Uygulama

Inxi – Linux için Zengin Özellikli Komut Satırı Bilgi Aracı

Birçok kişinin bir noktada sistemleri hakkında belirli bilgileri bulması gerekebilir. Sisteminiz hakkında belirli bilgileri almanın birçok yolu vardır ancak bazılarının hatırlanması veya aranması biraz zaman alabilir.

Bu yazıda, tüm sistem bilgilerini tek bir yerde toplamaya yardımcı olan ‘inxi’ adlı bir program anlatılacaktır.

Linux Sisteminde Inxi Nasıl Kurulur

Inix , çoğu genel Linux dağıtım deposunda bulunur ve BSD’lerde de çalışır.

$ sudo apt-get install inxi [ Debian/Ubuntu/Linux Mint'te ]
$ sudo yum install inxi [ CentOs/RHEL/Fedora'da ]
$ sudo dnf install inxi [ Fedora 22+ 'da ]

Kullanmaya başlamadan önce, tüm uygulama bağımlılıklarını, önerileri ve çeşitli dizinleri kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırabilir ve belirli bir özellik için destek eklemek için hangi paketi/paketleri kurmamız gerektiğini görüntüleyebiliriz.

$ inxi --recommends 

Inxi Kontrolünün Çıktısı

inxi will now begin checking for the programs it needs to operate. First a check of the main languages and tools
inxi uses. Python is only for debugging data collection.
---------------------------------------------------------------------------
Bash version: 4.3.42(1)-release
Gawk version: 4.1.3,
Sed version: 
Sudo version: 1.8.16
Python version: 2.7.12
---------------------------------------------------------------------------
Test One: Required System Directories (Linux Only).
If one of these system directories is missing, inxi cannot operate:

/proc....................................................................... Present
/sys........................................................................ Present

All the directories are present.
---------------------------------------------------------------------------
Test Two: Required Core Applications.
If one of these applications is missing, inxi cannot operate:

df (info: partition data)................................................... /bin/df
gawk (info: core tool)...................................................... /usr/bin/gawk
grep (info: string search).................................................. /bin/grep
lspci (info: hardware data)................................................. /usr/bin/lspci
ps (info: process data)..................................................... /bin/ps
readlink.................................................................... /bin/readlink
sed (info: string replace).................................................. /bin/sed
tr (info: character replace)................................................ /usr/bin/tr
uname (info: kernel data)................................................... /bin/uname
wc (info: word character count)............................................. /usr/bin/wc

All the applications are present.
---------------------------------------------------------------------------
Test Three: Script Recommends for Graphics Features.
NOTE: If you do not use X these do not matter (like a headless server). Otherwise, if one of these applications
is missing, inxi will have incomplete output:

glxinfo (info: -G glx info)................................................. /usr/bin/glxinfo
xdpyinfo (info: -G multi screen resolution)................................. /usr/bin/xdpyinfo
xprop (info: -S desktop data)............................................... /usr/bin/xprop
xrandr (info: -G single screen resolution).................................. /usr/bin/xrandr

All the applications are present.
---------------------------------------------------------------------------
Test Four: Script Recommends for Remaining Features.
If one of these applications is missing, inxi will have incomplete output:

dig (info: -i first wlan ip default test)................................... /usr/bin/dig
dmidecode (info: -M if no sys machine data; -m memory)...................... /usr/sbin/dmidecode
file (info: -o unmounted file system)....................................... /usr/bin/file
hciconfig (info: -n -i bluetooth data)...................................... /bin/hciconfig
hddtemp (info: -Dx show hdd temp)........................................... /usr/sbin/hddtemp
ifconfig (info: -i ip lan-deprecated)....................................... /sbin/ifconfig
ip (info: -i ip lan)........................................................ /sbin/ip
sensors (info: -s sensors output)........................................... /usr/bin/sensors
strings (info: -I sysvinit version)......................................... /usr/bin/strings
lsusb (info: -A usb audio;-N usb networking)................................ /usr/bin/lsusb
modinfo (info: -Ax,-Nx module version)...................................... /sbin/modinfo
runlevel (info: -I runlevel)................................................ /sbin/runlevel
sudo (info: -Dx hddtemp-user;-o file-user).................................. /usr/bin/sudo
uptime (info: -I uptime (check which package owns Debian)).................. /usr/bin/uptime

