Basit Bir Debian Paketi Nasıl Oluşturulur

Debian tabanlı Linux dağıtımları ve bunlarla ilişkili türevleri için yazılım paketi formatı, .deb uzantısıyla kolayca tanımlanabilir. Debian paketleri ayrıca iki tar arşivine atfedilir. İlk arşiv dosyası, kontrol bilgilerini ve ikincisi kurulabilir verileri içerir.

Bu yazı, basit bir Debian paketinin oluşturulmasında bize yol gösterecek ve daha sonra herhangi bir Debian tabanlı sisteme kurulumunu anlatacaktır. Bir Debian paketi oluşturmak için gereken tüm temel bilgileri kapsayacak şekilde, sıfırdan basit bir önemsiz uygulama oluşturup paketleyeceğiz.

Linux’ta Yürütülebilir İkili Dosya Oluşturma

Standart çıktıya bir metin dizisi basan basit bir C++ programı bulacağız. Bu programın çalıştığından emin olmak için onu derleyip test etmemiz gerekecek.

Bu yüzden terminal düzenleyicinizi açın ve nano düzenleyiciyi kullanarak aşağıdaki dosyayı oluşturun .

$ nano debpackage.cc

aşağıdaki kod parçasını ekleyin.

#include <iostream>
int main() {
    using namespace std;
    cout << "LinuxShellTip's Simple Debian Package! \n";
}

Yukarıdaki programı derlemek için gereken g++ derleyicisi build-essentials paketinde bulunabilir.

$ sudo apt install build-essential 

Şimdi C++ programımızı derleyelim ve programı beklenen çıktı için test edelim:

$ g++ debpackage.cc -o debpackage
$ ./debpackage

Linux’ta Debian Paketi Oluşturma

Yukarıdaki C++ programının derlenmesiyle oluşturulan yürütülebilir ikili dosya, Debian paketimizi ( debpackage )oluşturmaya başlamak için ihtiyacımız olan tek şey.

Öncelikle bir Debian paket yapısına ihtiyacımız var. Gerekli paket dosyalarının bir kök paket dizini altında barındırılması gerekir:

$ mkdir mypackage
$ mkdir mypackage/DEBIAN

DEBIAN dizini içinde bir kontrol dosyası oluşturun .

$ nano mypackage/DEBIAN/control 

Aşağıdaki bilgilerle doldurun:

Package: debpackage
Version: 0.1
Section: custom
Priority: optional
Architecture: amd64
Essential: no
Installed-Size: 1024
Maintainer: linuxshelltips.com
Description: Acknowledge linuxshelltips.com tutorials

Debian paket yapısı neredeyse tamamlandı. Aşağıdaki son dizinleri oluşturalım:

$ mkdir -p mypackage/usr/bin

Oluşturulan mypackage/usr/bin dizini, daha önce oluşturduğumuz yürütülebilir ikili program debpackage için kurulum dizinidir. Program yürütülebilir dosyasının bu dizine kopyalanması gerekiyor:

$ cp debpackage mypackage/usr/bin 

Bir Debian paketi oluşturmak için dpkg-deb aracına ihtiyaç vardır, bu nedenle, onu yukarıda oluşturulan dizin yapısına aşağıdaki şekilde yönlendirmemiz gerekir:

$ dpkg-deb --build mypackage

Bu işlemden .debPaketin oluşturulduğunu kontrol edebiliriz:

$ ls -l mypackage.deb

Artık paketimiz oluşturuldu ve dpkg komutunu kullanarak yüklemeyi deneyebiliriz .

$ sudo dpkg -i mypackage.deb

Debian paketini, amacına göre yürütüldüğünden emin olmak için terminalimizden de çalıştırabiliriz.

$ debpackage

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.