Terminal, Kabuk, TTY ve Konsol Kavramları Arasındaki Farklar

Terminal , Shell , TTY ve Konsol genellikle kafa karıştırıcı olan ve aynı anlama gelecek şekilde kullanılan terminolojilerdir. Ama durum pek öyle değil. Bu bileşenlerin her biri arasında ince farklılıklar vardır.

Linux Terminali

Terminal, metin girişini kabul eden ve yürütülen komutun çıktısını görüntüleyen bir ortamdır. Özetle, bir kabuk çalıştırmanıza ve komutları yürütmenize izin veren bir metin giriş/çıkış ortamıdır.

Terminal penceresi, komutları bir kabukta çalıştırmanıza izin veren salt metin penceresidir. Aynı zamanda eşanlamlı olarak bir terminal öykünücüsü olarak da adlandırılır.

Terminal emülatörlerinin örnekleri arasında Xterm, Tmux , gnome-terminal, xfce4-terminal ve Terminator sayılabilir

Linux terminali

Linux Konsolu

Konsol, terminale erişim sağlayarak sistemle etkileşimi kolaylaştıran, panelleri ve bilgisayar kontrollerini içeren fiziksel bir terminal veya cihazdır. Bunu bağlam içine sokmak için, bir konsol genellikle geleneksel bir PC’de bir klavye ve fare içerir. Bunlar daha sonra işletim sistemine komutlar vermek için ana sisteme takılır.

Linux konsolu

Linux Kabuğu (shell)

Shell , bir komut satırı yorumlayıcısıdır. Programları ve komut dosyalarını çalıştırmanıza ve çıktıyı terminalde görüntülemenize izin veren bir ortamdır. Kullanıcı ve çekirdek arasında bir kabuk bulunur ve komutların yürütülmesinden ve kontrol yönetiminden sorumludur.

Grafik ortamı bulunmayan bir sisteme veya sunucuya giriş yapıyorsanız, bağlantı kurulduğunda gördüğünüz birincil arayüz kabuktur. Yaygın olarak kullanılan kabuk örnekleri arasında Bash kabuğu (/bin/bash), Korn kabuğu (ksh), Z Kabuk (zsh) ve Windows sistemlerinde PowerShell bulunur.

Çalıştırdığınız kabuğun türünü öğrenmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

$ which $SHELL

Aşağıdaki çıktıdan, BASH kabuğunu çalıştırdığımızı görebilirsiniz.

lokal@pardus:~$ which $SHELL
/bin/bash

TTY – Teletypewriter

TTY , Teletype’ın kısaltmasıdır . 1800’lerde mesaj yazmak ve göndermek için kullanılan eski bir elektromekanik cihaz olan Teletypewriter’dan türetilmiştir .

Linux/UNIX’te TTY , sunucunuza bağlı konsol gibi standart bir terminal aygıtına atıfta bulunur. Esasen, veri girerek ve çıktıyı görüntüleyerek sistemle etkileşime girmenizi sağlayan bir cihazdır.

Şu anda bağlı olduğunuz TTY numarasını kontrol etmek için w komutunu çalıştırın.

lokal@pardus:~$ w
10:13:07 up 29 min, 1 user, load average: 0,39, 0,47, 0,49
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
lokal tty7 :0 09:43 29:20 1:36 0.28s mate-sessio

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.