Doküman

Debian 11 / Debian 10’da NIC Team Yapılandırma

Ağ kartlarından bir takım oluşturma, birden çok ağ arabiriminin birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu, iş istasyonlarında yedeklilik ve yüksek kullanılabilirlik için ana çözümdür. Trafik için daha büyük bir kanal oluşturmak üzere birleştirilmiş birden çok ağ arabirimi ile bir sunucu, tek bir bağlantı/arayüz üzerindeki arızalardan kaynaklanan hizmet kaybına karşı korunur ve dolayısıyla hata toleransı artar.

Debian 11 / Debian 10’da Ağ NIC Takım Oluşturma Yapılandırması aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir.

Adım 1 – Teamd’yi Debian 11 / Debian 10’a yükleme

NIC Teaming’i yapılandırabilmek için Debian 11 / Debian 10’a Teaming arka planını yüklememiz gerekiyor.

sudo apt install teamd

Ağ Yöneticisinin kurulu olduğundan emin olun.

sudo apt-get install network-manager

Etkinleştirme Ağ Yöneticisini başlatın

sudo systemctl start NetworkManager.service 
sudo systemctl enable NetworkManager.service

Adım 2 – Debian 11 / Debian 10’da Ağ NIC Takımını Yapılandırın

Bu yazıda, Debian 11 / Debian 10’da Ağ NIC Takımını yapılandırmak için kullanabileceğiniz iki yöntem anlatılacaktır:

 • Ağ Yöneticisi NMCLI’yi Kullanma
 • Elle kurulum yöntemi

Yöntem 1 – NMCLI Kullanarak Debian 11 / Debian 10’da NIC Team Yapılandırma

Network Manager’ın yardımcı program aracını kullanarak Network NIC Teaming’i kolayca yapılandırabiliriz. Ağ cihazlarını aşağıdaki gibi tanımlayarak başlayın.

nmcli device status

Çıktıda görüldüğü gibi bir ağ ekibi oluşturmak için enp1s0 ve enp9s0 kullanacağız. Cihazlar hakkında detaylı bilgi alın.

nmcli connection show

Örnek çıktı:

Devam etmeden önce iki cihazın bağlantısını kesmek için sağlanan UUID’yi kullanın.

sudo nmcli connection delete 40a3c011-f9c1-4dfc-b73b-3d80c8e291ac
sudo nmcli connection delete 4c1a8752-53c3-4f0c-933c-95e52b023835

Şimdi cihazların bağlantısının kesilip kesilmediğini doğrulayın:

Yukarıdaki konfigürasyonu yaptıktan sonra aşağıdaki gibi kullanılacak runner(active-backup) ile bir network team(team1) oluşturabiliriz.

sudo nmcli connection add type team con-name team1 ifname team1 config '{"runner": {"name": "activebackup"}}'

Oluşturulduktan sonra, şu komutu kullanarak ekip bilgilerini görüntüleyin:

$ nmcli connection show team1
connection.id:             team1
connection.uuid:            71581079-6012-420b-84e2-1ddcb878d88b
connection.stable-id:          --
connection.type:            team
connection.interface-name:       team1
connection.autoconnect:         yes
connection.autoconnect-priority:    0
connection.autoconnect-retries:     -1 (default)
connection.multi-connect:        0 (default)
connection.auth-retries:        -1
connection.timestamp:          0
connection.read-only:          no
connection.permissions:         --
connection.zone:            --
connection.master:           --
connection.slave-type:         --
connection.autoconnect-slaves:     -1 (default)
connection.secondaries:         --

Devam edin ve Ekibin IP adresini, DNS’sini ve otomatik bağlantısını aşağıdaki gibi yapılandırın.

