Linux’ta Cfdisk Kullanarak Diskleri Bölümleme

Cfdisk, terminal tabanlı etkileşimli bir disk bölümleme programıdır.  Fdisk kadar gelişmiş olmasa da kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.  Ortak disk bölümleme görevlerini yapmanız yeterlidir. 

Bu yazımızda Ubuntu/Debian, Linux Mint, Fedora, RHEL, Rocky Linux, CentOS gibi en popüler Linux dağıtımlarında komut satırından cfdisk kullanarak diskleri nasıl bölümleyeceğinizi göstereceğiz.

Cfdisk’in Ubuntu/Debian/Linux Mint/Fedora/RHEL/Rocky Linux/CentOS’a kurulması

Cfdisk, fdisk’in bir parçasıdır.  Fdisk çoğu popüler Linux dağıtımında varsayılan olarak kurulu olduğundan, cfdisk’in de kurulması gerekir.  Yani cfdisk’i manuel olarak kurmanıza gerek yok.

Linux’ta Kullanılabilir Diskleri Listeleme

Bir diski cfdisk kullanarak bölümlemek için bölümlemek istediğiniz diskin tam aygıt yolunu bilmeniz gerekir.

Bilgisayarınızdaki tüm kullanılabilir disklerin tam aygıt yolunu listelemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo lsblk –pd

Gördüğünüz gibi bilgisayarımızda kurulu üç diskimiz (/dev/sda, /dev/nvme0n1 ve /dev/nvme0n2) var.

Cfdisk ile Diski Bölümleme

Bir “/dev/nvme0n2” diskini açmak için (diyelim ki), aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ sudo cfdisk /dev/nvme0n2

Disk yeniyse, üzerinde herhangi bir bölümleme tablosu bulunmaması daha olasıdır.  Bu durumda cfdisk sizden bir bölümleme tablosu oluşturmanızı isteyecektir.

Diskin zaten bir bölüm tablosu varsa, cfdisk size diskin tüm kullanılabilir bölümlerini gösterecektir.

Cfdisk Kullanıcı Arayüzünde Gezinme

Diskiniz için bir bölümleme şeması/etiketi seçmek veya bir bölüm seçmek için klavyenizdeki <Yukarı> ve <Aşağı> ok tuşlarını kullanabilirsiniz[1].

Bir menü öğesini seçmek için klavyenizdeki <Sol> ve <Sağ> ok tuşlarını kullanabilirsiniz[2].

Bir alt menüden veya istemden ana menüye dönmek için klavyenizdeki <Esc> tuşuna basabilirsiniz.

Cfdisk Kullanarak Diskte Yeni Bir Bölümleme Tablosu Oluşturma

Diskte cfdisk kullanarak yeni bir bölümleme tablosu oluşturmak için desteklenen bölümleme tablosu türlerinden birini seçin ve <Enter> tuşuna basın.

gpt: GUID Bölümleme Tablosu UEFI standardının bir parçasıdır.  Bilgisayar depolama aygıtları için modern bir bölümleme şemasıdır.  GPT, MBR bölümleme şemasındaki birçok sınırlamanın üstesinden gelir.  Tüm modern bilgisayarlar GPT’yi ve UEFI sistemlerinde GPT bölümlerinden önyüklemeyi destekler.  Bu nedenle modern sistemlerde GPT kullanılması önerilir.

dos: MBR veya Ana Önyükleme Kaydı, eski BIOS tabanlı sistemler için bölümleme şemasıdır.  UEFI tabanlı sistemlerde bunun yerini GPT alıyor.  Daha yeni işletim sistemleri artık UEFI sistemlerinde dos/MBR bölümlerinden önyüklemeyi desteklemiyor.

sgi:Bu bölümleme şeması IRIX/SGI sisteminde kullanılır.

sun: Bu bölümleme şeması BSD/SUN sistemlerinde kullanılır.

NOTE: Gpt ve dos en sık kullanılan bölümleme şemalarıdır.  Yani büyük ihtimalle bunlardan birini kullanmak isteyeceksiniz.  Farklı bölümleme şemaları/etiketleri hakkında daha fazla bilgi için fdisk kılavuz sayfasının DİSK ETİKETLERİ bölümünü okuyun.

Diskte yeni bir bölüm tablosu oluşturulmalıdır.  Artık diskte yeni bölümler oluşturabilirsiniz.

Cfdisk Kullanarak Diske Yeni Bir Bölüm Ekleme

Diskte yeni bir bölüm oluşturmak için “Boş alan”[1]’ı seçin, [Yeni][2]’yi seçin ve <Enter> tuşuna basın.

Diskte yeni bir bölüm oluşturmak için Boş alanı seçip “n” tuşuna da basabilirsiniz.

Yeni bölüm için bir boyut yazın ve <Enter> tuşuna basın.

Bölüm boyutuna ilişkin bazı örnekler şunlardır:

512M – 512 MiB bölümü oluşturmak için 512 bölüm boyutundan sonra “M” ekleyin.

0.5G – 512 MiB veya 0,5 GiB’lik bir bölüm oluşturmak için bunu kullanın.  Öncekiyle aynı;  sadece farklı bir format.

10G – 10 GiB’lik bir bölüm oluşturmak için 10 bölüm boyutundan sonra “G” harfini ekleyin.

1.5T – 1,5 TiB bölümü (1 TiB + 512 GiB) oluşturmak için 1,5 bölüm boyutundan sonra “T” harfini ekleyin.

100000S – 100000 sektör büyüklüğünde bir bölüm oluşturmak için 100000 bölüm boyutundan sonra “S” ekleyin.

Diskte yeni bir bölüm oluşturulmalıdır.

