Uygulama

“Apache GUI” Aracını Kullanarak Apache Sunucusunu Yönetme

Apache Web Sunucusu, açık kaynak yapısı, zengin modülleri ve özellikleri nedeniyle günümüzde İnternet’teki en popüler HTTP sunucularından biridir ve neredeyse büyük platformlarda ve işletim sistemlerinde çalışabilir.

Windows platformlarında WAMP veya XAMPP gibi Apache yapılandırmalarını yönetmek için bir Grafik Arayüzü sağlayan bazı yerleşik geliştirme ortamları bulunurken, Linux’ta çoğu durumda tüm yönetim sürecinin tamamen Komut Satırından gerçekleştirilmesi gerekir.

Apache Web Sunucusunu komut satırından yönetmenin ve yapılandırmanın sistem güvenliği üzerinde büyük bir etkisi olabilirken, komut satırından bir şeyler yapmaya pek aşina olmayan acemiler için de korkutucu bir iş olabilir.

Bu durum, sistem yöneticilerinin Apache Web Sunucusunun işlevselliğini bir tarayıcıdan yönetmesi için tasarlanmış ücretsiz ve açık kaynaklı bir paket olan Apache GUI aracının kullanışlı olabileceği noktadır, örneğin:

  • Web sunucusu yapılandırma dosyalarınızı doğrudan tarayıcınızdan düzenleyin.
  • Web belgelerinizi doğrudan tarayıcınızdan düzenleyin.
  • Apache Günlüklerini gerçek zamanlı olarak indirin, arayın ve görselleştirin.
  • Apache modüllerini yükleyin, düzenleyin veya kaldırın.
  • Apache HTTP Sunucusunun çalışma zamanı istatistiklerini veya ayrıntılı işlem grafiklerini görüntüleyin.
  • Genel sunucu ayarlarını yönetin.
  • Tüm VirtualHost’ları bir ağaç görünümünde yönetin ve görüntüleyin.
Apache Web Administration Tool
Apache Web Yönetim Aracı

1. Adım: Apache GUI’yi İndirin ve Kurun

1. Apache GUI aracını indirmeye ve kurmaya başlamadan önce, Apache GUI’yi çalıştırabilmeniz için Java-openjdk paketi tarafından sağlanan Java JDK’nin sisteminizde kurulu olduğundan emin olmanız gerekir.

Java-openjdk paketini RHEL tabanlı ve Debian tabanlı dağıtımlara yüklemek için aşağıdaki komutları kullanın.

$ sudo yum install java-1.8.0    [RHEL/CentOS/Fedora ve Rocky/AlmaLinux'ta]
$ sudo apt install default-jre   [Debian, Ubuntu ve Mint'te]
Install Java JDK in Linux
Java JDK’yı Linux’a yükleyin

2. Kök olarak oturum açtığınızı ve mevcut çalışma dizininizin /root olduğunu varsayarak, Sourceforge.net’ten Apache GUI kaynak paketinin (yani ApacheGUI-1.12.0.tar.gz) en son sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın. .

Alternatif olarak, aşağıda gösterildiği gibi aşağıdaki wget komutunu kullanarak Linux-Solaris-Mac -> ApacheGUI tar arşiv kaynak dosyalarını da alabilirsiniz.

# wget https://sourceforge.net/projects/apachegui/files/1.12-Linux-Solaris-Mac/ApacheGUI-1.12.0.tar.gz/download -O ApacheGUI-1.12.0.tar.gz

3. After the archive is downloaded, extract it and move the entire directory to /opt system path, which will be the installation location of your Apache GUI Server.

# tar xfz ApacheGUI-1.12.0.tar.gz
# mv ApacheGUI /opt
# cd /opt
Extract Apache GUI Files
Extract Apache GUI Files

4. Şimdi, Apache GUI Web Aracı işlevselliğini başlatma ve doğrulama zamanı. Dizininizi ApacheGUI/bin/ yolu olarak değiştirin ve aracı başlatmak için run.sh betiğini ve sunucuyu durdurmak için stop.sh betiğini kullanın.

# cd ApacheGUI/bin/
# ./run.sh 
Start Apache GUI Server
Start Apache GUI Server

5. Araç başladıktan sonra bazı çevresel bilgileri görüntüler ve bu bilgilere tarayıcınızda aşağıdaki URL adresini kullanarak yalnızca yerel ana makinenizden erişebilirsiniz.

http://localhost:9999/ApacheGUI/

Bir tarayıcıdan Apache GUI Web Aracı üzerinde uzaktan kontrol elde etmek için, sisteminizin Güvenlik Duvarına, Apache GUI Araçlarının dinlediği varsayılan bağlantı noktası olan 9999/TCP Bağlantı Noktasını açan bir kural eklemeniz gerekir.

