Debian’a Depo Nasıl Eklenir

Debian APT, yüklemeden önce tüm paketlerin sağlığını, paketin bağımlılıklarını kontrol eder. APT, paketleri bir veya daha fazla depodan alır. Depo (paket kaynağı) temelde bir ağ sunucusudur. “Paket” terimi, bir uygulamanın tamamını veya bir kısmını içeren .deb uzantılı tek bir dosyayı ifade eder. Normal kurulum, yapılandırılmış varsayılan depolarla birlikte gelir, ancak bunlar, mevcut bir özgür yazılım okyanusundan yalnızca birkaç paket içerir.

1. Terminalden depo ekleme

Debian’a kabuktan 2 yolla bir paket deposu ekleyebilirsiniz: manuel olarak veya apt kullanarak. Paket deposu bilgileri /etc/apt/sources.list adlı dosyada saklanır. Ayrıca /etc/apt/sources.list.d/ dizini içindeki herhangi bir dosyada saklanabilir.

Depoyu manuel olarak ekle

El ile bir havuz eklemek için /etc/apt/sources.list dosyasını düzenlemeniz gerekir. Bu dosyadaki girdilerin sözdizimi şu şekildedir:

Arşiv Tipi Depo-URL Dağıtım Bileşeni1 Bileşen2 Bileşen3

Arşiv Türü – Satırın ilk kelimesi deb veya deb-src olabilir. Deb, arşivin .deb paketlerini içerdiğini ve deb-src, arşivin kaynak paketlere sahip olduğunu belirtir.

Depo URL’si – Bu giriş, paketin indirileceği deponun URL’sidir.

Dağıtım – Bu, sırasıyla yayın kod adı, takma ad (bullseye gibi) veya yayın sınıfı (eski kararlı, kararlı, test, kararsız) olabilir.

Bileşen – Bu, main, contrib veya non-free olabilir. Main, Debian dağıtımının DFSG uyumlu paket bölümünü içerir. Contrib, main’de olmayan bağımlılıkları olan DFSG uyumlu paketi içerir. Non-free, DFSG ile uyumlu olmayan paketleri içerir.

Örneğin, VirtualBox deposunu Debian Bullseye’a ekleyelim. Düzenlemek için önce /etc/apt/sources.list dosyasını açın.

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

Artık paket deposu satırını dosyaya ekleyebilirsiniz.

deb [arch=amd64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bullseye contrib

/etc/apt/sources.list dosyasına eklemek yerine, /etc/apt/sources.list.d/ dizini içinde .list uzantılı özel kaynak dosyası oluşturabilir ve depoyu bu dosyaya ekleyebilirsiniz. Bu da işe yarar.

Apt deposu eklendikten sonra paket dizinini güncellediğinizden emin olun:

$ sudo apt update

add-apt-repository kullanarak depo ekleyin

add-apt-repository, normal bir APT deposu veya PPA eklemek için kullanılan bir Python betiğidir. Bu yardımcı program software-properties-common pakete dahildir.

Komutun temel sözdizimi  add-apt-repository aşağıdaki gibidir:

add-apt-repository [options] repository

Örneğin, Docker’ı resmi depodan yüklemeniz gerekir. İlk önce paket dizinini güncelleyin ve tüm bağımlılıkları yükleyin.

$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common

Depo GPG anahtarını içe aktarın:

$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

Şimdi add -apt-repository kullanarak Docker deposunu ekleyin :

$ sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable

Bu işlem, depo bilgilerini etc/apt/sources.list dosyasına ekleyecektir.

Ardından, paket dizinini güncelleyin ve ardından docker paketini kurun.

sudo apt update
apt-cache policy docker-ce

Etkinleştirilmiş depoyu kaldırmak için şunu yazın:

$ sudo add-apt-repository --remove 'deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable'

add-apt-repository ayrıca PPA Repository eklenmesine de izin verir . PPA, geliştiricilerin kendi depolarını oluşturmalarına olanak tanıyan Kişisel Paket Arşivi anlamına gelir.

Örneğin, libreoffice için PPA deposunu eklemek için şunu yazın:

$ sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-7-0

PPA eklendikten sonra, apt kullanarak ilgili paketi yükleyebilirsiniz.

2. GUI’den depo ekleme

Alternatif olarak, paket deposunu Debian Gui’den ekleyebilirsiniz. Debian 11’i Gnome Masaüstü ortamında, ‘Yazılım ve Güncellemeler’ için Masaüstü aramasından

‘Yazılım ve Güncellemeler’de, ‘Diğer Yazılımlar’ sekmesini seçin

‘Ekle’ düğmesini tıklayın, ardından APT satırını ekleyin ve /etc/apt/sources.listdosyayı güncellemek için ‘Kaynak Ekle’ düğmesini tıklayın.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.