Tomcat 10’u Debian 11/10’a Nasıl Yüklersiniz?

Apache Tomcat, Java tabanlı web uygulamalarını yayınlamak için bir servlet konteynerine sahip açık kaynaklı bir web sunucusudur. Tomcat, Apache Software Foundation’ın himayesinde açık bir geliştiriciler topluluğu tarafından geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Apache Tomcat hakkında daha fazla bilgi edinmek için apache’nin resmi sitesini http://tomcat.apache.org/ ziyaret edin.

Bu eğitim, Apache Tomcat 10’u Debian 11 ve Debian 10 Buster Linux sistemlerine nasıl kuracağınız konusunda size yardımcı olacaktır.

Adım 1 – Java’yı yükleyin

Tomcat 10, sisteminizde kurulu JRE 8 veya daha yüksek bir sürüm gerektiriyordu. Sisteminizde JRE yüklü değilse, gereksinimleri karşılamak üzere OpenJDK’yi yüklemek için aşağıdaki komutları kullanın.

sudo apt update 
sudo apt install default-jdk -y 

Geçerli etkin Java sürümünü kontrol edin:

java -version 

Adım 2 – Tomcat Kullanıcısı Oluşturun

Bir Tomcat sunucusu çalıştırmak için özel bir kullanıcı hesabına sahip olmak iyidir. Temel olarak üretim dağıtımları için güvenlik amacıyla önerilen “tomcat” adıyla yeni bir kullanıcı oluşturmak.

Yeni bir hesap oluşturmak için şunu yazın:

sudo useradd -m -d /opt/tomcat -U -s /bin/false tomcat 

Yukarıdaki komut, sisteminizde “tomcat” adında bir kullanıcı ve grup oluşturacaktır.

Adım 3 – Tomcat’i Debian 10’a kurun

Apache Tomcat geliştirme ekibi, zaman zaman Tomcat’in en son sürümünü yayınlar. Bu nedenle, resmi indirme sunucusundan en son Tomcat sürümünü indirmeniz iyi olacaktır. Tomcat 10’u indirmek için aşağıdaki komutu kullanın.

wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.0.27/bin/apache-tomcat-10.0.27.tar.gz 

Arşiv dosyasını indirdikten sonra, ana klasörü atlayarak Tomcat ana dizini /opt/tomcat altındaki dosyayı çıkartın.

sudo tar xzvf apache-tomcat-10*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1 

Ardından, uygun dosya izinlerini ayarlayın.

sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/ 
sudo chmod -R u+x /opt/tomcat/bin 

Artık sisteminizde en son Tomcat uygulamasına sahipsiniz.

Adım 4 – Tomcat Kullanıcısı Oluşturun

Şimdi, yönetici/yönetici sayfalarına güvenli erişim için erkek kedinizi kullanıcı hesaplarıyla yapılandırın. Bunun için editörünüzde conf/tomcat-users.xml dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki kodu <tomcat-users> </tomcat-users> etiketlerinin içine yapıştırın. Aşağıdaki konfigürasyondaki şifreyi yüksek güvenlikli şifre ile değiştirmenizi öneririz.

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml 

Aşağıdaki değerleri ekleyin. Yönetici ve yönetici erişimi için parolayı değiştirdiğinizden emin olun.

<!-- user manager can access only manager section -->
<role rolename="manager-gui" />
<user username="manager" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui" />

<!-- user admin can access manager and admin section both -->
<role rolename="admin-gui" />
<user username="admin" password="_SECRET_PASSWORD_" roles="manager-gui,admin-gui" />

Dosyayı kaydedin ve kapatın.

Adım 5 – Uzak Tomcat Erişimini Etkinleştirin

Varsayılan Tomcat yöneticisi ve ana bilgisayar yöneticisi uygulamalarına yalnızca yerel ana bilgisayardan erişilebilir. Uzak sistemden bu sayfalara erişime izin vermek için aşağıdaki yapılandırma dosyalarını değiştirmeniz gerekir.

