Uygulama

1Panel web Dashboard’u kullanarak Linux sunucusunu yönetme

Sistem yöneticileri sürekli olarak günlük işlerini kolaylaştıracak yöntem ve araçlar arıyorlar. Günlük görevleri, depolama, alan adları, güvenlik duvarları, ağlar, hizmetler ve izleme süreçleri gibi çeşitli sunucu yönlerini yönetme etrafında döner. Ortam büyük olduğunda bu görevler karmaşık ve zorlayıcı olabilir.

Bu karmaşıklığın çözülmesine yardımcı olan Virtualmin, Webmin, Cockpit, DirectAdmin vb. çeşitli araçlar vardır. Çeşitli sunucuları ve barındırma hizmetlerini yönetmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırırlar. Kontrol panellerinden sunucu ayarlarını kolayca yapılandırabilir, paketleri yükleyebilir, kullanıcıları ve grupları yönetebilir, yedekleme gerçekleştirebilir, güvenlik duvarlarını ve hizmetleri vb. yönetebilirsiniz.

1Panel açık kaynaklı bir Linux sunucu yönetim panelidir. Çeşitli yapılandırmaları ve sunucu yönetimi işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz modern bir kontrol paneli sağlar.

1Panel’in özellikleri ve avantajları şunlardır:

 • Verimli yönetim: Bu araç, Linux sunucunuzu bir web arayüzü aracılığıyla yönetmenizi çok kolaylaştırır. Buna uygulama yönetimi, izleme, dosya yönetimi, kapsayıcı yönetimi, veritabanı yönetimi vb. dahildir.
 • Güvenli ve güvenilir: 1Panel, güvenlik açığına maruz kalmayı en aza indirmek için güvenlik duvarı ve güvenlik denetimi işlevleriyle birlikte gelir.
 • Hızlı web sitesi oluşturma: WordPress ve Halo ile entegredir ve alan adı bağlama, SSL yapılandırması vb. için hala tek tıklamayla çözümler sunar.
 • Tek tıklamayla yedekleme: 1Panel ile tek tıklamayla yedekleme yapabilir ve geri yükleme yapabilirsiniz. Diğer bir avantaj ise veri kaybını önlemek için verilerin bulutta yedeklenebilmesidir.
 • App Store: Ayrıca kolayca kurulabilen ve yükseltilebilen sayısız yüksek kaliteli açık kaynaklı yazılım ve araç sağlar.

Bu kılavuzda aşağıdaki adımları takip ederek Ubuntu/Debian/CentOS üzerinde 1Panel kurulumunu ve kullanımını öğreneceğiz:

1. Sunucunuzu Hazırlayın

1panel’i kurabilmek için şunlara ihtiyacınız vardır:

 • İşletim sistemi: RedHat ve Debian’ı temel alan ana Linux sürümü
 • Sunucu mimarisi: x86_64, aarch64, armv7l, ppc64le, s390x
 • Depolama: 1GB veya daha fazla boş alan
 • Tarayıcı gereksinimleri: Chrome, FireFox, IE10+, Edge vb. gibi modern tarayıcılar önerilir.

Başlamadan önce sunucunuzun güncel olduğundan emin olmanız gerekir. Paket dizinini güncellemek için şunu kullanın:

##Debian/Ubuntu'da
sudo apt update

##CentOS'ta
sudo yum makecache

Ayrıca cURL’yi de yüklemeniz gerekir:

##Debian/Ubuntu'da
sudo apt install curl -y

##CentOS'ta
sudo yum install curl -y

2. 1Panel sunucu yönetim aracını yükleyin

Once the server has been prepared, you can proceed and install 1Panel on Ubuntu / Debian / CentOS using the installer script as shown:

curl -sSL https://resource.fit2cloud.com/1panel/package/quick_start.sh -o quick_start.sh && sudo bash quick_start.sh

##CentOS'ta
curl -sSL https://resource.fit2cloud.com/1panel/package/quick_start.sh -o quick_start.sh && sh quick_start.sh

Gösterildiği gibi ilerleyin:

Warning: Got more output options than URLs
1panel-v1.7.1-linux-amd64/1panel.service
1panel-v1.7.1-linux-amd64/1pctl
1panel-v1.7.1-linux-amd64/LICENSE
1panel-v1.7.1-linux-amd64/README.md
1panel-v1.7.1-linux-amd64/install.sh
1panel-v1.7.1-linux-amd64/1panel