CFdisk’in farklı özelliklerini göstermek için diskte bazı yeni bölümler oluşturduk.

Cfdisk Kullanarak Bölüm Türünü Değiştirme

Bir bölümün bölüm tipini değiştirmek için, listeden[1] bölümü seçin, [Tip][2] seçeneğini seçin ve <Enter> tuşuna basın.

Ayrıca bölümü seçebilir ve bölümün türünü değiştirmek için “t” tuşuna basabilirsiniz.

Listeden uygun bir bölüm tipi seçin ve <Enter> tuşuna basın.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi bir EFI Sistem bölümü oluşturduk:

Cfdisk Kullanarak Bölümlerde Önyüklenebilir Bayrağı Ayarlama/Ayarlamayı Kaldırma

Dos/MBR bölümleme düzeninde, bölümlere önyüklenebilir bir bayrak ayarlayabilirsiniz.

Bir bölümdeki önyüklenebilir bayrağını açmak/kapatmak için bölümü[1] seçin, [Önyüklenebilir][2] seçeneğini seçin ve <Enter> tuşuna basın.

Ayrıca bölümü seçebilir ve önyüklenebilir bayrağı açmak/kapatmak için “b” tuşuna basabilirsiniz.

Bölümde önyüklenebilir bayrağı ayarlanmışsa, “Önyükleme” bölümünde[1] bir “*” göreceksiniz.

Cfdisk Kullanarak Diskten Bölümleri Kaldırma

Diskten bir bölümü kaldırmak/silmek için bölümü[1] seçin, [Sil][2] seçeneğini seçin ve <Enter> tuşuna basın.

Ayrıca bölümü seçip “d” tuşuna basarak bölümü silebilirsiniz.

Bölüm diskten kaldırılmalı/silinmelidir.

Cfdisk Kullanarak Bölümleri Yeniden Boyutlandırma

NOT: Bölümün boyutunu artırmak için bölümün hemen altında boş bir alana sahip olmanız gerekir[1].

NOT: Bölüm boyutunun azaltılması veri kaybına neden olabilir.  Bu nedenle, bölüm üzerinde önemli bir veriye sahip olduğunuzda bölümün boyutunu küçültürken dikkatli olun.  Öte yandan bölmenin boyutunu büyütmek risksiz bir işlemdir.

Bir bölümü yeniden boyutlandırmak için bölümü[1] seçin, [Yeniden Boyutlandır][2] seçeneğini seçin ve <Enter> tuşuna basın.

Ayrıca bölümü seçebilir ve bölümü yeniden boyutlandırmak için “r” tuşuna basabilirsiniz.

Bölüm için yeni bir boyut yazın ve <Enter> tuşuna basın.

Bölüm yeniden boyutlandırılmalıdır.

Cfdisk Kullanarak Bölüm Bilgisini Bulma

CFdisk kullanıcı arayüzünde, diskin bölümleme tablosu/düzeni ve bölümleri hakkında birçok bilgi bulacaksınız.

Üst bölümde, tam cihaz yolunu (örn. /dev/nvme0n2)[1], depolama cihazının boyutunu (örn. 128 GiB, 137438953472 bayt)[2] ve mevcut sektörleri (örn. 268435456)[ 3].  Ayrıca bölümleme şemasını (örn. gpt) ve bölümleme tablosunun UUID’sini/tanımlayıcısını da göreceksiniz (örn. DEBF0237-6B32-9B45-86E2-831AFE5A51FB).

Ayrıca diskteki kullanılabilir bölümlerin bir listesini ve aşağıdaki bölüm bilgilerini göreceksiniz:

  • Bölümlerin tam aygıt yolu[6]
  • Bölümlerin başlangıç ​​sektör numarası[7]
  • End sector number of the partitions[8]
  • Bölümlerin kullanılan sektörleri[9]
  • Bölümlerin insan tarafından okunabilir biçimdeki boyutu[10]
  • Bölüm türü[11]

Alt kısımda seçilen bölümün UUID’sini[12] ve tipini[13] göreceksiniz.

Cfdisk Kullanarak Bölüm Tablosunun Diske Yazılması

Diski bölümlemeyi tamamladığınızda değişiklikleri diskin bölümleme tablosuna yazmanız gerekir.

Değişiklikleri diskin bölüm tablosuna yazmak için [Yaz] seçeneğini seçin ve <Enter> tuşuna basın.

Değişiklikleri diskin bölüm tablosuna yazmak için <Shift> + w tuşlarına da basabilirsiniz.

Yazma işlemini onaylamak için “evet” yazın ve <Enter> tuşuna basın.

Bölüm tablosu diske kaydedilmelidir.

cfdisk programını kapatmak için [Çık] seçeneğini seçin ve <Enter> tuşuna basın.

CFdisk programını kapatmak için “q” tuşuna da basabilirsiniz.

CFdisk programı kapatılmalıdır.

Cfdisk Hakkında Yardım Alma

CFdisk ile ilgili yardıma ihtiyacınız olursa şunları yapabilirsiniz:

1. cfdisk’in yardım penceresini okuyun.

2. CFdisk’in kılavuz sayfasını okuyun.

CFdisk’in yardım penceresini görüntülemek için, [Yardım] seçeneğini seçin ve <Enter> tuşuna basın veya sadece “h” tuşuna basın.

CFdisk’in yardım penceresi görüntülenmelidir.  Burada cfdisk kullanımına ilişkin birçok bilgi bulacaksınız.

CFdisk’in man sayfasında da birçok yararlı bilgi bulunmaktadır.  CFdisk’in kılavuz sayfasını okumak için bir terminal uygulamasında aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ man cfdisk

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.