Doküman

Linux Sisteminde Kullanıcı Adı ve Bilgisayar Adı Nasıl Değiştirilir

Aynı sistemde birden fazla kullanıcı için birden fazla kullanıcı adı ekleyebilirsiniz. Linux’ta, bir bilgisayarın  bilgisayar adı ve kullanıcı adı, makinenizi dünya çapında bir ağda veya yerel alan ağında tanımak için kullanılabilecek aynı değerlerdir.

Çoğu kullanıcı Linux’ta hem kullanıcı adı hem de bilgisayar adı için aynı adı kullanır. Aynı kullanıcı adını ve ana bilgisayar adını saklamanız genellikle herhangi bir sorun yaratmaz. Yine de, Linux makinenizi bir ağa bağlarsanız bazı uyumsuzluklar veya karışıklıklar yaratabilir. Bu nedenle, ana bilgisayar adınızı ve kullanıcı adınızı belirtmeniz gerekir. Bu sorunu çözmek için Linux makinenizin ana bilgisayar adını ve kullanıcı adını değiştirebilirsiniz.

Linux  Bilgisayar Adı ve Kullanıcı Adı


Makinenize temiz bir Linux yüklemesi yaptığınızda, yükleme işlemine devam etmek için bir  bilgisayar adı ve bir kullanıcı adı ister. Kullanıcı adınız ve  bilgisayar adınız olarak herhangi bir ad yazabilirsiniz. Bilgisayar adınızda her iki büyük harfi de kullanabilirsiniz, ancak kullanıcı adınızda herhangi bir büyük harf kullanamazsınız.

Linux, kullanıcılarının her zaman küçük harfli bir kullanıcı adı kullanmasına izin verir. Bu nedenle, Linux sisteminizin  bilgisayar adını ve kullanıcı adını değiştirmek, gizlemek veya değiştirmek mümkündür. Bu gönderide, Linux sisteminizdeki kullanıcı adını ve  bilgisayar adını nasıl değiştireceğinizi göreceğiz.

who are you

1. Adım: Geçerli Kullanıcı Adınızı ve  Bilgisayar Adınızı Görüntüleyin


Linux sisteminizi açtıktan sonra geçerli  bilgisayar adınızı ve kullanıcı adınızı görebilirsiniz. Kullanıcı adını ve  bilgisayar adını kontrol etmek için birkaç seçenek var; Bunlardan birkaçını göstereceğiz. Bilgisayar adını sistem ayrıntıları seçeneğinizden kontrol edebilirsiniz, ancak bilgisayar adının ve kullanıcı adının çok sık aynı olmadığını unutmayın. PC adını zaman zaman zahmetsizce değiştirebilirsiniz.

Kabuğunuzda aşağıdaki terminal komutunu uygulayarak Linux sisteminizin kullanıcı kimliğini ve Grup kimliğini görüntüleyebilirsiniz. Terminal kabuğunuzda kullanıcının komutunu gerçekleştirerek tüm kullanıcının adını da görebilirsiniz.

$ id 
$ users 
$ whoami

Finger aracını Linux dağıtımınıza yükleyerek makinenizin  bilgisayar dizinini, kullanıcı adını ve kabuk konumunu kontrol edebilirsiniz. Finger aracını Ubuntu sisteminize kurmak için aşağıda verilen aşağıdaki apt komutunu kullanabilirsiniz.

$ sudo apt install finger

Şimdi Linux dağıtımınızın kullanıcı ve ana bilgisayar dizini ayrıntılarını görmek için aşağıdaki finger komutunu çalıştırın.

$ finger ubuntupit

Ubuntu sisteminizin geçerli bilgisayar adını terminal kabuğundan kontrol edebilirsiniz. Sadece hostname yazmanız ve enter tuşuna basmanız yeterlidir.

finger change hostname and username on Linux

Bilgisayar adınızı görmek için Linux’unuzda aşağıdaki terminal komutlarını kullanabilirsiniz.

$ hostname
$ /etc/hostname 
$ /etc/hosts

etc change hostname and username on Linux

Adım 2: Linux’ta Kullanıcı Adını Değiştirme


Burada, terminal komut kabuğunu kullanarak Linux makinenizin kullanıcı adını nasıl değiştirebileceğinizi göreceğiz. Değişiklikleri yapmak için usermod komutunu kullanabiliriz. Usermod esas olarak bir Linux hizmeti için kullanıcı bilgilerini değiştirmek, düzenlemek, kaldırmak ve değiştirmek için kullanılır. Öncelikle kullanıcı adını yenisiyle değiştirerek değiştirmemiz gerekiyor.

