docker

Debian 12’ye Docker CE Nasıl Kurulur

Docker bir konteynerleştirme platformudur. Geliştiricilerin uygulamaları gerekli bağımlılıklarla birlikte hafif, yalıtılmış kaplara paketlemesine olanak tanır. Bu yöntem farklı ortamlarda tutarlılık ve taşınabilirlik sağlar. Docker’ın verimli konteynerleştirme özelliği, sanallaştırma yükünü en aza indirerek uygulamaların yerel geliştirme ortamlarından bulut altyapılarına dağıtılması için ideal hale getirir. Docker ile geliştiriciler uygulamaları kolayca paylaşabilir, dağıtabilir ve ölçeklendirebilir. Bu, geliştirme sürecini kolaylaştırır ve DevOps uygulamalarını destekler. Önceden oluşturulmuş görüntülerden ve Docker Hub deposundan oluşan geniş ekosistemi, hızlı uygulama dağıtımını kolaylaştırır ve geliştiriciler arasındaki iş birliğini teşvik eder. Bu, Docker’ı modern yazılım geliştirmede önemli bir araç haline getirir.

Bu yazımızda Docker CE’nin son sürümünü Debian 12 “Bookworm” üzerine nasıl kuracağınızı göstereceğiz.

Debian 12 Paketi Veritabanı Önbelleğini Güncelleme

Debian 12 paketi veritabanı önbelleğini güncellemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo apt update

Çakışan Docker Paketlerini Debian 12’den Kaldırma

Docker’ı zaten resmi Debian 12 paket deposundan yüklediyseniz, Docker’ı resmi Docker paket deposundan yüklemeden önce bunları kaldırmanız/kaldırmanız gerekir. Bunun amacı, Docker’ın Debian paketli sürümünün Docker’ın resmi Docker paketli sürümüyle çakışmamasını sağlamaktır.

Çakışan Docker paketlerini Debian 12’den kaldırmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo apt remove –purge docker.io docker-doc docker-compose podman-docker containerd runc

 Bizim durumumuzda çakışan Docker paketleri kurulu değil. Eğer varsa kaldırılacaktır.

Ön Koşul Paketlerinin Debian 12’ye Kurulumu

Resmi Docker paket deposunu Debian 12’ye kurmak için Debian 12’nize bazı paketler yüklemeniz gerekir.

Gerekli paketleri aşağıdaki komutla kurabilirsiniz:

$ sudo apt install ca-certificates curl gnupg

 Kurulumu onaylamak için Y tuşuna basın ve ardından <Enter> tuşuna basın.

Gerekli paketler kurulmalıdır.

Resmi Docker Deposunun GPG Anahtarını Debian 12’ye Yükleme

Resmi Docker paket deposunu Debian 12 sisteminize ekleyebilmeniz için, resmi Docker deposunun GPG anahtarını Debian 12 sisteminize yüklemeniz gerekir.

/etc/apt/keyrings dizininin doğru erişim izinlerine sahip olduğundan emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo install-m 0755 -d/etc/apt/keyrings

 Resmi Docker paket deposunun GPG anahtarını indirmek ve Debian 12 sisteminizin /etc/apt/keyrings dizinine kaydetmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg |sudo gpg –dearmor-o/etc/apt/keyrings/docker.gpg

 Herkesin resmi Docker paket deposunun GPG anahtar dosyasını okuyabildiğinden emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Debian 12’ye Resmi Docker Paketi Deposunun Eklenmesi

Resmi Docker paket havuzunu Debian 12 sisteminize eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ echo”deb [arch=”$(dpkg –print-architecture)” signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian bookworm stable”|sudotee/etc/apt/sources.list.d/docker.list

 Değişikliklerin etkili olması için Debian 12 paketi veritabanı önbelleğini aşağıdaki komutla güncellediğinizden emin olun:

$ sudo apt update

Debian 12’ye Docker CE Kurulumu

Docker CE’nin en son sürümünü Debian 12’ye yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

 Kurulumu onaylamak için Y tuşuna basın ve ardından <Enter> tuşuna basın.


Docker CE ve gerekli bağımlılık paketleri internetten indirilmektedir. Tamamlanması biraz zaman alır.


Docker CE ve gerekli bağımlılık paketleri kuruluyor. Tamamlanması biraz zaman alır.


Bu noktada Debian 12 makinenizde Docker CE’nin son sürümünün kurulu olması gerekmektedir.

Docker Grubuna Debian 12 Oturum Açma Kullanıcısı Ekleme

Docker komutlarını süper kullanıcı ayrıcalıkları olmadan çalıştırmak için Debian 12 sisteminizin oturum açan kullanıcısını Docker grubuna eklemelisiniz.

Debian 12 sisteminizin oturum açan kullanıcısını Docker grubuna eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo usermod -aG docker $(whoami)

 Değişikliklerin etkili olması için Debian 12 sisteminizi aşağıdaki komutla yeniden başlatın:

$ reboot

Docker ve Docker Compose’un Debian 12’de Erişilebilir Olup Olmadığını Kontrol Etme

Bilgisayarınız önyüklendikten sonra Docker’a erişip erişemediğinizi kontrol etmek için Terminal uygulamasından aşağıdaki komutları çalıştırın:

$ docker version

 Docker erişilebilirse yüklü Docker sürüm numarası ve yapı bilgileri yazdırılmalıdır. Görüldüğü gibi Debian 12 sistemimizde Docker 24.0.4 sürümü kuruludur.


Docker Compose’a erişip erişemediğinizi kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ docker compose version

 Docker Compose’a erişilebiliyorsa yüklü Docker Compose sürüm numarası yazdırılmalıdır. Görüldüğü gibi Debian 12 sistemimizde Docker Compose 2.19.1 sürümü kuruludur.

Docker Community Edition (CE) ve Docker Compose’un son sürümünü Debian 12 “Bookworm” üzerinde nasıl kuracağınızı gösterdik. Ayrıca Docker’ı Debian 12’de süper kullanıcı (kök) ayrıcalıkları olmadan nasıl çalıştıracağınızı ve Docker ve Docker Compose’un Debian 12’de de erişilebilir olup olmadığını nasıl kontrol edeceğinizi gösterdik.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.