docker

Docker Container’ın Dahili IP Adresi Nasıl Alınır?

Docker kapsayıcıları, modern uygulama dağıtımı ve geliştirmenin önemli bir parçasıdır.  Genellikle hata ayıklama, ağ oluşturma veya entegrasyon amacıyla Docker kapsayıcısının dahili IP adresinin bilinmesine ihtiyaç duyulur.  Bu makale, farklı yöntemler kullanarak bir Docker kapsayıcısının dahili IP adresini alma adımlarında size yol gösterecektir.

 

Docker Container’ın Dahili IP Adresini Alma Adımları

Docker kapsayıcısının dahili IP adresini anlamak, çeşitli ağ görevleri ve yapılandırmaları için çok önemli olabilir.  Aşağıdaki yöntemler bu bilgiyi bulmak için ayrıntılı adımlar sağlar.  Bu eğitim için örnek olarak 28813ba6cc09 kimliğine sahip bir kapsayıcı kullanacağız.

DOCKER DAHİLİ ADRESLERi
Docker’ın dahili adresleri genellikle 172 ile başlar çünkü Docker, IANA tarafından tanımlanan IPv4 özel adres alanını, özellikle de 172.16.0.0/12 aralığını kullanır.  Bu aralık, geniş bir IP adresi havuzu sunarak yaygın olarak kullanılan 10.0.0.0/8 ve 192.168.0.0/16 özel aralıklarıyla çakışmaları en aza indirir.  Bu, geniş bir esneklik sağlar ve çeşitli ağ ortamlarında IP adresi çakışması riskini azaltır.
 1. Docker Inspect Komutunu Kullanma: Docker inspect komutu, kapsayıcılar da dahil olmak üzere Docker nesneleri hakkında ayrıntılı bilgi alan çok yönlü bir araçtır.  IP adresini JSON çıkışından çıkarabilirsiniz.
  # docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' 28813ba6cc09
  

  Bu yöntem, yalnızca belirtilen kapsayıcının IP adresini filtrelemek ve görüntülemek için Docker inspect komutunu bir Go şablonuyla birlikte kullanır.  28813ba6cc09’u gerçek konteynerinizin kimliğiyle değiştirin.  Komut, dahili IP adresinin çıktısını doğrudan vererek komut dosyalarında veya diğer komutlarda kullanımını kolaylaştırır. 2. Docker Exec Komutunu Kullanma: Docker exec komutu, çalışan bir kapsayıcının içinde komutları çalıştırmanıza olanak tanır.  Konteynerin ağ arayüzlerine erişerek dahili IP adresini belirleyebilirsiniz.
  # docker exec 28813ba6cc09 hostname -I
  

  Bu yöntem, konteynerin IP adresini döndüren hostname -I komutunu konteynerin içinde çalıştırır.  28813ba6cc09’u gerçek konteynerinizin kimliğiyle değiştirin.  Bu yaklaşım özellikle doğrudan kapsayıcının içinden ek bilgi almanız gerektiğinde kullanışlıdır.

   

  Inspect ve exec docker komutlarıyla Docker Container’ın Dahili IP Adresini alma

 

 

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.