All the applications are present.
---------------------------------------------------------------------------
Test Five: Script Recommends for Remaining Features.
One of these downloaders needed for options -i/-w/-W (-U/-! [11-15], if supported):

wget (info: -i wan ip;-w/-W;-U/-! [11-15] (if supported))................... /usr/bin/wget
curl (info: -i wan ip;-w/-W;-U/-! [11-15] (if supported))................... /usr/bin/curl

All the applications are present.
---------------------------------------------------------------------------
Test Six: System Directories for Various Information.
(Unless otherwise noted, these are for GNU/Linux systems)
If one of these directories is missing, inxi may have incomplete output:

/sys/class/dmi/id (info: -M system, motherboard, bios)...................... Present
/dev (info: -l,-u,-o,-p,-P,-D disk partition data).......................... Present
/dev/disk/by-label (info: -l,-o,-p,-P partition labels)..................... Present
/dev/disk/by-uuid (info: -u,-o,-p,-P partition uuid)........................ Present

All the directories are present.
---------------------------------------------------------------------------
Test Seven: System Files for Various Information.
(Unless otherwise noted, these are for GNU/Linux systems)
If one of these files is missing, inxi may have incomplete output:

/proc/asound/cards (info: -A sound card data)............................... Present
/proc/asound/version (info: -A ALSA data)................................... Present
/proc/cpuinfo (info: -C cpu data)........................................... Present
/etc/lsb-release (info: -S distro version data [deprecated])................ Present
/proc/mdstat (info: -R mdraid data)......................................... Present
/proc/meminfo (info: -I memory data)........................................ Present
/etc/os-release (info: -S distro version data).............................. Present
/proc/partitions (info: -p,-P partitions data).............................. Present
/proc/modules (info: -G module data)........................................ Present
/proc/mounts (info: -P,-p partition advanced data).......................... Present
/var/run/dmesg.boot (info: -D,-d disk data [BSD only])...................... Missing
/proc/scsi/scsi (info: -D Advanced hard disk data [used rarely])............ Present
/var/log/Xorg.0.log (info: -G graphics driver load status).................. Present

The following files are missing from your system:
File: /var/run/dmesg.boot
---------------------------------------------------------------------------
All tests completed.

Linux’ta Inxi Aracının Temel Kullanımı

Aşağıda, makine ile sistem bilgilerini toplamak için kullanabileceğimiz bazı temel Inxi seçenekleri bulunmaktadır.

Linux Sistem Bilgilerini Göster

Herhangi bir bayrak olmadan çalıştırıldığında, Inxi sistem CPU’su, çekirdek, çalışma süresi, bellek boyutu, sabit disk boyutu, işlem sayısı, kullanılan istemci ve inxi sürümü ile ilgili çıktılar üretecektir:

$ inxi

CPU~Dual core Intel Core i5-4210U (-HT-MCP-) speed/max~2164/2700 MHz Kernel~4.4.0-21-generic x86_64 Up~3:15 Mem~3122.0/7879.9MB HDD~1000.2GB(20.0% used) Procs~234 Client~Shell inxi~2.2.35

Linux Çekirdeği ve Dağıtım Bilgilerini Göster

Aşağıdaki komut, -Sbayrağı kullanarak örnek sistem bilgilerini (ana bilgisayar adı, çekirdek bilgisi, masaüstü ortamı ve disto) gösterecektir:

$ inxi -S

System: Host: TecMint Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.0.7
    Distro: Linux Mint 18 Sarah

Linux Dizüstü veya PC Model Bilgilerini Bulun

Ürün detayları ile aynı makine verilerini (sistem, ürün kimliği, sürüm, Mobo, model, BIOS vb.) yazdırmak için seçeneği -Maşağıdaki gibi kullanabiliriz:

$ inxi -M

Machine:  System: LENOVO (portable) product: 20354 v: Lenovo Z50-70
      Mobo: LENOVO model: Lancer 5A5 v: 31900059WIN Bios: LENOVO v: 9BCN26WW date: 07/31/2014

Linux CPU ve CPU Hız Bilgilerini Bulun

CPU başına saat hızı ve CPU maksimum hızı (varsa) dahil olmak üzere eksiksiz CPU bilgilerini -Caşağıdaki gibi bayrakla görüntüleyebiliriz:

$ inxi -C

CPU:    Dual core Intel Core i5-4210U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB 
      clock speeds: max: 2700 MHz 1: 1942 MHz 2: 1968 MHz 3: 1734 MHz 4: 1710 MHz