Firewalld yardımcı programında 9999 numaralı bağlantı noktasını açmak için aşağıdaki komutları kullanın.

# firewall-cmd --add-port=9999/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

Bir UFW güvenlik duvarı kullanıyorsanız, şunu çalıştırın:

$ sudo ufw allow 1191/tcp

6. Apache GUI tarafından kullanılan bağlantı noktası 9999, sisteminizdeki başka bir uygulamayla çakışıyorsa, ApacheGUI server.xml yapılandırma dosyasını düzenleyerek, Connector port=”9999” protocol=”HTTP/1.1” yönergesini arayarak ve favori bağlantı noktası numaranızla bağlantı noktası bildirimi (aynı zamanda bağlantı noktası güvenlik duvarı kuralını uygulamayı unutmayın).

# vi /opt/ApacheGUI/tomcat/conf/server.xml
VEYA
# nano /opt/ApacheGUI/tomcat/conf/server.xml
Configure Apache GUI Port
Apache GUI Bağlantı Noktasını Yapılandırma

2. Adım: Apache GUI’yi yapılandırın

7. Şimdi uzak bir noktadan Apache Web Sunucusu yönetimi için Apache GUI Web Aracını yapılandırma zamanı. Sisteminizin Güvenlik Duvarını yapılandırdığınızı ve harici bağlantılara izin verdiğinizi varsayarak, uzak bir tarayıcı açın ve Apache GUI’ye erişmek için sunucunuzun harici IP adresini kullanın yazın.

http://192.168.0.183:9999/ApacheGUI/

8. Ardından, araç size Apache Web Sunucusu nasıl kuruldu? Apache’yi yum paketi yönetim aracını kullanarak RHEL/CentOS’a yüklediyseniz Paket seçeneğini seçin ve ilerlemek için Tamam’a basın.

Choose Apache Server Installation
Apache Sunucu Kurulumunu Seçin

9. Apache Web Sunucusu Paketi Parametrelerinizi aşağıdaki yapılandırmalarla sağlayın ve ayrıca bir dahaki sefere Apache GUI’de oturum açmak için bir kullanıcı adı ve güçlü bir parola seçin.

Apache Server Installation Details
Apache Sunucusu Kurulum Ayrıntıları
Apache GUI Login
Apache GUI Girişi

10. Bitirdikten sonra, yapılandırmayı uygulamak için Gönder düğmesine basın ve bitirdiniz. Artık Apache Web Sunucusunu tüm yapılandırma dosyalarıyla kontrol edebilir ve web belgelerini aşağıdaki ekran görüntülerinde olduğu gibi doğrudan tarayıcınızdan düzenleyebilirsiniz.

Apache Server Settings
Apache Sunucu Ayarları
Apache Server Configuration
Apache Sunucu Yapılandırması

3. Adım: Systemd Birim Dosyası Oluşturun

11. Dizini her zaman [APACHEGUI_HOME] olarak değiştirmeden Apache GUI Aracını yönetmek için bir yönteme ihtiyacınız varsa, ki bu kurulum için /opt/ApacheGUI/, run.sh ve stop.sh betiklerini çalıştırın, bir sistemd yapılandırma dosyası /etc oluşturun /systemd/system/apachegui.service aşağıdaki alıntıdaki gibi.

# vi /etc/systemd/system/apachegui.service
VEYA
# nano /etc/systemd/system/apachegui.service

Aşağıdaki metni herhangi bir değişiklik yapmadan kopyalayın, kaydedin ve yürütme izinleri için başvurun.

[Unit]
Description=Apache GUI Service
After=multi-user.target

[Service]
ExecStart="/opt/ApacheGUI/bin/run.sh"
ExecStop="/opt/ApacheGUI/bin/stop.sh"
Type=simple

[Install]
WantedBy=multi-user.target

12. Apache GUI sürecini yönetmek için aşağıdaki komutları kullanın.

# systemctl daemon-reload
# systemctl enable apachegui
# systemctl start apachegui
# systemctl stop apachegui

Apache GUI Web Aracının bazı sınırlamaları olmasına ve Apache Web Sunucusu için komut satırından elde edebileceğiniz esnekliği sağlamamasına rağmen.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.