Rdiff-backup – Linux için Yedekleme Aracı

Rdiff yedekleme aracı hem yerelde hem de uzak lokasyonda yedekleme yapmanıza yardımcı olabilecek basit ama güçlü bir araçtır.
Rdiff-backup, tıpkı rsync gibi, çoğunlukla önceki yedeklemeden diğerine olan farkları güncelleyen ve en son yedeklemeyi almanızı sağlayan artımlı bir yedekleme aracıdır.

Rdiff yedekleme aracı, dizinleri ağ üzerinden yedeklemek için SSH protokolünü kullanır. SSH protokolü sayesinde güvenli bir veri aktarımı sağlar.

Rdiff yedekleme aracı nasıl kurulur

Rdiff yedekleme aracını, ilgili paket yöneticilerini kullanarak çeşitli Linux dağıtımlarına yükleyebilirsiniz. Ancak onu kurmadan önce, bağımlılık listesine göz atmakta fayda var.

Bağımlılıklar

Rdiff yedekleme aracının yüklenmesi için aşağıdaki ön koşullara sahip olmanız gerekir:

  1. Python 3.6 ve sonraki sürümler
  2. librsync 1.0.0 ve üzeri
  3. pylibacl (Bu isteğe bağlıdır, ancak ACL’leri desteklemede kullanışlıdır)
  4. Pyxattr (Genişletilmiş öznitelik desteği için)
  5. Hedef sisteme yapılandırılmış Parolasız SSH

Ubuntu 20.04 veya Debian Buster’da Kurulum

$ sudo apt install rdiff-backup

Ubuntu / Debian’ın eski sürümlerin Kurulum

$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:rdiff-backup/rdiff-backup-backports
$ sudo apt update
$ sudo apt install rdiff-backup

CentOS 8 / RHEL 8’de Kurulum

CentOS 8 RHEL 8 için, önce COPR havuzunu etkinleştirin

$ sudo dnf install yum-plugin-copr epel-release
$ sudo dnf copr enable frankcrawford/rdiff-backup

Depoyu ekledikten sonra, Rdiff yedekleme aracını gösterildiği gibi kurun:

$ sudo dnf --enablerepo=PowerTools install rdiff-backup

CentOS 7 / RHEL 7’de

$ sudo yum install yum-plugin-copr epel-release
$ sudo yum copr enable frankcrawford/rdiff-backup
$ sudo yum install rdiff-backup
$ sudo yum install py3libacl pyxattr => (Tercihen)

Rdiff yedekleme aracını kullanma

Daha önce de belirtildiği gibi, rdiff-backup komut satırı aracı, uzak hedeflerdeki dizinleri bağlamak ve yedeklemek için SSH hizmetini kullanır.

Ancak, SSH için varsayılan kimlik doğrulama şekli, kullanıcı adı / parola yöntemidir. Dolayısıyla disk-yedekleme için uygun bir kimlik doğrulama türü değildir. Yedeklemeleri otomatikleştirmek ve daha sorunsuz ve sorunsuz bir deneyimin keyfini çıkarmak için SSH anahtarı ile parolasız oturum açmayı yapılandırmanız gerekir .

Aynı diske yedekleme

Rdiff-backup komutunun en basit ve temel kullanımı, bir dizinin yerel bir yedeğini oluşturmaktır. Bir dizini, gösterildiği gibi aynı sistem üzerinde farklı bir yola yedekleyebilirsiniz.

$ rdiff-backup jm-shell/ yedek/

$ ls -l jm-shell/
toplam 96
-rw-r–r– 1 lokal lokal 2911 Eyl 20 20:42 colors.sh
-rw-r–r– 1 lokal lokal 1056 Eyl 20 20:42 colors_unset.sh
-rw-r–r– 1 lokal lokal 51361 Eyl 20 20:42 ps1
-rw-r–r– 1 lokal lokal 7546 Eyl 20 20:42 README.md
-rw-r–r– 1 lokal lokal 24982 Eyl 20 20:42 screenshot.png

huseying@pardus:~ 83 items
$ ls -l yedek/
toplam 100
-rw-r–r– 1 lokal lokal 2911 Eyl 20 20:42 colors.sh
-rw-r–r– 1 lokal lokal 1056 Eyl 20 20:42 colors_unset.sh
-rw-r–r– 1 lokal lokal 51361 Eyl 20 20:42 ps1
drwx—— 3 lokal lokal 4096 Eki 25 11:45 rdiff-backup-data
-rw-r–r– 1 lokal lokal 7546 Eyl 20 20:42 README.md
-rw-r–r– 1 lokal lokal 24982 Eyl 20 20:42 screenshot.png

rdiff-backup-data klasörü yedekleme günlükleri gibi yedekleme işlemiyle ilgili önemli dosyaları içerir. Bu klasörü silmeyin.

Verileri yerel bir yedekten geri yükleme

Yerel sisteminizde bir dizini nasıl yedekleyebileceğinizi gördük. Ancak, bu dizinini yanlışlıkla sildiğimizi veya bozulmuş olduğunu varsayalım. Dizini yedekleme dizininden geri yüklemek için şu komutu çalıştırın:

$ sudo cp -a /opt/backup  reports

Bir dizini uzak sisteme yedekleme

Bir dizini uzak bir sunucuya yedeklemek için, önce, rdiff-backup’ın her iki sisteme de kurulu olduğundan ve iki rdiff-backup sürümünün aynı olduğundan emin olun.
Ardından aşağıdaki komutu uygulayacağız:

$ rdiff-backup [email protected]::/var/log/ /opt/logs_backup/

Bir dizini yedeklenmekten hariç tutun

$ rdiff-backup --exclude /etc/apt [email protected]::/var/log/ /opt/logs_backup/

Bu yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.