Linux’ta Grafik Kartı Bilgilerini Bulun

Seçenek -G, grafik kartı bilgilerini (kart türü, görüntüleme sunucusu, çözünürlük, GLX oluşturucu ve GLX sürümü) aşağıdaki gibi göstermek için kullanılabilir:

$ inxi -G

Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
      Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
      Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: [email protected]
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0

Linux’ta Ses/Ses Kartı Bilgilerini Bulun

Sistem ses/ses kartı hakkında bilgi almak için şu -Abayrağı kullanırız:

$ inxi -A

Audio:   Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel Sound: ALSA v: k4.4.0-21-generic
      Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel

Linux Ağ Kartı Bilgilerini Bulun

Ağ kartı bilgilerini görüntülemek için şu -Nbayrağı kullanabiliriz:

$ inxi -N

Network:  Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
      Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8723be

Linux Sabit Disk Bilgilerini Bulun

Tam sabit disk bilgilerini (boyut, kimlik, model) görüntülemek için bayrağı kullanabiliriz -D:

$ inxi -D

Drives:  HDD Total Size: 1000.2GB (20.0% used) ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB

Linux Sistem Bilgilerinin Özeti

Özetlenmiş bir sistem bilgisi göstermek için; -bYukarıdaki tüm bilgileri birleştirerek, bayrağı aşağıdaki gibi kullanmamız gerekiyor :

$ inxi -b 

System:  Host: TecMint Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.0.7
      Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:  System: LENOVO (portable) product: 20354 v: Lenovo Z50-70
      Mobo: LENOVO model: Lancer 5A5 v: 31900059WIN Bios: LENOVO v: 9BCN26WW date: 07/31/2014
CPU:    Dual core Intel Core i5-4210U (-HT-MCP-) speed/max: 2018/2700 MHz
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
      Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
      Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: [email protected]
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Network:  Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
      Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8723be
Drives:  HDD Total Size: 1000.2GB (20.0% used)
Info:   Processes: 233 Uptime: 3:23 Memory: 3137.5/7879.9MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35  

Linux Sabit Disk Bölümü Ayrıntılarını Bulun

-pSonraki komut, boyut, kullanılan ve kullanılabilir alan, dosya sistemi ve ayrıca bayrakla her bölümdeki dosya sistemi türü ile ilgili olarak sabit disk bölümlerinin tam listesini görüntülememizi sağlayacaktır :

$ inxi -p

Partition: ID-1: / size: 324G used: 183G (60%) fs: ext4 dev: /dev/sda10
      ID-2: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda9

Linux Sistem Bilgilerinin Tümü

Tam Inxi çıktısını göstermek için -Faşağıdaki bayrağı kullanıyoruz (belirli verilerin WAN IP gibi güvenlik nedenleriyle filtrelendiğini unutmayın):

$ inxi -F 

System:  Host: TecMint Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.0.7
      Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:  System: LENOVO (portable) product: 20354 v: Lenovo Z50-70
      Mobo: LENOVO model: Lancer 5A5 v: 31900059WIN Bios: LENOVO v: 9BCN26WW date: 07/31/2014
CPU:    Dual core Intel Core i5-4210U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB 
      clock speeds: max: 2700 MHz 1: 1716 MHz 2: 1764 MHz 3: 1776 MHz 4: 1800 MHz
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
      Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
      Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: [email protected]
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio:   Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel Sound: ALSA v: k4.4.0-21-generic
      Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
Network:  Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
      IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 28:d2:44:eb:bd:98
      Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8723be
      IF: wlp2s0 state: down mac: 38:b1:db:7c:78:c7
Drives:  HDD Total Size: 1000.2GB (20.0% used) ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 324G used: 183G (60%) fs: ext4 dev: /dev/sda10
      ID-2: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda9
RAID:   No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:  System Temperatures: cpu: 56.0C mobo: N/A
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:   Processes: 234 Uptime: 3:26 Memory: 3188.9/7879.9MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35 

Sürücüler : HDD Toplam Boyutu: 1000.2GB (%20.0) ID-1: /dev/sda modeli: ST1000LM024_HN boyutu: 1000.2GB
 Bölüm : ID-1: / boyut: 324G kullanılan: 183G (%60) fs: ext4 dev: /dev/sda10
      ID-2: takas-1 boyutu: 4.00GB kullanılan: 0.00GB (%0) fs: takas dev: /dev/sda9
RAID : RAID aygıtı yok: /proc/mdstat, md_mod çekirdek modülü mevcut
 Sensörler : Sistem Sıcaklıkları: işlemci: 56.0C mobo: Yok
      Fan Hızları (rpm cinsinden): işlemci: Yok
Bilgi : İşlemler: 234 Çalışma Süresi: 3:26 Bellek: 3188.9/7879.9MB İstemci: Kabuk (bash) inxi: 2.2.35 

Inxi Aracı ile Linux Sistem İzleme

Aşağıda Linux sistem süreçlerini, çalışma süresini, belleği vb. izlemek için kullanılan birkaç seçenek bulunmaktadır.

