Doküman

Linux’ta ‘sar -u’ için veri toplama nasıl etkinleştirilir?

‘Sar’ (Sistem Etkinliği Raporlayıcı) aracı, Linux yöneticileri ve kullanıcılarının sistem performansını izlemesi ve analiz etmesi için gerekli bir yardımcı programdır. Sysstat paketinin bir parçası olarak ‘sar’, CPU, bellek ve ağ kaynağı kullanımı gibi sistem kullanımının çeşitli yönleri hakkında değerli bilgiler sağlar.

‘sar’ güçlü bir araç olsa da, kullanıcılar onu kullanmaya çalışırken ara sıra sorunlarla karşılaşabilirler. Bu makale, veri toplamanın etkinleştirilmesi, sysstat hizmet durumunun doğrulanması ve Ubuntu, Debian, CentOS gibi çeşitli dağıtımlarda sysstat paketinin yeniden yüklenmesi dahil olmak üzere, Linux sistemlerinde ‘sar’ ile ilgili yaygın sorunları giderme sürecinde size rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Kullanıcılar bazen CPU kullanımını görüntülemek için ‘sar -u’ kullanmaya çalışırken, veri toplamanın etkin olmadığını belirten bir hatayla karşılaşabilir. Bu yazıda, bu sorunu çözmek ve bir Linux sisteminde veri toplamayı etkinleştirmek için gereken adımları tartışacağız.

“Data Collecting Not Enabled” Hata tanımlaması

Bir Linux sisteminde ‘sar -u’ çalıştırmaya çalışırken, kullanıcı aşağıdaki hatayla karşılaşır (bu örnek Ubuntu’dadır):

fosslinux@Ubuntu-VM:~$ sar -u
Cannot open /var/log/sysstat/sa28: No such file or directory
Please check if data collecting is enabled
fosslinux@Ubuntu-VM:~$

data collecting is not enabled error using sar command

Bu hata mesajı, ‘sar’ için gerekli sistem etkinliği verilerinin toplanmadığını veya saklanmadığını gösterir. Bu sorunu çözmek için veri toplamayı etkinleştirmemiz ve sysstat paketini doğru şekilde yapılandırmamız gerekiyor.

Çözüm:

1. sysstat paketini kurun:

‘sar’ komutu, Linux dağıtımlarında her zaman önceden kurulu olmayan ‘sysstat’ paketinin bir parçasıdır. Bazı popüler Linux dağıtımlarına ‘sysstat’ nasıl kurulacağı aşağıda açıklanmıştır:

Debian ve Ubuntu:

Debian ve Ubuntu’ya ‘sysstat’ kurmak için bir terminal açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo apt-get install sysstat

Red Hat, CentOS ve Fedora:

Red Hat tabanlı sistemlere ‘sysstat’ yüklemek için bir terminal açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo yum install sysstat

Arch Linux:

Arch Linux’ta ‘sysstat’ kurmak için bir terminal açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo pacman -S sysstat

SUSE ve openSUSE:

SUSE ve openSUSE üzerine ‘sysstat’ kurmak için bir terminal açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo zypper install sysstat

‘Sysstat’ı kurduktan sonra, sistem performansını izlemek için ‘sar’ komutunu kullanabilirsiniz.

2. Sysstat yapılandırma dosyasında veri toplamayı etkinleştirin:

Veri toplamayı etkinleştirmek için tercih ettiğiniz metin düzenleyiciyi kullanarak ‘/etc/default/sysstat’ yapılandırma dosyasını açın:

sudo nano /etc/default/sysstat

Yapılandırma dosyasında aşağıdaki satırı bulun:

ENABLED="false"

Değeri “false”tan “true”ya değiştirin:

ENABLED="true"

enabling data collection

Değişiklikleri kaydedin ve metin düzenleyiciden çıkın.