sudo nmcli con mod team1 ipv4.addresses 192.168.205.50/24 sudo nmcli con mod team1 ipv4.gateway 192.168.205.1
sudo nmcli con mod team1 ipv4.dns 8.8.8.8
sudo nmcli con mod team1 +ipv4.dns 8.8.4.4
sudo nmcli con mod team1 ipv4.method manual
sudo nmcli con mod team1 connection.autoconnect yes

Ardından, enp1s0 ve enp9s0 adlı iki cihazı, yukarıda oluşturulan ekibe slave olarak ekleyin.

sudo nmcli con add type team-slave con-name team1-slave0 ifname enp1s0 master team1
sudo nmcli con add type team-slave con-name team1-slave1 ifname enp9s0 master team1

Slave olarak eklenip eklenmediğini doğrulayın.

$ nmcli connection show
NAME        UUID                 TYPE   DEVICE 
Wired connection 1 560ba0ac-36ac-477d-877a-84cfe96a7a42 ethernet enp10s0 
team1        71581079-6012-420b-84e2-1ddcb878d88b team   team1  
team1-slave0    773fcccd-5f0c-4684-9b49-10d8aadce24e ethernet enp1s0 
team1-slave1    02dd3e54-b37b-43fe-b0bb-790a19cd19f7 ethernet enp9s0

Son olarak, takımı yeniden başlatarak değişiklikleri uygulayın.

sudo nmcli connection down team1 && sudo nmcli connection up team1

Takımın durumunu görüntüleyin.

ip addr show dev team1

Ayrıca, teamdctlutility’yi kullanarak ekibin durumunu görüntüleyebilirsiniz.

sudo teamdctl team1 state

NIC Teamingin İptal Edilmesi

Bir Ağ ekibini silmek için ekibin bağlantısını keserek başlayın.

sudo nmcli connection down team1

Şimdi slave olarak eklenen kartları silin.

sudo nmcli connection delete team1-slave0 team1-slave1

Devam edin ve takımı silin.

sudo nmcli connection delete team1

Takımın silinip silinmediğini doğrulayın.

$ nmcli connection show 
NAME        UUID                 TYPE   DEVICE 
Wired connection 1 560ba0ac-36ac-477d-877a-84cfe96a7a42 ethernet enp10s0 

Yöntem 2 – Debian 11 / Debian 10’da NIC Teamingi El İle Yapılandırma

/etc/network/interfaces konumundaki ağ komut dosyalarını düzenleyerek bir NIC team oluşturmak için kullanılabilecek basitleştirilmiş bir yöntem henüz yoktur.

İlk olarak, birleştirme modülünün Debian 11 / Debian 10’da kurulu olduğundan emin olun.

sudo apt-get install ifenslave

Modülleri yeniden yükleyin.

sudo modprobe bonding

Sistemin bu konfigürasyonları açılışta otomatik olarak seçmesi için konfigürasyonları çekirdeğe yükleyin.

echo 'bonding' | sudo tee -a sudo /etc/modules 

Şimdi /etc/network/interfaces’i aşağıdaki gibi düzenleyin .

sudo vim /etc/network/interfaces

Dosyaya Bond adınızı ve bağımlı arabirimleri uygun şekilde ekleyin.

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Teaming physical interfaces auto enp1s0
iface enp1s0 inet manual

auto enp9s0
iface enp9s0 inet manual

##The Bond Configuration## auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.205.150
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.205.1
bond-mode 1
bond-primary enp9s0
bond-slaves enp9s0 enp1s0
bond-miimon 100
bond-downdelay 400
bond-updelay 800

Yukarıdaki dosyayı kaydedin ve Network Bond’u etkinleştirin.

sudo ifdown enp1s0 enp9s0
sudo ifup bond0

Ağ bağlantısı ile durumunu kontrol edin;

sudo ifconfig

Örnek Çıktı:

Ayrıca aşağıdaki komut yardımıyla detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

sudo cat /proc/net/bonding/bond0

İşte bu, Debian 11 / Debian 10 üzerinde Network NIC Teaming’i başarıyla yapılandırdık.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.