Linux İşlemlerini İzleme Bellek Kullanımını İzleme

Toplam işlem sayısı, çalışma süresi ve bellek kullanımı ile ilgili özet sistem bilgilerini alın:

$ inxi -I

Info:   Processes: 232 Uptime: 3:35 Memory: 3256.3/7879.9MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35 

CPU ve Bellek Kullanımına Göre İşlemleri İzleme

Varsayılan olarak, CPU veya bellek tüketen ilk 5 işlemi belirlememize yardımcı olabilir. c (CPU) ve/veya m (bellek) seçenekleriyle birlikte kullanılan -t seçeneği, aşağıda gösterildiği gibi CPU ve/veya belleği tüketen en aktif 5 işlemi listeler:

----------------- Linux CPU Usage ----------------- 
$ inxi -t c 
Processes: CPU: % used - top 5 active
      1: cpu: 53.7% command: plugin-container pid: 3066
      2: cpu: 20.0% command: java pid: 1527
      3: cpu: 19.7% command: firefox pid: 3018
      4: cpu: 4.6% command: Xorg pid: 2114
      5: cpu: 3.0% command: cinnamon pid: 2835
----------------- Linux Memory Usage ----------------- 
$ inxi -t m
Processes: Memory: MB / % used - Used/Total: 3212.5/7879.9MB - top 5 active
      1: mem: 980.51MB (12.4%) command: plugin-container pid: 3066
      2: mem: 508.96MB (6.4%) command: java pid: 1527
      3: mem: 507.89MB (6.4%) command: firefox pid: 3018
      4: mem: 244.05MB (3.0%) command: chrome pid: 7405
      5: mem: 211.46MB (2.6%) command: chrome pid: 6146
----------------- Linux CPU and Memory Usage ----------------- 
$ inxi -t cm
Processes: CPU: % used - top 5 active
      1: cpu: 53.7% command: plugin-container pid: 3066
      2: cpu: 20.0% command: java pid: 1527
      3: cpu: 19.7% command: firefox pid: 3018
      4: cpu: 4.6% command: Xorg pid: 2114
      5: cpu: 3.0% command: cinnamon pid: 2835
      Memory: MB / % used - Used/Total: 3223.6/7879.9MB - top 5 active
      1: mem: 991.93MB (12.5%) command: plugin-container pid: 3066
      2: mem: 508.96MB (6.4%) command: java pid: 1527
      3: mem: 507.86MB (6.4%) command: firefox pid: 3018
      4: mem: 244.45MB (3.1%) command: chrome pid: 7405
      5: mem: 211.68MB (2.6%) command: chrome pid: 6146

5 dışında bir sayı belirtmek için cm numarasını kullanabiliriz (sayı 1-20), aşağıdaki komut bize CPU ve belleği tüketen en aktif 10 işlemi gösterecektir.

$ inxi -t cm10

Processes: CPU: % used - top 10 active
      1: cpu: 53.4% command: plugin-container pid: 3066
      2: cpu: 19.8% command: java pid: 1527
      3: cpu: 19.5% command: firefox pid: 3018
      4: cpu: 4.5% command: Xorg pid: 2114
      5: cpu: 3.0% command: cinnamon pid: 2835
      6: cpu: 2.8% command: chrome pid: 7405
      7: cpu: 1.1% command: pulseaudio pid: 2733
      8: cpu: 1.0% command: soffice.bin pid: 7799
      9: cpu: 0.9% command: chrome pid: 5763
      10: cpu: 0.5% command: chrome pid: 6179
      Memory: MB / % used - Used/Total: 3163.1/7879.9MB - top 10 active
      1: mem: 976.82MB (12.3%) command: plugin-container pid: 3066
      2: mem: 511.70MB (6.4%) command: java pid: 1527
      3: mem: 466.01MB (5.9%) command: firefox pid: 3018
      4: mem: 244.40MB (3.1%) command: chrome pid: 7405
      5: mem: 203.71MB (2.5%) command: chrome pid: 6146
      6: mem: 199.74MB (2.5%) command: chrome pid: 5763
      7: mem: 168.30MB (2.1%) command: cinnamon pid: 2835
      8: mem: 165.51MB (2.1%) command: soffice.bin pid: 7799
      9: mem: 158.91MB (2.0%) command: chrome pid: 6179
      10: mem: 151.83MB (1.9%) command: mysqld pid: 1259