Belirli uzak sistemlere izin verebilir veya tümüne izin verebilirsiniz. Yönetici ve ana bilgisayar yöneticisi uygulaması için context.xml dosyasını düzenleyin:

sudo nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

Her yerden bağlantıya izin vermek için IP adresi kısıtlaması için eklenen bölümün yorum işaretini kaldırın.

<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
 <CookieProcessor className="org.apache.tomcat.util.http.Rfc6265CookieProcessor"
          sameSiteCookies="strict" />
 <!-- <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->
 ...
</Context>

Ayrıca, host-manager arayüzü için context.xml dosyasını yukarıdakine benzer düzenleyin .

sudo nano /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml
Tomcat allow remote access

Tüm dosyaları kaydedin ve kapatın.

Adım 6 – Bir Tomcat Systemd Birim Dosyası Oluşturun

Tomcat provides bash scripts to start, stop service. But, to make it simple, create a start-up script to manage Tomcat as a systemd service. Let’s create a tomcat.service file with the following content:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service 
[Unit]
Description=Tomcat
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Yeni oluşturulan dosyaları yüklemek için systemd daemon hizmetini yeniden yükleyin.

sudo systemctl daemon-reload 

Şimdi Tomcat uygulamasını ilk kez başlatın.

sudo systemctl start tomcat.service 

Ardından, sonraki sistem önyüklemeleri için Tomcat hizmetinin otomatik olarak başlatılmasını etkinleştirin. Bu, üretim dağıtımları için daha önemlidir.

sudo systemctl enable tomcat.service 

Şu an itibariyle Tomcat uygulaması sisteminizde çalışıyor. Aşağıdaki komutu çalıştırarak hizmet durumunu doğrulayabilirsiniz. Durumun “aktif (çalışıyor)” gösterdiğinden emin olun.

sudo systemctl status tomcat.service 
Manage Tomcat with systemd

Bu kadar. Tomcat 10’u Debian sisteminizde başarıyla yapılandırdınız.

Adım 7 – Tomcat Web Arayüzüne Erişin

Varsayılan Tomcat sunucusu 8080 numaralı bağlantı noktasında çalışır. Sisteminizde Tomcat’i yapılandırdığınız için web arayüzüne sisteminizden erişebilirsiniz. Tomcat arayüzlerine, sunucunuzun IP adresini veya o sunucuya işaret eden bir alan adını ve ardından tarayıcınızda 8080 numaralı bağlantı noktasını girerek erişebilirsiniz:

tecadmin.local’ı sunucunuzun ipi veya etki alanı veya localhost ile değiştirin.

http://tecadmin.local:8080/

Aşağıdaki gibi bir sayfa göreceksiniz:

Installing Tomcat 10

Tomcat Manager Uygulaması, Tomcat sunucu uygulamasıyla paketlenmiş bir web uygulamasıdır. Yönetici arayüzü, dağıtılan web uygulamalarımızı yönetmek için ihtiyaç duyduğumuz temel işlevleri sağlar.

Yönetici Uygulaması ana sayfasına tıklayın veya erişmek için ana Tomcat sunucusunun tarayıcı url’sine doğrudan /manager yazın.

http://tecadmin.local:8080/manager/
Tomcat 10 Manager Dashboard

Tomcat Host Manager Uygulaması, Tomcat sunucu uygulamasıyla paketlenmiş başka bir web uygulamasıdır. Tomcat hizmeti içinde Sanal Konaklar oluşturmak/kaldırmak için kullanılır. Sanal Ana Bilgisayar, tek bir sunucuda birden çok ana bilgisayar adı tanımlamanıza olanak tanır.

Ana Sayfa Yöneticisi düğmesine tıklayın veya erişmek için ana Tomcat sunucusuna doğrudan /host-manager url yazın.

http://tecadmin.local:8080/host-manager/
Tomcat 10 Host Manager Page

Conclusion

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.