 ██╗  ██████╗ █████╗ ███╗  ██╗███████╗██╗   
███║  ██╔══██╗██╔══██╗████╗ ██║██╔════╝██║   
╚██║  ██████╔╝███████║██╔██╗ ██║█████╗ ██║   
 ██║  ██╔═══╝ ██╔══██║██║╚██╗██║██╔══╝ ██║   
 ██║  ██║   ██║ ██║██║ ╚████║███████╗███████╗
 ╚═╝  ╚═╝   ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚═══╝╚══════╝╚══════╝
[1Panel Log]: ======================= 开始安装 ======================= 
设置 1Panel 安装目录(默认为/opt):Press Enter
....
设置 1Panel 端口(默认为24273): <Set the default port number(press enter to set 24273)>
...
设置 1Panel 用户名称(默认为ac3571a30a):<set_username>
设置 1Panel 用户密码(默认为967aaac74e):<set_user_password>
......

Tamamlandığında şunu göreceksiniz:

[1Panel Log]: =================感谢您的耐心等待,安装已经完成================== 
[1Panel Log]: 
[1Panel Log]: 请用浏览器访问面板: 
[1Panel Log]: 面板地址: http://$LOCAL_IP:24273/f2fe136305 
[1Panel Log]: 用户名称: admin 
[1Panel Log]: 用户密码: Passw0rd! 
[1Panel Log]: 
[1Panel Log]: 项目官网: https://1panel.cn 
[1Panel Log]: 项目文档: https://1panel.cn/docs 
[1Panel Log]: 代码仓库: https://github.com/1Panel-dev/1Panel 
[1Panel Log]: 
[1Panel Log]: 如果使用的是云服务器,请至安全组开放 24273 端口 
[1Panel Log]: 
[1Panel Log]: ================================================================ 

3. Sunucunuzu Yönetmek için 1Panel Kullanımı

Kurulum tamamlandıktan sonra devam edebilir ve ayarlanan bağlantı noktasını kullanarak 1Panel web kullanıcı arayüzüne erişebilirsiniz. Benim durumum için sağlanan URL’yi kullanın; örneğin http://IP_adresi:24273/f2fe136305.

Bu sayfada istediğiniz dili ayarlayın:

Devam edin ve oluşturulan kullanıcıyı ve şifreyi kullanarak giriş yapın

Her şey yolundaysa, bu kontrol panelini göreceksiniz:

Artık sunucunuzu yönetmek için 1panel’i istediğiniz gibi kullanmakta özgürsünüz. Bu kılavuzda size temel yönetim görevlerini göstereceğim.

App Store

Uygulama mağazası, kullanıcıların çeşitli uygulamaları yüklemesine ve yönetmesine olanak tanır.

Sadece test etmek için MySQL paketini kuracağım:

İstenilen yapılandırmalar yapıldıktan sonra Onayla’ya tıklayın; uygulamanızı gösterildiği gibi bir docker konteynerine yükleyip başlatacaksınız:

Websites

Web sitelerini yönetmek için öncelikle App Store’dan OpenResty’yi yüklemeniz gerekir.

Kurulduktan sonra istediğiniz gibi web siteleri oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Siteniz için gerekli yapılandırmaları sağlayın. Örneğin, basit bir Halo sitesinin dağıtımı:

Web sitesi çalışmaya başladıktan sonra, sağlanan Birincil alanı ve bağlantı noktasını kullanarak siteye erişebilirsiniz:

Databases

Bir veritabanı kuruluyken, 1Panel kullanıcı arayüzünden istediğiniz gibi ilerleyebilir ve yönetebilirsiniz.

İhtiyaç duyulması halinde veritabanlarını yönetmek için PHPMyAdmin’i de kurabilirsiniz.

Containers

Ayrıca çalışan tüm kapsayıcıları bu sekmeden yönetebilirsiniz.

Aşağıdakilere ihtiyacınız varsa yeni kapsayıcılar da oluşturabilirsiniz:

Host

Bu sekmeden ana makinedeki çeşitli kaynakları yönetebilirsiniz. Buna dosyalar, terminal, SSH, güvenlik duvarları vb. dahildir.

Settings

Bu sekmeden çeşitli 1Panel ayarlarını yapabilirsiniz. Bu, yönetici kimlik bilgilerini, temayı, dili, saat dilimini, sunucu IP adresini vb. ayarlamayı içerir.

Yazının orijinalini buradan okuyabilirsiniz.