Belge

Update-alternatives Komutu: Linux Kullanıcıları İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

update-alternatives komutu, Linux sistemlerinde birden çok yazılım sürümünü yönetmek için güçlü bir araçtır. Bu yazı, sözdizimi, kullanımı ve pratik örnekleri dahil olmak üzere update-alternatives komutunda uzmanlaşmak için kapsamlı bir kılavuz sağlayacaktır.

1. update-alternatives Komutunu Anlamak

Linux’ta update-alternatives komutu, çeşitli yazılım alternatifleri için varsayılan komutları belirleyen sembolik bağlantılar hakkında bilgi oluşturmak, kaldırmak, korumak ve görüntülemek için kullanılır. Bu yardımcı program, sistem yöneticilerinin yazılım paketlerinin veya komutların birden fazla sürümü arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyarak aynı anda yalnızca bir sürümün etkin olmasını sağlar.

2. update-alternatives Komutunun Sözdizimi:

update-alternatives komutunun genel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

update-alternatives [options] <command>

Yaygın seçenekler şunlardır:

  • –install: Belirli bir komut için yeni bir alternatif yüklemek için
  • –remove: Bir alternatifi kaldırmak için
  • –config: Bir alternatifi manuel olarak yapılandırmak için
  • –auto: Bir alternatifi otomatik olarak yapılandırmak için
  • –display: Bir alternatif hakkında bilgi görüntülemek için

3. update-alternatives Komutunun Temel Kullanımı:

Yeni bir alternatif yükleme:

sudo update-alternatives --install <link> <name> <path> <priority
örn: sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1 

Bir alternatifin kaldırılması:

sudo update-alternatives --remove <name> <path>
sudo update-alternatives --remove python /usr/bin/python3.8 

Bir alternatifi manuel olarak yapılandırma:

sudo update-alternatives --config <name>
sudo update-alternatives --config python 

Bir alternatifi otomatik olarak yapılandırma:

sudo update-alternatives --auto <name>
sudo update-alternatives --auto python 

Bir alternatif hakkında bilgi görüntüleniyor:

update-alternatives --display <name>
update-alternatives --display python 

4. Pratik Örnekler: Sistem Alternatiflerini Yapılandırma

Java sürümleri arasında geçiş yapma:

Örneğin, sisteminizde 2 Java sürümü yüklü olsun. O zaman alternatifleri şu şekilde kurabilirsiniz:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java 1100 
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/java 800 

İstediğiniz sürümü yapılandırın:

sudo update-alternatives --config java 

Farklı metin editörlerini yönetme:

Alternatifleri yükleyin:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/editor editor /usr/bin/vim.basic 100 
sudo update-alternatives --install /usr/bin/editor editor /usr/bin/nano 200 

İstediğiniz düzenleyiciyi yapılandırın:

sudo update-alternatives --config editor 

5. Sık Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi:

Sorun: Bir komut için alternatif yok

Çözüm: Bir komut için alternatif olmadığını belirten bir hatayla karşılaşırsanız, alternatifin henüz kurulmamış olması muhtemeldir. İstediğiniz alternatifi kurmak için -install seçeneğini kullanın ve ardından gerektiği gibi yapılandırın.

Sorun: Geçersiz öncelik değeri

Çözüm: Bir alternatife atanan öncelik değeri pozitif bir tamsayı olmalıdır. Geçersiz bir öncelik değeriyle ilgili bir hatayla karşılaşırsanız, öncelik atamanızı iki kez kontrol edin ve pozitif bir tamsayı olduğundan emin olun.

Sorun: Bozuk sembolik bağlantı

Çözüm: Bozuk bir sembolik bağlantı, hedef dosya veya dizinin taşındığını, silindiğini veya başka bir şekilde değiştirildiğini gösterebilir. Bu sorunu çözmek için önce -display seçeneğini kullanarak bozuk bağlantıyı belirleyin. Ardından, -remove seçeneğini kullanarak bozuk alternatifi kaldırın ve ardından -install seçeneğini kullanarak alternatifi doğru yolla yeniden yükleyin.

Sorun: İzin reddedildi

Çözüm: update-alternatives komutu sistem genelindeki ayarları değiştirdiğinden, izinlerle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun üstesinden gelmek için, komutu yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırmak üzere her zaman ‘sudo’ kullanın.

Sorun: Alternatifler beklendiği gibi değiştirilmiyor

Çözüm: Alternatiflerin beklendiği gibi geçiş yapmadığını fark ederseniz, atadığınız öncelik değerlerini iki kez kontrol edin. Daha yüksek öncelik sayılarının daha yüksek tercihi gösterdiğini unutmayın. Ayrıca, alternatifin -config seçeneği kullanılarak doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.

update-alternatives Komutunu Kullanmak için En İyi Uygulamalar ve İpuçları:

  • Her zaman ‘sudo’ kullanın: update-alternatives komutu sistem genelindeki ayarları değiştirdiğinden, komutu yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırmak için ‘sudo’ kullanmanız gerekir.
  • Açıklayıcı öncelikler kullanın: Alternatiflere anlamlı öncelik numaraları atayarak tercih sırasının anlaşılmasını kolaylaştırın. Daha yüksek sayılar daha yüksek önceliği gösterir.
  • Sistemi temiz tutun: Temiz ve iyi düzenlenmiş bir sistemi korumak için kullanılmayan alternatifleri düzenli olarak gözden geçirin ve kaldırın.
  • Değişikliklerden sonra test edin: Yeni bir alternatifi yapılandırdıktan sonra, beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için yazılımı her zaman test edin.
  • Değişikliklerinizi belgeleyin: Sistem alternatiflerinizde yaptığınız değişikliklerin kaydını tutun. Bu, sorun giderme ve gelecekteki bakım görevlerinde yardımcı olabilir.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.