$ usermod -l newUsername oldUsername

Şimdi eski kullanıcı adını dosya sisteminizden kaldırın. Normalde kullanıcı adı, Linux sisteminizin Giriş dizini ile ilişkilendirilir. Yani, şimdi kullanıcı adını Ana dizine kaldıracağız ve değiştireceğiz. Kullanıcı adını kaldırmak ve değiştirmek için aşağıdaki usermod komutlarını kullanabilirsiniz.

$ mv /home/oldUsername* /home/newUsername*
$ usermod -d /home/newUsername* -m newUsername

Bunların yanı sıra Linux sisteminizin genel ayar menüsünden bilgisayarınızın adını da değiştirebilirsiniz.

Adım 3: Linux’ta  Bilgisayar Adını Düzenleme ve Değiştirme


Linux sisteminizin  bilgisayar adını değiştirmek için terminal kabuğunuzdaki  bilgisayar adı denetimi (hostnamectl) komutunu kullanabilirsiniz. Geçerli ana bilgisayar adınızı hostnamectl sözdiziminden sonra yazmanız, ardından yeni ana bilgisayar adını yazmanız ve enter tuşuna basmanız gerekir.

$ sudo hostnamectl set-hostname Linux-Ubuntu

ctl change hostname and username on Linux

Nano komut dosyası düzenleyicisini kullanarak Linux sisteminizin  bilgisayar adını da değiştirebilirsiniz. Bu yöntemde Nano düzenleyiciyi kullanarak  bilgisayar adını açmak ve düzenlemek için aşağıdaki terminal komut satırını çalıştırmanız gerekir.

$ sudo nano /etc/hostname

Adım 4: Bilgisayar Adını Linux Kabuğunuzdan Gizleme


Normalde Linux sisteminizin kullanıcı adı ve  bilgisayar adı terminal kabuğunda username @ hostname olarak görünür. Bazı durumlarda, ana bilgisayar adını göstermek bir güvenlik açığı olabilir. Bu durumda, makinenizin  bilgisayar adını gizleyebilirsiniz. ~/.bashrc dosyasını düzenleyerek Linux  bilgisayar adınızı terminal kabuğundan gizleyebilirsiniz. Şimdi,  bilgisayar adını Ubuntu terminal kabuğundan nasıl düzenleyebileceğinizi ve gizleyebileceğinizi göreceğiz.Bash betiğini açmak için aşağıdaki gedit komutunu kullanın.

gedit change hostname and username on Linux

$ gedit ~/.bashrc

.bashrc dosyası açıldıktan sonra şimdi scriptten aşağıdaki satırı bulmanız gerekiyor. Burada  bilgisayar adının ve kullanıcı adının \u@\h\ olarak belirtildiğini göreceksiniz.Tek yapmanız gereken  bilgisayar adını gizlemek için komut dosyasından @\h\ işaretini kaldırmaktır.Daha iyi anlaşılması için aşağıdaki değiştirilmiş satırı yazıyorum.  Komut dosyanızın içindeki satırı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '

 Yukarıdaki satırı aşağıda verilen aşağıdaki satırla değiştirin.

PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '

.bashrc dosyası içerisinde bu düzenlemeyi yaptıktan sonra terminal kabuğundaki değişikliği görebileceksiniz.  Ana bilgisayar adının artık Ubuntu terminalinizde görünmediğini göreceksiniz.

terminal host name

Varsayılan .bashrc betiğinizle herhangi bir uyumsuzluk yaparsanız, burada varsayılan .bashrc betik dosyasını bulabilirsiniz.  Ham kodları kopyalayıp düzenleyicinize yapıştırmanız ve kaydetmeniz yeterlidir.

Ekstra İpucu: Dosyaları Paylaşırken Bir Cihaz Adı ​​Belirleyin


Bazı ağ oluşturma durumlarında,  bilgisayar adı ve aygıt adı Linux için aynıdır.  Linux cihazınızın basit paylaşım sistemini düşünün;  cihazınızın yerel alan ağınızda keşfedilebilir olmasını sağlamak için cihazınıza bir isim vermeniz gerekmektedir.  Bu durumda keşfedilebilir cihaz adı bir  bilgisayar adı görevi görür.  Bu nedenle, Linux cihazınızdan bir ağ üzerinden dosya veya belge paylaşırken cihazınıza bir isim vermeyi unutmayın.

sharing

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.