3. Sistem durumu veri toplama aralığını yapılandırın:

Veri toplama aralığını yapılandırmak için ‘/etc/cron.d/sysstat’ dosyasını düzenleyin:

sudo nano /etc/cron.d/sysstat

Varsayılan olarak, sysstat paketi her 10 dakikada bir veri toplar. Aralığı değiştirmek için aşağıdaki satırı bulun:

5-55/10 * * * * root command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1

‘/10’u istediğiniz aralıkla değiştirin (örneğin, 5 dakikalık bir aralık için ‘/5’):

5-55/5 * * * * root command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1

changing data collection interval from 10 minutes to 5 minutes

Değişiklikleri kaydedin ve metin düzenleyiciden çıkın.

4. sysstat hizmetini yeniden başlatın:

Değişiklikleri uygulamak için sysstat hizmetini yeniden başlatın:

sudo systemctl restart sysstat

5. Veri toplamanın etkinleştirildiğini doğrulayın:

Veri toplamanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için ‘sar -u’ komutunu tekrar çalıştırın:

sar -u

successful execution of sar command

Her şey doğru yapılandırılmışsa, artık CPU kullanım istatistiklerini hatasız görmelisiniz.

sar için ek sorun giderme ipuçları

1. ‘sar’ın sistemin PATH’inde olup olmadığını doğrulayın:

‘sar’ın sisteminizin PATH ortam değişkeninde listelenen dizinlerden birinde bulunduğundan emin olun. Bunu çalıştırarak kontrol edebilirsiniz:

which sar

Komut ‘sar’ yolunu döndürürse, doğru şekilde yüklenmiştir. Değilse, PATH’inize uygun dizini eklemeniz veya sysstat paketini yeniden kurmanız gerekebilir.

2. Sistem durumu hizmetinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin:

‘sar’ın düzgün çalışması için sysstat servisi çalışıyor olmalıdır. Sysstat hizmetinin durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo systemctl status sysstat

Hizmet çalışmıyorsa şununla başlatın:

sudo systemctl start sysstat

3. Sysstat yapılandırma dosyalarında hatalar olup olmadığını inceleyin:

Hala sorun yaşıyorsanız, sysstat yapılandırma dosyalarında hatalar veya tutarsızlıklar olabilir. Herhangi bir hatalı yapılandırma için aşağıdaki dosyaları inceleyin:

/etc/default/sysstat
/etc/cron.d/sysstat

ENABLED değişkeninin /etc/default/sysstat.d içinde “true” olarak ayarlandığından emin olun. /etc/cron.d/sysstat içindeki cron işinin istediğiniz aralıkta çalışacak şekilde doğru ayarlandığını doğrulayın.

4. İlgili sorunlar için sistem günlüklerini kontrol edin:

‘sar’ veya sysstat hizmetiyle ilgili olası sorunlar hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili hatalar veya uyarılar için sistem günlüklerini kontrol edin. Günlükleri görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo journalctl -u sysstat

5. sysstat paketini yeniden kurun:

Hâlâ sorunlarla karşılaşıyorsanız, temiz ve güncel bir yüklemeye sahip olduğunuzdan emin olmak için sysstat paketini yeniden yüklemeyi düşünün. Paketi kaldırmak ve yeniden yüklemek için dağıtımınızın paket yöneticisini kullanın.

Ubuntu veya Debian tabanlı sistemler için:

sudo apt-get remove --purge sysstat
sudo apt-get update
sudo apt-get install sysstat

CentOS veya RHEL tabanlı sistemler için:

sudo yum remove sysstat
sudo yum install sysstat

Arch Linux için:

sudo pacman -Rns sysstat
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S sysstat

openSUSE için:

sudo zypper rm sysstat
sudo zypper refresh
sudo zypper in sysstat

Bu makalede özetlenen sorun giderme ipuçlarını izleyerek ‘sar’ aracını kullanırken karşılaşılan yaygın sorunları çözebilirsiniz.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.