Apache: ETag’leri Devre Dışı Bırakma

Varlık etiketleri (ETag’ler), web sunucularının ve tarayıcıların önbelleğe alınmış bileşenleri doğrulamak için kullandıkları bir mekanizmadır.  Sunucu, bileşenin belirli bir sürümünü temsil eden bir belirteç olan bir ETag değeri oluşturur ve bileşen ilk gönderildiğinde istemciye gönderir.  Sonraki istekler için müşteri, kaynağın değişip değişmediğini kontrol etmek için ETag değerini geri gönderir.  Olmadıysa, sunucu bant genişliğinden tasarruf ederek bir 304 Değiştirilmedi durumu gönderebilir.

Yük dengeli bir kurulum gibi birden çok sunucunun bulunduğu bir ortamda, bir sunucuda oluşturulan ETag değerleri, aynı kaynak için başka bir sunucuda oluşturulan değerlerle eşleşmeyebilir.  Bu nedenle, sunucularınız aynı ETag’leri oluşturacak şekilde düzgün bir şekilde yapılandırılmadıkça, genellikle bunları devre dışı bırakmanız önerilir.

Bu yazıda, bir Apache web sunucusunda ETag’lerin nasıl devre dışı bırakılacağına dair adım adım bir kılavuz sağlayacağız.  İşlem, Apache sunucunuzun yapılandırma dosyalarını düzenlemeyi içerir, bu nedenle bunu yapmak için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

Apache’de ETag’leri Devre Dışı Bırakma Adımları

1. Mevcut Yapılandırmanızı Yedekleyin

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce mevcut yapılandırmanızı yedeklemeniz her zaman akıllıca olacaktır.  Genellikle httpd.conf veya apache2.conf olarak adlandırılan Apache yapılandırma dosyasını bulun.  Tam konumu sisteminize bağlıdır;  örneğin, Ubuntu’da onu /etc/apache2/apache2.conf dosyasında bulabilirsiniz.  Bulduktan sonra bir yedek oluşturun:

sudo cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf.bak 

/etc/apache2/apache2.conf dosyasını yapılandırma dosyanızın gerçek konumuyla değiştirin.

2. Yapılandırma Dosyasını Açın

Next, open the configuration file with your preferred text editor. For instance, to open it with nano, use:

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf 

3. FileETag Direktifini ekleyin

Yapılandırma dosyasında, FileETag yönergesini eklemek için uygun bir bölüm arayın.  Yaygın bir seçim, web belge kökünüzü yapılandıran <Directory> bloğu içindedir.

ETag’leri tamamen devre dışı bırakmak için FileETag yönergesini nonje olarak ayarlayın:

FileETag None

Örneğin, <Directory> bloğunuz şöyle görünebilir:


<Directory "/var/www/html">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
    FileETag None
</Directory>

Yalnızca belirli dosya türleri için ETag’leri devre dışı bırakmak istiyorsanız, <FilesMatch> bloğunu kullanın.  Örneğin, JPEG ve PNG görüntüleri için ETag’leri devre dışı bırakmak üzere:


<FilesMatch "\.(jpe?g|png)$">
    FileETag None
</FilesMatch>

4. Değişiklikleri Kaydedin ve Dosyayı Kapatın

Yapılandırma dosyasını düzenledikten sonra değişikliklerinizi kaydedin ve kapatın.  Nano’da, değişiklikleri kaydetmeyi onaylamak için “Ctrl+X”, ardından “Y” ve son olarak dosya adını onaylamak için Enter tuşlarına basarak bunu yapabilirsiniz.

5. Yapılandırmayı Test Edin

Apache sunucusunu yeniden başlatmadan önce, yapılandırmanızı sözdizimi hataları açısından test etmek iyi bir uygulamadır.  Apache’nin configtest yardımcı programını kullanın:

sudo apachectl configtest 

Çıktı Sözdizimi Tamam diyorsa, yapılandırma değişikliklerinizde sözdizimi hatası yoktur.

6. Apache Sunucusunu Yeniden Başlatın

Son olarak, değişikliklerinizi uygulamak için Apache sunucusunu yeniden başlatın.  Ubuntu’da şunları kullanın:

sudo systemctl restart apache2 

CentOS veya Fedora’da şunları kullanın:

sudo systemctl restart httpd 

Sonuç

Bir Apache sunucusunda ETag’leri devre dışı bırakmak, doğru şekilde yapıldığında basit bir işlem olabilir.  Ancak, sunucunuzun işlevselliğini bozmamak için herhangi bir değişiklik yapmadan önce yapılandırmalarınızı yedeklemeyi her zaman unutmayın.  Bu kılavuzda verilen adımları izleyerek ETag’leri başarıyla devre dışı bırakabilmelisiniz.

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.

Skip to content