Linux Ağ Arayüzlerini İzleyin

Aşağıdaki komut bize arayüz, hız, mac kimliği, durum, IP’ler vb. dahil olmak üzere gelişmiş ağ kartı bilgilerini gösterecektir:

$ inxi -Nni

Network:  Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
      IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 28:d2:44:eb:bd:98
      Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8723be
      IF: wlp2s0 state: down mac: 38:b1:db:7c:78:c7
      WAN IP: 111.91.115.195 IF: wlp2s0 ip-v4: N/A
      IF: enp1s0 ip-v4: 192.168.0.103

Linux CPU Sıcaklığını ve Fan Hızını İzleyin

-s seçeneğini kullanarak donanım kurulu/yapılandırılmış sensör çıktısını takip edebiliriz :

$ inxi -s

Sensors:  System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: N/A
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A

Linux’ta Hava Durumu Raporunu Bulun

Farklı bir konum ayarlamak için -wveya ile geçerli konum için bilgilerin (kullanılan API güvenilir olmasa da) olup olmadığını da görebiliriz .-W <different_location>

$ inxi -w
Weather:  Conditions: 93 F (34 C) - smoke Time: February 20, 1:38 PM IST

$ inxi -W Mumbai,India
Weather:  Conditions: 93 F (34 C) - smoke Time: February 20, 1:38 PM IST

$ inxi -W Nairobi,Kenya
Weather:  Conditions: 70 F (21 C) - Mostly Cloudy Time: February 20, 11:08 AM EAT

Tüm Linux Depo Bilgilerini Bulun

-rEk olarak, şu bayrakla bir dağıtım deposu verilerini görüntüleyebiliriz :

$ inxi -r 

Repos:   Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/dawidd0811-neofetch-xenial.list
      deb http://ppa.launchpad.net/dawidd0811/neofetch/ubuntu xenial main
      deb-src http://ppa.launchpad.net/dawidd0811/neofetch/ubuntu xenial main
      Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/dhor-myway-xenial.list
      deb http://ppa.launchpad.net/dhor/myway/ubuntu xenial main
      deb-src http://ppa.launchpad.net/dhor/myway/ubuntu xenial main
      Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
      deb http://packages.linuxmint.com sarah main upstream import backport
      deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
      deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
      deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
      deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
      deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
      Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/qbittorrent-team-qbittorrent-stable-xenial.list
      deb http://ppa.launchpad.net/qbittorrent-team/qbittorrent-stable/ubuntu xenial main
      deb-src http://ppa.launchpad.net/qbittorrent-team/qbittorrent-stable/ubuntu xenial main
      Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/slgobinath-safeeyes-xenial.list
      deb http://ppa.launchpad.net/slgobinath/safeeyes/ubuntu xenial main
      deb-src http://ppa.launchpad.net/slgobinath/safeeyes/ubuntu xenial main
      Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/snwh-pulp-xenial.list
      deb http://ppa.launchpad.net/snwh/pulp/ubuntu xenial main
      deb-src http://ppa.launchpad.net/snwh/pulp/ubuntu xenial main
      Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/twodopeshaggy-jarun-xenial.list
      deb http://ppa.launchpad.net/twodopeshaggy/jarun/ubuntu xenial main
      deb-src http://ppa.launchpad.net/twodopeshaggy/jarun/ubuntu xenial main
      Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/ubuntu-mozilla-security-ppa-xenial.list
      deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-security/ppa/ubuntu xenial main
      deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-security/ppa/ubuntu xenial main

Geçerli yüklü sürümünü, hızlı bir yardımı görüntülemek ve seçeneklerin tam listesi, ayrıntılı kullanım bilgileri ve çok daha fazlası için kılavuz sayfasını açmak için şu komutları çalıştırabilirsiniz:

$ inxi -v  #show version
$ inxi -h  #quick help
$ man inxi #open man page

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.