırdığınız komut satırını kontrol etmek için echo komutunu kullanabilirsiniz.
Şimdi aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ echo $SHELL

huseying@pardus:~$ echo $SHELL

/bin/bash

huseying@pardus:~$

Çıktı, bash komut satırını kullandığımı gösteriyor. Ek olarak, şu komutu da çalıştırabilirsiniz:

$ echo $0

huseying@pardus:~$ echo $0

bash

huseying@pardus:~$

2) ps komutunu kullanma

Yaygın olarak çalışan işlemleri listelemek için kullanılan temel biçimindeki ps komutu, kullandığınız komut satırına ışık tutar.

Basitçe şu komutu çalıştırın:

$ ps

huseying@pardus:~$ ps

PID TTY TIME CMD

2271 pts/1 00:00:00 bash

2307 pts/1 00:00:00 ps

huseying@pardus:~$

Çıktının ilk satırından, kabuğun PID’sini açıkça görebiliriz ve son sütun ise komut satırı türünü belirtir.

3) /etc/passwd dosyasını görüntüleyerek öğrenme

Grep komutu, kullanıcı adı, kullanıcı kimliği ve grup kimliği gibi kullanıcıların özniteliklerini içeren /etc/passwd dosyasını araştırmak için kullanılabilir.

Aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyin:

$ grep “^ $ USER” /etc/passwd

huseying@pardus:~$ grep "^$USER" /etc/passwd

huseying:x:1000:1000:huseying,,,:/home/huseying:/bin/bash

huseying@pardus:~$

En son bölümde, kullanılan bash’ı görüyoruz, bu ayrıca, sisteminize ilk giriş yaptığınızda hangi komut satırının ilk açıldığına dair bir fikir de verir.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.