Uygulama

Debian da Wine 7 Nasıl Kurulur

Wine, Linux üzerinde Microsoft Windows uygulamalarını çalıştırmanıza izin veren açık kaynaklı bir yazılımdır. Winelib kitaplığından yararlanarak,   Windows uygulamalarını Unix benzeri sistemlere taşımaya yardımcı olması için derleyebilirsiniz.

Adım 1: 32 bit mimariyi etkinleştirin

64 bit sistem çalıştırıyorsanız, 32 bit uygulamalar için desteği etkinleştirin.

sudo dpkg --add-architecture i386

Yukarıdaki komut herhangi bir çıktı döndürmez.

Adım 2: WineHQ deposu ekleyin

En son Wine paketlerini manuel olarak eklenen WineHQ deposundan çekeceğiz.

İlk önce, GPG anahtarını içe aktarın:

sudo apt update
sudo apt -y install gnupg2 software-properties-common
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key

Çıktıda “ Tamam ” almalısınız .

Aşağıdaki komutu çalıştırarak Wine deposunu ekleyin:

sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/

Komut, /etc/apt/sources.list dosyası satırına havuz ekleyecektir .

APT paket dizinini aşağıdakilerden sonra güncelleyin:

sudo apt update

Adım 3: Wine 7’yi Debian ‘a yükleyin

APT deposunun yapılandırılmasından sonra, son adım Wine 7’nin Debian’a asıl kurulumudur.

Wine OBS deposunu ekleyin:

Debian 11:


wget -O- -q https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_11/Release.key | sudo apt-key add -  
echo "deb http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_11 ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wine-obs.list

Debian10:

wget -O- -q https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_10/Release.key | sudo apt-key add -  
echo "deb http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_10 ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wine-obs.list

Debian 9:

wget -O- -q https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_9.0/Release.key | sudo apt-key add -  
echo "deb http://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/Debian_9.0 ./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wine-obs.list

Ardından Wine’ı Stable dalından yükleyin:

sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Yüklemeden sonra. yüklü sürümü doğrulayın.

$ wine --version
 wine-7.0

Adım 4: Wine’ı Debian’da Kullanmak

Şarabın temel kullanımı için yardım sayfasına bakın.

$ wine --help

Aşağıdaki örnek , Linux üzerinde Notepad++ düzenleyicisini çalıştırmak için kullanılmıştır.

cd ~/Downloads
VER=$(curl -s https://api.github.com/repos/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/releases/latest | grep tag_name | cut -d '"' -f 4 | sed 's/v//g')
wget https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/releases/download/v${VER}/npp.${VER}.Installer.exe
wine ./
      npp.${VER}.Installer.exe

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.