Belge

Linux Terminaliniz için Tema Seçimi

theme.sh , terminal temasını kolayca değiştirmek için kullanılan bir komut dosyasıdır. 400’den fazla tema, isteğe bağlı bir etkileşimli tema seçici ile birlikte gelir ve terminalden bağımsızdır.

Komut dosyası, tüm 400’den fazla temayı içeren tek bir taşınabilir dosya olarak mevcuttur . Doğrudan bir terminal teması ayarlayabilir veya sisteminizde fzf(command-line fuzzy finder) kuruluysa, bir önizleme bölmesinde veya kullandığınız terminal TRUECOLOR’u destekliyorsa doğrudan terminal temanız olarak etkileşimli tema seçimi için bir terminal menüsü sağlar. Açık ve koyu temaları da filtreleyebilirsiniz .

theme.sh’yi kullanmak için OSC 4/11 desteği olan herhangi bir terminali kullanmanız gerekir. Buna kitty, st, Terminal.app, iTerm2, alacritty, urxvt, st with a patch ve GNOME Terminal, Terminator, Guake, Xfce Terminal, Mate Terminal, Konsole vb. gibi libvte tabanlı terminaller dahildir. Yapılan testinTilix’te arka plan rengini doğru şekilde ayarlamadığını unutmayın.

theme.sh ayrıca, geliştiricisi SSH entegrasyonu için örnekler (geçerli ssh komutu süresince bir tema uygulayın) ve bir sudo / su sarmalayıcı (su kullanıldığında temayı red-alert olarak ayarlayın) ile betiklerde de kolayca kullanılabilir.

theme.sh’yi yükleyin

theme.sh betiğini indirmek ve /usr/local/bin dizinine kurmak için şu komutu kullanın:

wget https://raw.githubusercontent.com/lemnos/theme.sh/master/bin/theme.sh -O /tmp/theme.sh
sudo install /tmp/theme.sh /usr/local/bin

Etkileşimli tema seçimi kullanıcı arabirimini kullanmak için fzf’yi de yüklemeniz gerekir .

Başka bir yapılandırma olmadan, theme.sh kullanılarak ayarlanan tema yalnızca mevcut terminal için kullanılır. Yeniden başlatıldığında (veya yeni bir pencere açarsanız), önceki terminal temasını kullanır. En son seçilen temayı desteklenen tüm yeni terminallere uygulamak için kabuk yapılandırma dosyanızı düzenlemeniz gerekir:

Bash ve Zsh için ~/.bashrc veya ~/.zshrc’nin sonuna aşağıdaki kodu ekleyin (ne kullandığınıza bağlı olarak):

if command -v theme.sh > /dev/null; then
    [ -e ~/.theme_history ] && theme.sh "$(theme.sh -l|tail -n1)"
fi

Fish için ~/.config/fish/config.fish dosyasının sonuna aşağıdaki kodu ekleyin:

if type -q theme.sh
    if test -e ~/.theme_history
        theme.sh (theme.sh -l|tail -n1)
    end
end

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.