Ubuntu

Ubuntu ‘da Netplan İle Statik IP Yapılandırma

Bu eğitimde Ubuntu Linux’ta netplan statik IP yapılandırmasını tartışacağız.  Netplan, kolayca okunabilen işaretleme dili YAML’yi kullanarak basit ağ IP adresi yapılandırmasına olanak tanır.  Makale ayrıca varsayılan Netplan ağ ayarlarını ve Netplan yapılandırma dosyasının konumunu da tartışacaktır.

Yazılım Gereksinimleri ve Kullanılan Kurallar

Yazılım Gereksinimleri ve Linux Komut Satırı Kuralları
CategoryGereksinimler, Kurallar veya Kullanılan Yazılım Sürümü
Sistem Ubuntu Linux sistemi
YazılımNetplan.io
DiğerLinux sisteminize root olarak veya sudo komutu aracılığıyla ayrıcalıklı erişim.
Yönerge# – verilen linux komutlarının doğrudan root kullanıcı olarak veya sudo komutu kullanılarak root ayrıcalıklarıyla yürütülmesini gerektirir
$ –verilen linux komutlarının ayrıcalıklı olmayan normal bir kullanıcı olarak yürütülmesini gerektirir

Netplan’ı kullanarak statik IP adresini yapılandırma

 

Netplan ağ yapılandırması ilk olarak Ubuntu 18.04’ten itibaren tanıtılmıştır, dolayısıyla Netplan bu sürüm ve üzeri tüm yeni Ubuntu’larda mevcuttur.  Ubuntu, YAML sözdizimini kullanan statik IP adreslerini yapılandırmak için Netplan’ı kullanır.  Bu, statik bir IP yapılandırmayı ve gelecekte gerekirse ayrıntıları değiştirmeyi kolaylaştırır.  Netplan’ın Ubuntu’da nasıl çalıştığına dair bazı temel bilgilerle başlayalım. 

Netplan, ağ yapılandırmasının her ikisi aracılığıyla da yapılmasını sağlar: networkd daemon veya NetworkManager.  networkd arka plan programı esas olarak sunucu yapılandırması için kullanılırken, NetworkManager GUI kullanıcıları tarafından kullanılır.  Her ikisi arasında geçiş yapmak için oluşturucuyu netplan yapılandırma dosyası aracılığıyla açıkça belirtmeniz gerekir.

NOT
Netplan’ın yapılandırma dosyasında hiçbir oluşturucu belirtilmemişse, bu belirli aygıttaki ağ yapılandırmasının varsayılan işleyicisi networkd daemon olacaktır.

Netplan yapılandırma dosyasının konumu /etc/netplan/ dizinine ayarlanmıştır.  Diğer olası konumlar /lib/netplan/ ve /run/netplan/’dır.  Ubuntu kurulumunuza bağlı olarak gerçek Netplan yapılandırma dosyası aşağıdaki üç biçimden birini alabilir:

 • 01-netcfg.yaml
 • 01-network-manager-all.yaml
 • 50-cloud-init.yaml

Yapılandırma dosyanızı bulamamanız durumunda aşağıdaki komutu çalıştırarak yeni netplan yapılandırmasını oluşturmayı deneyebilirsiniz:

$ sudo netplan generate

Netplan statik ip ayarı için gerekli  talimatlar

Ubuntu Sunucusu

 1. Ubuntu sunucunuzda statik bir IP adresi yapılandırmak için ilgili netplan ağ yapılandırma dosyasını bulmanız ve değiştirmeniz gerekir.  Tüm olası Netplan yapılandırma dosyası konumları ve formları için yukarıdaki bölüme bakın. Örneğin, burada, ağ arayüzünüzü DHCP yoluyla yapılandırması için ağ sunucusuna talimat veren aşağıdaki içeriğe sahip, 01-netcfg.yaml adında varsayılan bir netplan yapılandırma dosyası bulabilirsiniz:
  # This file describes the network interfaces available on your system
  # For more information, see netplan(5).
  network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
    enp0s3:
     dhcp4: yes
  
 2. Ağ arabiriminiz enp0s3’ü, ağ geçidi 192.168.1.1 ile statik IP adresi 192.168.1.222’ye ve DNS sunucusunu 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 olarak ayarlamak için yukarıdaki yapılandırmayı aşağıdaki yapılandırmayla değiştirin.
  UYARI
  Bloğun her satırı için doğru kod girintisine uymanız gerekir.  Başka bir deyişle, her bir konfigürasyon dörtlüğünden önceki boşluk sayısı önemlidir.  Aksi halde aşağıdakine benzer bir hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz:
  Invalid YAML at //etc/netplan/01-netcfg.yaml line 7 column 6: did not find expected key
  # This file describes the network interfaces available on your system
  # For more information, see netplan(5).
  network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
    enp0s3:
     dhcp4: no
     addresses: [192.168.1.222/24]
     gateway4: 192.168.1.1
     nameservers:
      addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
  
 3. Hazır olduğunuzda yeni Netplan yapılandırma değişikliklerini aşağıdaki komutlarla uygulayın:
  $ sudo netplan apply
  

  Bazı sorunlarla karşılaşmanız durumunda aşağıdakileri uygulayın:

  $ sudo netplan --debug apply
  


Ubuntu Masaüstü

Bu, Ubuntu Masaüstünde statik IP adresini ayarlamanın tercih edilen bir yoludur.  Ubuntu sisteminiz, ana bilgisayarlarınızda ağı yapılandırmak için Netplan kullanıyorsa, Netplan’ın yapılandırma dosyasındaki oluşturucuyu renderer:NetworkManager olarak ayarlamanız gerektiğini unutmamak önemlidir.

Netplan’ın oluşturucusunun networkd arka plan programına ayarlanması, Kablolu Yönetilmeyen hatayla sonuçlanacaktır.

 1. Sağ üstteki ağ simgesine tıklayın ve statik IP adresiyle atamak istediğiniz ağ arayüzüne karşılık gelen ayarları seçin. 
  Select wired or Wifi network settings
  Kablolu veya Wifi ağ ayarlarını seçin

 2. Daha sonra yapılandırmak istediğiniz ağ bağlantınızın yanındaki dişli kutusu simgesine tıklayın.  Bu kablolu veya kablosuz bağlantı olabilir.
  Click on the network you wish to configure
  Yapılandırmak istediğiniz ağa tıklayın

 3. Üst menüden IPv4’ü seçin.
  Select IPv4 to start configuring a new IP address
  Yeni bir IP adresi yapılandırmaya başlamak için IPv4’ü seçin

 4. IPv4 ayarları için Manuel’i seçin, istediğiniz yapılandırmayı girin ve Uygula’ya basın. 
  Set your desired static IP address
  İstediğiniz statik IP adresini ayarlayın

 5. Ağınızı AÇIK/KAPALI anahtarıyla yeniden başlatın. 
  Restart to apply new network settings
  Yeni ağ ayarlarını uygulamak için yeniden başlatın

 6. Yeni statik IP adresi yapılandırmanızı kontrol edin. 
  Check you new static IP configuration
  Yeni statik IP yapılandırmanızı kontrol edin

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.