Doküman

Pardus Linux’ta Ağ Bağlantı Noktalarının Kontrolu

Özellikle ağ sorunlarını giderirken ağla ilgili sorunları kontrol etmek önemlidir. Kontrol edilmesi gereken ilk şey, hangi portların aktif ve dinlendiği veya sunucunuza hangi uygulamanın bağlı olduğudur. Bir ağdaki dinleme bağlantı noktası bölümü, hangi işlemin dinlediğini ve bir iletişim uç noktası olarak hizmet ettiğini söyler. Dinleme bağlantı noktasının durumu açılabilir, kapatılabilir, filtrelenebilir veya filtrelenmemiş şekilde olabilir.

Linux’ta Ağ Bağlantı Noktalarını Kontrol Etme

Pardus Linux sisteminde dinleme bağlantı noktası bilgilerini almanın dört kolay ve hızlı yolu vardır. Bunları uygulamalı olarak kontrol edelim:

  • 1: Netstat Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme 
  • 2: ss Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme
  • 3: lsof Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme
  • 4: nmap Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme

1: Netstat Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme

Ağ İstatistikleri (netstat), bir komut satırı ağı izleme ve sorun giderme aracıdır. Ağ üzerinden bağlantıların konfigürasyonunu yönetmek için kullanılır. Netstat komutunu bir Linux sisteminde kullanırken, TCP, UDP, gelen ve giden bağlantılar, çok noktaya yayın üyelikleri, yönlendirme tabloları ve bağlantı noktası dinleme hakkında eksiksiz bilgi alırsınız.

Netstat komutunu kullanarak tüm bağlantı noktalarını listelemek için belirtilen komutu çalıştırın:

$ sudo netstat -tunlp

Kullanılan parametreler şu şekildedir:

t – TCP bağlantı noktaları için

u – UDP bağlantı noktaları için

n – sayısal adresler için

l – bağlantı noktalarını görüntülemek için

p – PID’leri görüntülemek için

2: ss Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme

Soket istatistikleri (ss), ağ soket bilgilerini ek ayrıntılar ve istatistiklerle yazdırmanın başka bir yoludur. Bazı benzer işlevlerle netstat komutuna harika bir alternatiftir.

Linux’ta bağlantı noktalarını dinlemek için verilen komutu çalıştırabilirsiniz:

$ sudo ss -tunlp

3: lsof Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme

Bildiğimiz gibi, Linux ve UNIX’teki her şey bir dosya sistemi olarak çalışır. İster cihaz ister klasör olsun, ona dosya diyebilirsiniz. Bu dosyaların bazıları görünür, bazıları ise bizden gizlidir. lsof (açık dosyaların listesi) komutu, açılan dosyalar hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılan yerleşik bir komut satırı aracıdır.

Bir Linux sisteminde ağ dosyalarını ve port dinleme bilgilerini listelemek için aşağıdaki komutu yürütebiliriz:

$ sudo lsof -i

4: nmap Komutu ile Bağlantı Noktalarını Dinleme

Ağ Eşleştiricisi (nmap), ağ bilgilerini görüntülemek için en güvenli denetim araçlarından biridir. Ağ uzmanları tarafından ağ keşfi ve dinleme bağlantı noktaları için kullanılır.

nmap, Linux sisteminde yerleşik bir araç değildir, terminalde aşağıdaki komut kullanılarak kurulabilir:

$ sudo apt install nmap

Linux sisteminin tüm açık ve dinleme bağlantı noktalarını görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılacaktır:

$ sudo nmap -n -PN -sT -p- localhost

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.