Uygulama

Önyüklemede Linux Dosya Sistemi Nasıl Kontrol Edilir/Onarılır

Linux işletim sistemi dünyasına yeni giren bir kullanıcı, mevcut kullanıcıların üstesinden geldiği zorluklardan asla kaçamaz. Bu tür zorlukların etkisi kullanılan işletim sistemi çeşidine veya dağıtımına bağlıdır.

Linux kullanıcıları, karşılaştıkları her bir sorun için birden fazla geçerli çözüm olduğunu anlayana kadar imkansız bir zorlukla karşı karşıya olduğunuzu düşünebilirler.

Linux dosya sistemi, çoğu kullanıcının girmekte tereddüt ettiği bir labirenttir. Bunun nedeni, bu dosya sisteminin Linux işletim sisteminizin performans tutarlılığından sorumlu olmasıdır ve hiyerarşi veya dosya sistemi yapısında yapılacak herhangi bir küçük değişiklik herhangi bir kullanıcı için bir kabus olabilir.

FSCK Linux Komutu

Linux işletim sistemi, dosya sistemi sorunlarını fsck komut satırı yardımcı programı aracılığıyla ele alır. İşletim sisteminizin performansını etkileyebilecek bozuk dosyaları etkileşimli olarak kontrol eden ve onaran önceden paketlenmiş bir dosya sistemi kontrol araç takımıdır.

$ man fsck

Çoğu zaman, başarısız sistem önyüklemelerinden ve bölüm bağlantılarından sorumlu olan bu bozuk dosyalardır.

FSCK Komut Kullanımı

fsck komut satırı yardımcı programı için standart sözdizimi aşağıdaki gibidir:

# fsck [OPTIONS] [FILESYSTEM]

FSCK aracını etkin bir şekilde kullanmak için sudoer kullanıcısı olmanız veya sudo ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir .

FSCK, önceden tanımlanmış bazı kurallara uyar.

Bir kullanıcı komut argümanı olarak [FILESYSTEM] sağlamadığında /etc/fstab dosyasına başvurur.

(/) ve (ext4) için sütunu, dosya sistemi kontrolleri ve onarımına öncelik verildiğinden 1 olarak ayarlanır.

Kalıcı dosya sistemi hasarı olasılığı yüksek olduğundan, takılı bölümlerle fsck komutunun kullanılması önerilmez.

Bozuk Bir Linux Dosya Sistemini Onarma

İlk adım, kontrol etmek ve onarmak istediğiniz Linux dosya sistemini tutan cihaz bölümünü belirlemektir.

$ sudo fdisk -l

İkinci adım, dosya sistemini kontrol etmek ve onarmak istediğiniz cihazın bağlantısını kesmektir. Örneğin

$ sudo umount /dev/sda5

Üçüncü adım, FSCK kullanarak aygıtın dosya sistemini kontrol etmek ve muhtemelen onarmaktır.

$ sudo fsck -p /dev/sda5 

-p komut seçeneği, herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik onarım içindir.

Son adım, fsck dosya sistemi kontrolü ve onarımı tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden monte etmektir.

$ sudo mount /dev/sda5 

Önyükleme Esnasında Linux Dosya Sistemini Onarma

Çalışan bir makinede, işletim sistemini kullanırken Linux dosya sisteminizi aynı anda kontrol edip onarmak mümkün değildir. Bu durumda, canlı bir CD/önyüklenebilir usb sürücü kullanma veya önyükleme sırasında Linux dosya sistemini kontrol etme ve onarma seçeneklerine sahibiz (Yüklü Linux sistemleri için).

Önyüklemede Linux Dosya Sistemi Onarımı

1. Makinenizi yeniden başlatın, [Esc] veya [Shift] tuşuna basın ve ortaya çıkan önyükleme menüsünde Gelişmiş Seçenekler’i seçin.

2. Kurtarma Modu’nu seçin ve ortaya çıkan menü seçenekleri listesinden fsck seçeneğini seçin.

3. [Enter] tuşuna basın ve fsck menü seçeneğini seçin.

4. OS kök dosya sisteminizi yeniden monte edip etmeyeceğiniz sorulduğunda Evet’i seçin .

5. Dosya sistemi denetimi ve onarımı tamamlandıktan sonra, sisteminizi normal önyüklemeye devam etmeye yönlendirin.

Canlı CD/USB Dosya Sistemi Onarımı

  1. Canlı dağıtımdan (CD veya USB) makinenize önyükleme yapın.
  2. Linux terminalini açın ve hedeflenen Linux kök bölümü adını bulmak için sudo fdisk -l komutunu kullanın.
  3. Kök bölüm /dev/sda1 gibi bir adla tanımlanmışsa , aşağıdaki komutu çalıştırmak ilgili dosya sistemini kontrol edecek ve muhtemelen onaracaktır.
$ sudo fsck -p /dev/sda1 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.