Belge

Linux ve Windows Bilgisayarlar Arasında Dosya Paylaşımı

Bu makale, Samba ve mount.cifs kullanılarak Linux ( örnekte Fedora 33 tercih edilmiştir ) ile Windows 10 arasında dosya erişiminin nasıl kurulacağını açıklar .

Samba, SMB / CIFS protokolünün bir ağ üzerinden paylaşılan klasörlere ve yazıcılara doğrudan erişime izin veren Linux uygulamasıdır . Mount.cifs, Samba paketinin bir parçasıdır ve CIFS dosya sistemini Linux altına bağlamanıza izin verir .

Windows’tan Linux’a erişin

Bu bölüm, bir kullanıcının Linux ana dizinine Windows Dosya Gezgini’nden nasıl erişileceğini açıklamaktadır.

1. Samba’yı kurun ve yapılandırın

Samba’yı Linux sisteminize kurarak başlayın:

dnf install samba

Samba bir sistem arka plan programıdır ve yapılandırma dosyası /etc/samba/smb.conf altında bulunur. Varsayılan yapılandırması yeterlidir eğer yeterli olmaz ise aşağıdaki yapılandırmayı kullanabilirsiniz.

[global]
        workgroup = SAMBA
        server string = %h server (Samba %v)
        invalid users = root
        security = user
[homes]
        comment = Home Directories
        browseable = no
        valid users = %S
        writable = yes

2. LinuxSE’yi Düzenleyin

Linux dağıtımınız SELinux tarafından korunuyorsa (Fedorada olduğu gibi), kullanıcının ana dizinine erişebilmek için Samba’yı etkinleştirmeniz gerekir:

setsebool -P samba_enable_home_dirs on

Aşağıdaki komut ile değerin ayarlandığını kontrol edin:

getsebool samba_enable_home_dirs

3. Kullanıcınızı etkinleştirin

Samba, bağlanma izni olan bir dizi kullanıcı ve şifre kullanır. Linux kullanıcınızı şunu yazarak kümeye ekleyin:

smbpasswd -a <kullanıcı_adınız>

Bir parola girmeniz istenecektir. Bu tamamen yeni bir paroladır; hesabınızın mevcut parolası değildir. Samba’da oturum açmak için kullanmak istediğiniz parolayı girin.

İzin verilen kullanıcı türlerinin bir listesini görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

pdbedit -L -v

4. Samba’yı başlatın

Samba bir sistem arka plan programı olduğundan, Fedora’da şununla başlatabilirsiniz:

systemctl start smb

Bazı dağıtımlarda, Samba arka plan programı smbd olarak kullanılabilir.

4. Güvenlik duvarını yapılandırın

Varsayılan olarak, Samba güvenlik duvarınız tarafından engellenir. Güvenlik duvarını yapılandırarak Samba’nın ağa kalıcı olarak erişmesine izin verin.

Bunu komut satırında şu şekilde yapabilirsiniz:

firewall-cmd --add-service=samba --permanent

5. Windows’tan Samba’ya erişin

Windows’ta Dosya Gezgini’ni açın. Adres satırına iki ters eğik çizgi ve ardından Linux makinenizin adresini (IP adresi veya ana bilgisayar adı) yazın.

Giriş bilgileriniz istenecektir. 3. adımdaki kullanıcı adı ve parola kombinasyonunu yazın. Artık Linux makinenizde ana dizininize erişebilmelisiniz.

Windows’a Linux’tan Erişin

Aşağıdaki adımlar, Linux’tan paylaşılan bir Windows klasörüne nasıl erişileceğini açıklar. Bunları uygulamak için Windows kullanıcı hesabınızda Yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. Dosya paylaşımını etkinleştirin

 Ağ ve Paylaşım Merkezini  üzerine basit bir tıklamayla

Windows Düğmesi> Ayarlar> Ağ ve İnternet

veya görev çubuğunuzun sağ alt tarafındaki küçük monitör simgesine sağ tıklayarak açılan pencerede kullanmak istediğiniz bağlantıyı bulun ve profilini not edin. Genel ağ olarak etiketlenen Ethernet kullanılır.

Bağlantınıza karşılık gelen profili seçin ve ağ keşfi ile dosya ve yazıcı paylaşımını açık hale getirin.

2. Paylaşılan bir klasör tanımlayın

Paylaşmak istediğiniz klasöre sağ tıklayarak içerik menüsünü açın, Erişim izni ver seçeneğine gidin  ve Belirli kişiler … öğesini seçin ve mevcut kullanıcı adınızın listede olup olmadığını kontrol edin.  Bu klasörü paylaşımlı olarak etiketlemek için Paylaş’a tıklayın.

3. Paylaşımlı klasörü Linux altında bağlayın

Linux sisteminize geri dönün, bir terminal ekranı açın ve Windows paylaşımını eklemek istediğiniz yeni bir klasör oluşturun:

mkdir ~/WindowsShare

Windows paylaşımlarının bağlanması, varsayılan olarak mount.cifs ile yapılır. Paylaşılan klasörünüzü geçici olarak eklemek için aşağıdaki komutu kullanın:

sudo mount.cifs //<address-of-windows-pc>/MySharedFolder ~/WindowsShare/ -o user=<Windows-user>,uid=$UID

Bu komutta:

  • <address-of-windows-pc> Windows PC’nin adres bilgisidir (IP veya ana bilgisayar adı)
  • <Windows-user>paylaşılan klasöre erişmesine izin verilen kullanıcıdır (2. adımdan itibaren)

Windows parolanız istenecektir. Girin ve Windows’taki paylaşılan klasöre normal Linux kullanıcınızla erişebileceksiniz.

Paylaşılan klasörün bağlantısını kesmek için:

sudo umount ~/WindowsShare/

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.